Theorieën

Hier kun je meer te weten komen over de interessantste theorieën op het gebied van psychologie. Benaderingen zoals behaviourisme, psychoanalyse, cognitivisme, structuralisme of gestalttherapie zullen je helpen om enkele echt fascinerende dingen over menselijk gedrag te ontdekken.

De verschillende soorten wetenschappelijke methoden

Je kunt wetenschappelijke methoden gebruiken om antwoorden te krijgen, en ook om een onderzoek te definiëren en te organiseren. Als middel van cognitie weerspiegelen wetenschappelijke methoden het onderwerp van je onderzoek. In de methodologie kunnen wetenschappelijke methoden empirisch of theoretisch…

Niet-farmacologische therapie voor dementie

Voordat we definiëren waaruit de ziekte van Alzheimer en niet-farmacologische therapie bestaan, moeten we eerst kijken naar dementie. Het Merriam-Webster woordenboek definieert dementie als “een meestal progressieve aandoening (zoals de ziekte van Alzheimer) gekenmerkt door de ontwikkeling van meerdere cognitieve…

Eduard Punset maakte wetenschap toegankelijk

De naam Eduard Punset is synoniem voor optimisme, nieuwsgierigheid en een onverzadigbaar verlangen naar kennis. Er zijn maar weinig wetenschappers die het verlangen om te leren op zo’n geweldige manier hebben kunnen overbrengen. Weinig wetenschappers hebben ons kunnen laten verdiepen…

Ideologisch extremisme en metacognitie

vervolgens In dit artikel hebben we het over extremisme en metacognitie.  Door de huidige politieke en sociale conflicten voelen wetenschappers zich gedwongen hun aandacht niet alleen te richten op wat er gebeurt, maar ook op hoe het brein van extremisten…

De driedelige theorie van Sternberg over intelligentie

De meeste mensen hebben een redelijk duidelijk idee van wat intelligentie is. Toch heeft men het begrip intelligentie in de loop van de geschiedenis op veel verschillende manieren omschreven. Vele deskundigen zoals Binet, Weschler, Spearman, Catell en Sternberg hebben theorieën…

De vijf niveaus van de piramide van Maslow

In dit artikel hebben we het over de piramide van Maslow. Wat motiveert menselijk gedrag? Volgens de humanistische psycholoog Abraham Maslow is het voldoen aan bepaalde behoeften de drijfveer achter ons handelen. Om de motivatie te verklaren, introduceerde Maslow zijn…

De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner

De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner is een van de meest geaccepteerde verklaringen over de invloed van sociale omgevingen op de menselijke ontwikkeling. Deze theorie stelt dat de omgeving waarin je opgroeit invloed heeft op elk facet van je leven. Sociale…

Afwijkend denken bij kinderen

Afwijkend denken bij kinderen is een uitzonderlijk geschenk. Hun open geest zit vol met mogelijkheden en ongebruikelijke, originele en constante, eigenzinnige redeneringen. Soms verdwijnt dat creatieve potentieel als kinderen opgroeien in een onderwijssysteem dat de mentaliteit van alle studenten standaardiseert…

Wat is cognitieve herstructurering precies?

Wat zou er gebeuren als je partner je zou verlaten? Je zou je vreselijk voelen. Zou het wel echt zo erg zijn? Hoeveel andere verschrikkelijke dingen gebeuren er nog meer in de wereld? Hoeveel daarvan zijn er erger dan de…

De wet van Yerkes-Dodson: prestatie en stressniveau

De wet van Yerkes-Dodson suggereert dat er een directe relatie is tussen prestatie en stressniveau. Psychologen Robert M. Yerkes en John Dillingham Dodson ontwikkelden deze wet in 1908. Deze wet beweert dat iemands prestaties bij lichamelijke of mentale stress verbeteren,…

Is degrowth de oplossing voor de moderne wereld?

De degrowth-beweging is gebaseerd op de ecologische economische theorie ontwikkeld door Nicholas Georgescu-Roegen, een briljante Roemeense wiskundige en econoom. De basisgedachte is om de productie geleidelijk te verminderen om het evenwicht tussen de mens en de natuurlijke wereld te herstellen.…

Ankerheuristiek: theorieën en factoren

Atleet Frank Tankerton zei dat je alleen kan leren als je jezelf openstelt voor verschillende bronnen van informatie. En toch, kan de ankerheuristiek een cognitieve bias zijn dat juist het tegenovergestelde in onze geest bevordert? Zijn we echt vrij als…

Intuïtieve theorieën versus wat scholen ons leren

Laten we eerst uitleggen wat intuïtieve theorieën zijn. Voordat een kind naar school gaat, is zijn geest natuurlijk niet helemaal blanco. Zelfs voordat hij begint te studeren, heeft een kind al een serie theorieën bedacht die zijn realiteit verklaren. Dit…

De 6 belangrijkste ontwikkelingstheorieën

In de ontwikkelingspsychologie bestudeert men mensen in al hun levensfasen. Er word gekeken naar hoe cognitie ontwikkeld wordt en hoe gedrag met de tijd mee verandert. Het is een interessante discipline die bijdraagt aan een weelde van kennis in het…