Psychologie

Psychologie is een van de meest fascinerende wetenschappen die er bestaan. Inzicht in de redenen voor ons gedrag, de mysteries van persoonlijkheid en de geest, inzicht in welke processen achter intelligentie liggen, hoe we ons ontwikkelen of zelfs ontdekken hoe onze relaties kunnen worden verbeterd, zijn slechts enkele van de dingen die worden onthuld door deze verrijkende discipline, die we binnen handbereik hebben.

Een psychologisch perspectief op wijsheid

Intelligentie-experts en psychologen bestuderen het concept van wijsheid al een hele tijd. Het heeft een wetenschappelijke definitie die verder gaat dan de populaire perceptie van wijsheid als de kennis die onze ouderen hebben. In dit artikel zullen we het psychologische…

Het ontbreken van problemen garandeert geen geluk

Het ontbreken van problemen leidt niet automatisch tot geluk. Belangrijker is de bereidheid om te veranderen en de onzekerheid die angst kan veroorzaken te tolereren. Om dit in de praktijk te brengen kan echter moeilijk zijn. Zoals Albert Camus zei,…

Wat is het expliciete geheugen?

Volgens theorieën over het geheugen kunnen we het verdelen in twee categorieën, namelijk het impliciete geheugen (of procedureel), wat gerelateerd is aan leervermogen, en het expliciete geheugen. Impliciet geheugen is waar je procedures opslaat zoals rijden, fietsen of routinetaken op…

Krabbelen: de geheime taal van kinderen

Kinderen verbazen ons met hun creativiteit. Omdat ze geen inherente standaard manier van communiceren hebben, kunnen ze hier in de context van sociale interactie heel inventief mee zijn. Een manier waarop ze dit doen, is door te krabbelen. Krabbelen verwijst…

Wat doet een schoolbegeleider precies?

Schoolbegeleiders zijn fundamenteel voor het succes van de leerlingen. Dat is ook de reden waarom ze op bijna elke school werkzaam zijn. Toch hebben mensen meestal geen idee wat een schoolbegeleider eigenlijk doet. Toen jij op school zat, heb je…

Seksueel misbruik bij jongens en mannen

Seksueel misbruik bij jongens is in de recente geschiedenis één van de meest verzwegen verschrikkingen. Dit is iets dat ook meisjes overkomt. Toch tonen de statistieken aan dat dit misbruik de moeite waard is om meer gedetailleerd onderzocht te worden.…

De theorie van erkenning van Axel Honneth

De theorie van erkenning van Axel Honneth is gebaseerd op de menselijke strijd om erkend te worden. Vroeger streden mensen voor de erkenning van hun naties of voor de rechten van grote groepen mensen. Tegenwoordig, in een samenleving die voortdurend…

Wat bedoelt men met atypische depressie?

Ondanks de naam komt atypische depressie eigenlijk heel vaak voor. Het lijkt op een klinische depressie. De patiënten die aan deze specifieke stoornis lijden, hebben echter ongewone symptomen. Ze kunnen bijvoorbeeld op een positieve manier op hun omgeving reageren. Of…

Wat weten we over paranoia? Is het schadelijk?

Wat is paranoia precies? Vóór we die vraag zullen beantwoorden, is het de moeite waard te vermelden dat psychoanalisten en psychiaters enigszins verschillende antwoorden hebben. Het begrip verscheen voor het eerst in de psychiatrie. Aanvankelijk geloofden mensen dat het gewoon…

Wat is amitriptyline en waarvoor dient het?

Amitriptyline is een tricyclisch antidepressivum en een pijnstiller. Het werd voor het eerst ontdekt in 1960. De kans is groot dat je het kent als Elavil. Het heeft echter ook andere namen. Dit medicijn staat ook op de lijst van…

Het ABC van menselijke instincten

Mensen hebben het altijd over menselijke instincten. Toch weten de meeste mensen misschien niet wat dat betekent. Het is een zin die is ontleend aan de biologie. Het herinnert ons eraan dat mensen uiteindelijk ook gewoon zoogdieren zijn, die zich…

Cognitieve tekorten bij schizofrenie

Cognitieve tekorten bij schizofrenie kunnen ernstig zijn en worden vaak geassocieerd met functionele problemen. Helaas is het echter niet altijd eenvoudig om te identificeren wat de tekorten veroorzaakt zonder een compleet neuropsychologisch profiel. Het is belangrijk op te merken dat…

De verschillende soorten wetenschappelijke methoden

Je kunt wetenschappelijke methoden gebruiken om antwoorden te krijgen, en ook om een onderzoek te definiëren en te organiseren. Als middel van cognitie weerspiegelen wetenschappelijke methoden het onderwerp van je onderzoek. In de methodologie kunnen wetenschappelijke methoden empirisch of theoretisch…

Het verband tussen genetica en psychoanalyse

Dankzij enkele belangrijke figuren in de geschiedenis hebben we een heel andere visie op persoonlijkheid dan een eeuw geleden. Sigmund Freud, de vader van de psychoanalyse was één van die figuren. We focussen ons vandaag op zijn theorie over genetica…