Theorieën

Hier kun je meer te weten komen over de interessantste theorieën op het gebied van psychologie. Benaderingen zoals behaviourisme, psychoanalyse, cognitivisme, structuralisme of gestalttherapie zullen je helpen om enkele echt fascinerende dingen over menselijk gedrag te ontdekken.

Het ontbreken van problemen garandeert geen geluk

Het ontbreken van problemen leidt niet automatisch tot geluk. Belangrijker is de bereidheid om te veranderen en de onzekerheid die angst kan veroorzaken te tolereren. Om dit in de praktijk te brengen kan echter moeilijk zijn. Zoals Albert Camus zei,…

Wat is het expliciete geheugen?

Volgens theorieën over het geheugen kunnen we het verdelen in twee categorieën, namelijk het impliciete geheugen (of procedureel), wat gerelateerd is aan leervermogen, en het expliciete geheugen. Impliciet geheugen is waar je procedures opslaat zoals rijden, fietsen of routinetaken op…

Krabbelen: de geheime taal van kinderen

Kinderen verbazen ons met hun creativiteit. Omdat ze geen inherente standaard manier van communiceren hebben, kunnen ze hier in de context van sociale interactie heel inventief mee zijn. Een manier waarop ze dit doen, is door te krabbelen. Krabbelen verwijst…

De theorie van erkenning van Axel Honneth

De theorie van erkenning van Axel Honneth is gebaseerd op de menselijke strijd om erkend te worden. Vroeger streden mensen voor de erkenning van hun naties of voor de rechten van grote groepen mensen. Tegenwoordig, in een samenleving die voortdurend…

Het ABC van menselijke instincten

Mensen hebben het altijd over menselijke instincten. Toch weten de meeste mensen misschien niet wat dat betekent. Het is een zin die is ontleend aan de biologie. Het herinnert ons eraan dat mensen uiteindelijk ook gewoon zoogdieren zijn, die zich…

De verschillende soorten wetenschappelijke methoden

Je kunt wetenschappelijke methoden gebruiken om antwoorden te krijgen, en ook om een onderzoek te definiëren en te organiseren. Als middel van cognitie weerspiegelen wetenschappelijke methoden het onderwerp van je onderzoek. In de methodologie kunnen wetenschappelijke methoden empirisch of theoretisch…

Niet-farmacologische therapie voor dementie

Voordat we definiëren waaruit de ziekte van Alzheimer en niet-farmacologische therapie bestaan, moeten we eerst kijken naar dementie. Het Merriam-Webster woordenboek definieert dementie als “een meestal progressieve aandoening (zoals de ziekte van Alzheimer) gekenmerkt door de ontwikkeling van meerdere cognitieve…

Eduard Punset maakte wetenschap toegankelijk

De naam Eduard Punset is synoniem voor optimisme, nieuwsgierigheid en een onverzadigbaar verlangen naar kennis. Er zijn maar weinig wetenschappers die het verlangen om te leren op zo’n geweldige manier hebben kunnen overbrengen. Weinig wetenschappers hebben ons kunnen laten verdiepen…

Ideologisch extremisme en metacognitie

vervolgens In dit artikel hebben we het over extremisme en metacognitie.  Door de huidige politieke en sociale conflicten voelen wetenschappers zich gedwongen hun aandacht niet alleen te richten op wat er gebeurt, maar ook op hoe het brein van extremisten…

De driedelige theorie van Sternberg over intelligentie

De meeste mensen hebben een redelijk duidelijk idee van wat intelligentie is. Toch heeft men het begrip intelligentie in de loop van de geschiedenis op veel verschillende manieren omschreven. Vele deskundigen zoals Binet, Weschler, Spearman, Catell en Sternberg hebben theorieën…

De vijf niveaus van de piramide van Maslow

In dit artikel hebben we het over de piramide van Maslow. Wat motiveert menselijk gedrag? Volgens de humanistische psycholoog Abraham Maslow is het voldoen aan bepaalde behoeften de drijfveer achter ons handelen. Om de motivatie te verklaren, introduceerde Maslow zijn…

De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner

De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner is een van de meest geaccepteerde verklaringen over de invloed van sociale omgevingen op de menselijke ontwikkeling. Deze theorie stelt dat de omgeving waarin je opgroeit invloed heeft op elk facet van je leven. Sociale…

Afwijkend denken bij kinderen

Afwijkend denken bij kinderen is een uitzonderlijk geschenk. Hun open geest zit vol met mogelijkheden en ongebruikelijke, originele en constante, eigenzinnige redeneringen. Soms verdwijnt dat creatieve potentieel als kinderen opgroeien in een onderwijssysteem dat de mentaliteit van alle studenten standaardiseert…

Wat is cognitieve herstructurering precies?

Wat zou er gebeuren als je partner je zou verlaten? Je zou je vreselijk voelen. Zou het wel echt zo erg zijn? Hoeveel andere verschrikkelijke dingen gebeuren er nog meer in de wereld? Hoeveel daarvan zijn er erger dan de…

De wet van Yerkes-Dodson: prestatie en stressniveau

De wet van Yerkes-Dodson suggereert dat er een directe relatie is tussen prestatie en stressniveau. Psychologen Robert M. Yerkes en John Dillingham Dodson ontwikkelden deze wet in 1908. Deze wet beweert dat iemands prestaties bij lichamelijke of mentale stress verbeteren,…

Is degrowth de oplossing voor de moderne wereld?

De degrowth-beweging is gebaseerd op de ecologische economische theorie ontwikkeld door Nicholas Georgescu-Roegen, een briljante Roemeense wiskundige en econoom. De basisgedachte is om de productie geleidelijk te verminderen om het evenwicht tussen de mens en de natuurlijke wereld te herstellen.…