Cultuur

In deze cultuursectie vind je het laatste nieuws over psychologie. Ontdek meer over literaire onderwerpen, artikelen, filosofie en ontdek onze verhalen en reflecties. Omdat er geen betere manier is om de geest te stimuleren dan cultuur in al zijn verschillende vormen: cinema, muziek, boeken …

Wat is het effect van nicotine op de hersenen?

Lange tijd negeerden veel mensen het feit dat nicotinegebruik tot verslaving kan leiden. Wetenschappers hebben echter ontdekt dat deze stof kan leiden tot een afhankelijkheid die vergelijkbaar is met die van harddrugs zoals cocaïne of amfetaminen. In dit artikel kijken…

De vier types boeddhisme die er zijn

Boeddhisme volgt geen vaste machtshiërarchie zoals veel andere religies doen. In andere religies staat degene die de wijsheden uit de heilige teksten bewaakt, bovenaan. Dit geldt niet voor het boeddhisme. Er zijn echter wel verschillende stromingen, scholen of types boeddhisme. De organisatiestructuren…

De gevolgen van baanonzekerheid voor de gezondheid

In de afgelopen jaren is er in veel landen sprake geweest van recessie. Een van de meestvoorkomende gevolgen van een recessie is baanonzekerheid. Minder stabiele banen en meer part-time banen of nulurencontracten hebben invloed op zowel de oudste als de…

Vijf prachtige citaten van Kenzaburō Ōe

Veel citaten van Kenzaburō Ōe zijn een weerspiegeling van zijn persoonlijke tragedies en de verschrikkelijke dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Kenzaburō Ōe is daarom een van de belangrijkste en meest diepzinnige schrijvers van de twintigste eeuw. Kenzaburō…

Als je familie invloed heeft op je relatie

Als je familie invloed heeft op je relatie, kan dit heel ingewikkeld worden. Misschien moet je leren omgaan met situaties waar je niet op voorbereid bent en waar je niet om hebt gevraagd. Hoewel we dit misschien niet altijd zo…

Wat is een informatiemaatschappij precies?

Tegenwoordig leven we in een informatiemaatschappij. Hiermee bedoelen we dat we leven in een ecosysteem dat wordt geconditioneerd door de beschikbare technologie die snelle toegang tot en verspreiding van informatie mogelijk maakt. Als we eens goed om ons heen zouden…

Conceptuele veranderingstheorie

Sommige wetenschapsgerelateerde schoolvakken vereisen veel cognitieve inspanning. Dit komt vooral door het feit dat de leerlingen de inhoud door en door moeten begrijpen, iets dat de huidige onderwijsmethoden leerlingen niet helpen bereiken. In dit opzicht dient de conceptuele veranderingstheorie om…

Drie technieken van politieke propaganda

Hoewel politieke propaganda tegen het einde van de 20e eeuw niet meer gebruikt werd, zijn de effecten ervan zelfs vandaag de dag nog merkbaar. Tegenwoordig wordt dit concept door middel van sociale media en andere platforms gecamoufleerd als overreding of…

Antonin Artaud: vijf interessante citaten

De citaten van Antonin Artaud zijn prachtig. Antoin bewandelde praktisch alle literaire genres, hoewel hij beroemd werd als dichter en toneelschrijver. Daarnaast is hij bekend als de maker van The Theatre of Cruelty. Men kan zeggen dat alle moderne theaters hun toevlucht nemen…

Sociale dramaturgie: de maskers die we dragen

We kunnen de manier waarop met anderen omgaan analyseren alsof we naar een toneelstuk kijken. Soms is het namelijk alsof ons sociale leven bestaat uit een reeks maskerades. Sociale dramaturgie is een micro-sociologische benadering die zich richt op de studie…

Ziekte en schuldgevoel: wat is de connectie?

Ziekte en schuldgevoel is een slechte combinatie die veel mensen treft. Wanneer sommige mensen gezondheidsproblemen hebben voelen ze zich ook vaak schuldig. Vragen als “Waarom ik?” of “Zal ik sterk genoeg zijn?” zijn vragen die ze zich vaak stellen wat…

Schrap deze vier gewoonten die jouw slaap aantasten

Voel jij je uitgeput en ongemotiveerd? Stress, verantwoordelijkheden, deadlines en onverwachte gebeurtenissen nemen veel tijd in beslag. Ze kunnen tot uitputting leiden. Vooral als je niet goed slaapt. Het is cruciaal dat je de gewoonten herkent die jouw slaap aantasten.…

De dans van de bosgeesten: een prachtige Japanse fabel

Deze Japanse fabel over bosgeesten vertelt ons dat, ergens heel ver weg, twee mannen op dezelfde dag werden geboren, op hetzelfde tijdstip. Beiden kwamen uit arme families. En tot ieders verrassing, kwamen zij ter wereld met een identieke lichamelijke afwijking:…

De oorsprong van de dood volgens Japanse mythologie

De oorsprong van de dood volgens Japanse mythologie is ontstaan rondom een interessante legende over de creatie van Japan. Ondanks de invloed van de Oud Chinese samenleving is een belangrijk deel van de Japanse mythologie uniek.  Bovendien bevat het zowel Shintoïstische tradities…

Wat is panseksualiteit eigenlijk precies?

In dit artikel gaan we het hebben over panseksualiteit. Eeuwenlang hebben we onze samenleving opgedeeld in twee geslachten: mannelijk en vrouwelijk. Iedereen is opgenomen in één van deze twee categorieën vanaf onze geboorte. Volgens deze opdeling moeten mannen zich aangetrokken…

De werkelijkheid mooier maken voor kinderen

Wanneer we de werkelijkheid mooier maken, vervangen we een pijnlijke realiteit vaak voor een aangenamere leugen. Waarom hebben we de neiging om de harde werkelijkheid voor kinderen te verzachten? En in hoeverre is het goed om de werkelijkheid voor kinderen…

Vrouwendiscriminatie en leiderschap

In dit artikel hebben we het specifiek over vrouwendiscriminatie en leiderschap. Veel mensen denken dat ongelijke rechten tussen mannen en vrouwen tot het verleden behoren, dit is echter verre van waar. We leven namelijk nog steeds in een samenleving die…