Psychologie

In deze categorie vind je artikelen die informatie bevatten die gerelateerd is aan onze mentale wereld, aan vaardigheden en processen. Hier lees je meer over hoe onze gedachten, gevoelens en emoties ons maken wie we zijn: mensen.

De kracht van geduld en angstbeheersing

De geest gaat vaak sneller dan het leven zelf. Een van de manieren om de geest te vertragen is, het oefenen van de kracht van geduld. Probeer een positief beeld van de wereld te voeden terwijl je je vermogen om…

5 Redenen waarom psychotherapie kan mislukken

Psychotherapie kan mislukken door allerlei redenen. Mislukking is echter altijd relatief. Het simpele feit dat het proces van start is gegaan, is positief. Ook het feit dat we überhaupt zijn begonnen en erin geïnteresseerd zijn, staan gezamenlijk voor zelfliefde en de…

De overtuigingstechnieken van Cialdini

Overtuigen is de sociale invloed op overtuigingen, houding, intenties, motivaties en gedrag. Het is een vorm van manipulatie gebaseerd op commitment die gedachten en gedragingen kan veranderen. Overtuigingstechnieken, bijvoorbeeld van Cialdini,  gebruiken woorden om andere mensen te beïnvloeden en de gewenste veranderingen…

Hersenspoeling: dwingende overredingstechnieken

Hersenspoeling is het onderwerp van veel films en documentaires, zoals die over communisten in Vietnam die Amerikaanse soldaten hebben gehersenspoeld. Het proces is echter niet altijd even dramatisch als in films. Je kunt hersenspoeling beter begrijpen als we het omschrijven…

Pathologische schuld en zijn web

Schuldgevoel is in principe een gezond gevoel. Hoewel het ongemak genereert, is het een mechanisme dat verband houdt met zelfkritiek. Het is onvermijdelijk dat we soms ten onrechte handelen en daardoor anderen pijn doen. In die gevallen waarschuwt schuld ons dat we het…

Zo kun je een narcist herkennen: negen tips

Narcistische persoonlijkheidsstoornis, ook wel megalomanie genoemd, is een pathologische aandoening die wordt gekenmerkt door overdreven zelfverzekerdheid en een gebrek aan empathie. Narcisten denken oprecht dat ze in elk opzicht beter zijn dan de mensen om zich heen. Lees verder, want…

Geluk zit voornamelijk in je linkerhersenhelft

In tegenstelling tot populaire psychologie en meningen, zitten onze gevoelens en emoties niet in ons hart, maar in onze hersenen. Recent onderzoek wijst uit dat een groot deel van ons geluk zich in principe in onze linkerhersenhelft begeeft. Elke keer dat we ons…

Manifestaties van het onbewuste in het dagelijks leven

Sigmund Freud, de vader van de psychoanalyse, merkte allerlei verschijnselen op waar andere wetenschappers van zijn tijd geen aandacht voor hadden. Een van deze verschijnselen waren de manifestaties van het onbewuste in het dagelijks leven. Hij verwerkte zijn observaties in…

We leggen de regels van ikigai aan je uit

De Japanse cultuur heeft andere culturen beïnvloed. Sommige Japanse leringen overschrijden nu onze grenzen. Een van de meest innovatieve is ikigai. Dit idee is relatief nieuw, maar het wordt erg populair. Dit Japanse concept betekent “een reden om te zijn.” In dit artikel zullen we bekijken…

Het valse zelf: de theorie van Donald Winnicott

Donald Winnicott was een beroemde psychiater, psychoanalyticus en Engelse kinderarts die een interessante benadering van de menselijke persoonlijkheid ontwikkelde. Vanwege zijn opleiding tot kinderarts richtte hij zijn gedachten, reflecties en theorieën op kinderen. En vooral op de relatie tussen moeder…