Psychologie

Psychologie is een van de meest fascinerende wetenschappen die er bestaan. Inzicht in de redenen voor ons gedrag, de mysteries van persoonlijkheid en de geest, inzicht in welke processen achter intelligentie liggen, hoe we ons ontwikkelen of zelfs ontdekken hoe onze relaties kunnen worden verbeterd, zijn slechts enkele van de dingen die worden onthuld door deze verrijkende discipline, die we binnen handbereik hebben.

Geheugen en trauma: wat is het verband?

Er zijn veel onderzoeken geweest om uit te zoeken wat trauma’s of intense emotionele ervaringen kunnen doen met de manier waarop iemand zijn herinneringen classificeert, opslaat en ophaalt. Is er een verband tussen geheugen en trauma? Kunnen traumatische herinneringen een…

Wat zijn gedragsverslavingen precies??

Bij gedragsverslavingen zijn geen drugs of andere middelen betrokken. Mensen die er aan lijden, ervaren echter wel een aanzienlijke verslechtering op alle gebieden van hun leven. In veel opzichten lijken de kenmerken en gevolgen erg op die van drugs- of…

Vier soorten therapieresistentie

Therapieresistentie is een vorm van gedrag, cognitie of emotie die een cliënt laat zien, waardoor hun verbetering eigenlijk wordt belemmerd. Het is een soort van weerstand die net zo gevarieerd is als de mensen die in therapie gaan. Hoewel niet…

Objet petit a, de theorie van Lacan

Wanneer mensen aan psychoanalyse denken, gaan hun gedachten meestal naar Sigmund Freud, de vader van deze discipline. Verschillende auteurs zetten zijn nalatenschap echter voort. Een van deze auteurs was Jacques Lacan. Hij werd erkend door theorieën zoals het objet petit…

De ontkenning van de pandemie, waarom?

Midden in de wereldwijde coronaviruscrisis doet zich een merkwaardig fenomeen voor. We hebben het hier over de ontkenning van de pandemie, door mensen die ontkennen dat er een pandemie is. Hoogwaardigheidsbekleders en de gewone mens, die zelfs vandaag de dag…