De kwantumgeest: hoe we onze realiteit kunnen transformeren

Het idee van de kwantumgeest stelt ons in staat aan te nemen dat onze gedachten en gevoelens de creatie van realiteiten aanzienlijk beïnvloeden. Laten we het eens nader gaan bekijken.
De kwantumgeest: hoe we onze realiteit kunnen transformeren

Laatste update: 02 maart, 2024

Heb je gehoord van de kwantumgeest? De interpretatie van alles wat er met je gebeurt, zowel extern als intern, wordt beïnvloed door de overtuigingen die geworteld zijn in je onderbewustzijn. Aan de andere kant zijn veel van deze overtuigingen onjuist en leiden ze ons naar gedachten, emoties en gedragingen die bronnen van blokkades en lijden vormen.

Denk dat we allemaal de macht hebben om de kracht van de geest te kiezen en zelfs de illusies te kiezen die we voeden. Maar om dit te bereiken moet je eerst begrijpen wat de kwantumgeest is. Alle levende wezens en alles wat we om ons heen hebben – waarvan we denken dat het de werkelijkheid is – bestaat uit atomen. Atomen waarvan het interieur grotendeels leeg is.

Denk ook aan het volgende om dit artikel te begrijpen: al het fysieke in je leven bestaat niet uit materie, maar uit energievelden of informatiefrequentiepatronen.

Onze geest is een kwantumgeest

Kwantumgeest

Materie is meer ‘niets’ (energie) dan ‘iets’ (deeltjes). De oude school geloofde dat elektronen in een baan om de kern draaien zoals planeten om de zon draaien. De nieuwe school vertelt ons dat het atoom voor 99,99999 procent uit energie en voor 00,00001 procent uit materie bestaat. In proportionele vorm is dat vrijwel niets.

Kwantumfysici ontdekten dat de persoon die de oneindig kleine deeltjes van het atoom observeert, het gedrag van energie en materie beïnvloedt. Kwantumexperimenten hebben aangetoond dat elektronen bestaan als een oneindig aantal mogelijkheden of waarschijnlijkheden in een onzichtbaar energieveld.

Maar alleen wanneer de waarnemer zich op een bepaalde locatie van een elektron concentreert, verschijnt dat elektron. Kortom, een deeltje kan zich niet in werkelijkheid manifesteren, dat wil zeggen in de ruimte-tijd zoals wij die kennen, totdat het wordt waargenomen.

Dus wanneer de waarnemer naar een elektron “zoekt”, is er een bepaald punt in ruimte en tijd waarop alle mogelijkheden van het elektron instorten in een fysieke gebeurtenis.

Met deze ontdekking kunnen geest en materie niet langer afzonderlijk worden beschouwd ; Ze zijn intrinsiek met elkaar verbonden, omdat de subjectieve geest waarneembare veranderingen in de objectieve fysieke wereld teweegbrengt: we spreken van een kwantumgeest.

Bedenk dat, als energie op subatomair niveau reageert op je aandacht en materie wordt, hoe zou jouw leven dan veranderen als je zou leren het waarnemerseffect te sturen en oneindige golven van waarschijnlijkheid te laten samenvallen in de werkelijkheid die je wenst? Zou jij een betere waarnemer zijn van het leven dat je wilt leven?

Een plant met de hand water geven

De kracht van onze kwantumgeest: gedachten en gevoelens

Van nature is alles wat in het fysieke universum bestaat, gemaakt van subatomaire deeltjes zoals elektronen. Deze deeltjes bevinden zich in een golftoestand (energie, onthoud, is 99,99999%) terwijl ze niet worden waargenomen. Ze zijn potentieel ‘alles’ en ‘niets’ totdat je ze observeert. Ze bestaan overal en nergens totdat ze worden waargenomen.

Daarom bestaat alles wat in onze fysieke realiteit bestaat als puur potentieel. Als subatomaire deeltjes tegelijkertijd op een oneindig aantal mogelijke plaatsen kunnen bestaan, zijn we potentieel in staat ineen te storten in een oneindig aantal mogelijke realiteiten.

Dat wil zeggen: als je je een toekomstige gebeurtenis in je leven kunt voorstellen op basis van je verlangens, bestaat deze realiteit al als een mogelijkheid in het kwantumveld, wachtend tot je deze waarneemt. Als jouw kwantumgeest in staat is de verschijning van een elektron te beïnvloeden, kan hij in theorie ook de verschijning van welke mogelijkheid dan ook beïnvloeden.

Gedachte en de kwantumgeest

Persoon die rondloopt in het universum van de kwantumgeest

Onze gedachten en gevoelens vormen in dit alles geen uitzondering. Zowel gedachten als gevoelens hebben een elektromagnetisch signaal. Onze gedachten sturen een elektrisch signaal naar het kwantumveld. Onze gevoelens zouden dus de kracht hebben om situaties in het leven ‘magnetisch aan te trekken’.

Wanneer we verenigd zijn, produceert wat we denken en wat we voelen een staat van zijn die een elektromagnetische afdruk genereert, die op zijn beurt elk atoom in onze wereld beïnvloedt. Dit feit doet ons afvragen: wat breng ik (bewust of onbewust) over in het dagelijks leven?

Alle ervaringen bestaan potentieel als elektromagnetische afdrukken in het kwantumveld.

Er zijn een oneindig aantal mogelijke elektromagnetische kenmerken (van genialiteit, rijkdom, vrijheid, gezondheid…) die al bestaan als energiefrequentiepatroon.

Als je door het veranderen van je staat van zijn (dat wil zeggen, het veranderen van je overtuigingen, emoties en gedrag) een nieuw elektromagnetisch veld hebt gecreëerd dat overeenkomt met dit potentieel in het kwantuminformatieveld, is het dan mogelijk dat je deze situatie tegenkomt als je je tot haar aangetrokken voelt? Of dat de situatie jou heeft gevonden?

Alles wijst erop dat het een waarschijnlijke hypothese is, gebaseerd op de kennis van de natuurkunde die we hebben.

Maar om dit te laten gebeuren, moet je al die overtuigingen die in het onderbewustzijn zitten en die blokkades veroorzaken, bewust maken. Je wilt bijvoorbeeld bewust geld hebben, maar je onderbewustzijn geeft de tegenovergestelde volgorde aan: als kind zag en hoorde je dat geld heel moeilijk te krijgen is en dat rijke mensen arrogant zijn.

Dit signaal is wat je onderbewustzijn naar het kwantumveld stuurt, en daarom trek je geen geld aan in je leven. Dit soort overtuigingen moeten worden gedeblokkeerd, omdat verandering coherentie vereist.

Het principe van coherentie

Vrouw met maskers

Coherentie begint met het op één lijn brengen van gedachten en gevoelens. Hoe vaak heb je geprobeerd iets te creëren, terwijl je in je kwantumgeest geloofde dat je het zou bereiken, terwijl je hart je iets anders vertelde? Welk resultaat had dat onsamenhangende signaal dat je stuurde?

De golven van een signaal zijn veel krachtiger als ze coherent zijn. Hetzelfde geldt als je gedachten op één lijn liggen met je gevoelens. Wanneer jouw heldere, doelgerichte gedachten gepaard gaan met hartstochtelijke emotionele betrokkenheid, zend je een krachtiger elektromagnetisch signaal uit. Dat trekt je naar een mogelijke werkelijkheid die overeenkomt met de werkelijkheid die je wenst.

Misschien wil je overvloed in je leven, heb je gedachten om rijk te zijn, maar als je je arm voelt, en als je de hypothesen volgt die we blootleggen, zul je geen overvloed in je leven aantrekken. Waarom niet? Omdat gedachten de taal van de hersenen zijn, en gevoelens de taal van het lichaam.

Je denkt het ene en voelt iets heel anders. En als die samenhang er niet is, reageert het veld ook niet coherent. Denk dat er een enorme kracht in je schuilt om de realiteit waarin je leeft te creëren.

Creëer je leven

Joe Dispenza, biochemicus en neurowetenschapper, is de afgelopen jaren een kampioen geworden van de kwantumgeest en realiteit. Dispenza stelt dat “de geest de externe ervaring bepaalt, omdat alles wordt gereduceerd tot energievelden, waardoor ons denken voortdurend onze realiteit verandert.”

Volgens de auteur is het dus mogelijk om de omstandigheden van de werkelijkheid te veranderen als we weten hoe.

“De meeste mensen denken aan hun problemen in plaats van aan de mogelijkheden.”

-Joe Dispenza-

Dispenza zorgt ervoor dat wij onze toekomst creëren. Het punt is dat we altijd hetzelfde creëren en daarmee onze persoonlijkheid opnieuw bevestigen. We leven geleid door een reeks gedachten, gedragingen en emotionele reacties die we uit ons hoofd hebben geleerd en die zeer verslavend zijn. Hij beweert dat ze net computerprogramma’s zijn die in het onderbewustzijn zijn geïnstalleerd.

Dus volgens de auteur ligt een deel van de verandering om het leven te creëren dat we willen, in ‘ groter zijn dan de omstandigheden van je leven. We zijn óf de slachtoffers van onze realiteit, óf de scheppers.’

Dispenza verzekert dat wanneer we een visie op het leven hebben, ons gedrag moet reageren op de bedoelingen ervan. Lichaam en geest moeten samenwerken, er moet samenhang zijn. Om iets nieuws te laten gebeuren, moeten we iets nieuws laten gebeuren. “Als je een nieuwe persoonsrealiteit wilt creëren, moet je letterlijk een andere persoon worden.”

Kwantumpsychologie

Uit deze reflecties is een tak van de psychologie ontstaan waarvan de naam het woord ‘kwantum’ gebruikt. Deze nieuwe-eeuwse benadering verzamelt kennis uit het gebied van de kwantumfysica en de neurowetenschappen.

De principes zijn gebaseerd op het feit dat de onbewuste geest 95% van de informatie verwerkt, terwijl de bewuste geest slechts 5% verwerkt. Op deze manier zijn de meeste gedachten en gedragingen diep in de psyche gegrift en veroorzaken ze lijden.

Therapie gebaseerd op de kwantumpsychologie werkt op de meest onbewuste niveaus en verandert de programmering. Zoals uitgelegd door de experimenten in de kwantumfysica die energie in verband brengen met gedachten.

Het hoofddoel is het verlichten van aandoeningen die door de geest worden veroorzaakt. Ook als de patiënt beweert dat ze door een biologische factor worden veroorzaakt. Door middel van verschillende methoden en behandelingen kunnen patiënten hun aandoeningen genezen met maximaal 22 psychotherapeutische sessies.

De meest gebruikte therapeutische hulpmiddelen zijn:

  • Affirmaties, die gebaseerd zijn op het reciteren van een positief gebed (bijvoorbeeld de genezing van een aangetast orgaan) gedurende minimaal 21 dagen totdat het effect van de genoemde affirmatie resultaat oplevert.
  • Therapeutische gesprekken, die werken onder hetzelfde uitgangspunt van de affirmatie. Maar wel met hulp van een deskundige op dit gebied, die de patiënt door positieve gedachten loodst
  • Kwantumkristaltherapie, waarbij kristallen op verschillende delen van het lichaam worden geplaatst, zodat ze de negatieve energieën van de patiënt absorberen.

Noot van de redactie : de theorie die in dit artikel wordt gepresenteerd, heeft, wat het psychologische gedeelte betreft, momenteel geen solide experimentele basis om deze te ondersteunen. Wat bewezen is, is dat onze manier van denken, door verschijnselen als self-fulfilling prophecy, een sterke impact heeft op de realiteit die we vormgeven met ons gedrag, ook al is het indirect.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.