Thumb Author José Padilla

José Padilla

Psychologie


Klinischpsycholooggeïnteresseerdinonderwijsenfilosofischepraktijken.Hijheeftgewerktalsklinischpsycholoogvoorpatiëntenmetdediagnoseschizofrenie,inhetkadervanhetontwerpenvanmodellen,strategieënenprogramma'sdiegerichtzijnophetverbeterenvanhetwelzijnvanpatiëntenenhunfamilies.HijiseenactiefonderzoekeraandePontificiaUniversidadJaveriana,eenstudiehuiswaarhijookeenmasterinonderwijsvolgt.

Over de auteur

Afgestudeerd in psychologie aan de Universiteit van Medellín (Colombia) in 2020. Collegiaal nummer: 217763 (COLPSIC). Student van de Master's Degree in Education aan de Pontificia Universidad Javeriana, in Bogotá. Gecertificeerd als filosofisch adviseur door het Educatief Centrum voor Autonome Creatie in Filosofische Praktijken (CECAPFI). Hij nam deel aan het IX Ibero-American Congress of Clinical and Health Psychology en aan verschillende workshops georganiseerd door de Ibero-American Psychological Association of Clinic and Health (APICSA). Hij heeft ervaring op klinisch gebied, het werken met een populatie van patiënten met de diagnose schizofrenie, het ontwikkelen van counseling, therapieën en psycho-educatie. Momenteel maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep In-Novum Educatio van de Pontificia Universidad Javeriana.


Laatste artikelen