Wat is verbaal pesten en hoe herken je het?

Pesten met woorden vermindert het welzijn, veroorzaakt depressieve of angstsymptomen en verlaagt het gevoel van eigenwaarde. Leer meer over andere effecten.
Wat is verbaal pesten en hoe herken je het?
José Padilla

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog José Padilla.

Laatste update: 29 juni, 2024

Er zijn veel soorten pesten, waaronder verbaal pesten . Bij deze vorm van pesten gebruikt de pester geen fysiek geweld. Hoewel wonden geen sporen achterlaten op het lichaam, laten ze wel sporen achter in de geest.

Deze vorm van agressie gebruikt boodschappen of toespraken om het slachtoffer te kwetsen en te vernederen. Woorden zijn het belangrijkste aanvalsmiddel. Daarom zullen we je in dit artikel onder andere leren hoe je het kunt detecteren, voorkomen en ermee om kunt gaan.

Wat is verbaal pesten?

Van alle vormen van pesten is dit een langdurige en consistente vorm waarbij een andere persoon wordt geïntimideerd, gekwetst of geïrriteerd door het gebruik van woorden.

In tegenstelling tot fysiek pesten, waarbij de agressie wordt uitgevoerd op het lichaam van de ander, wordt bij verbaal pesten de gewelddadige handeling uitgevoerd op de geest van de ander. Het kan in de volgende vormen voorkomen:

 • Plagen.
 • Bijnamen.
 • Bedreigingen.
 • Laster.
 • Beledigende opmerkingen.
 • Agressief sms’en.
 • Valse geruchten verspreiden.
 • Beledigende telefoontjes.
 • Ongepaste seksuele opmerkingen.
 • Racistische of discriminerende opmerkingen.

Verbale intimidatie is een niet-vrijwillige en ongewenste handeling voor het slachtoffer, terwijl het voor de dader opzettelijk is. Bij deze vorm van intimidatie kunnen verschillende aspecten een rol spelen: religie, etniciteit, ras, nationaliteit, leeftijd, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, sociaaleconomische status, enz.

Daarnaast gebeurt het persoonlijk of via sociale netwerken, ook wel bekend als cyberpesten.

Hoe ontdek je verbaal pesten?

Om deze handelingen te identificeren, is het nodig om de invloed of uiting ervan te analyseren bij de twee belangrijkste actoren van het pestsysteem: het slachtoffer en de dader. Aan de ene kant wordt het bij de eerste op deze manier waargenomen:

 • Geheimzinnig gedrag.
 • Agressiviteit of woede-uitbarstingen.
 • Slechte prestaties bij hun activiteiten.
 • Teruggetrokkenheid of sociale afstand.
 • Angst, nervositeit, alertheid.
 • Slaapstoornissen, nachtmerries, slapeloosheid, enz.
 • Angst om naar de context te gaan waar het pesten plaatsvindt.
 • Angst, licht in het hoofd of bezorgdheid nadat ze tijd aan hun telefoon hebben besteed.

Aan de andere kant, om een verbale pester te herkennen, is het nodig om op de onderstaande waarschuwingen te letten:

 • Heeft stalkervrienden.
 • Verzint en verspreidt roddels.
 • Negeert het ongemak van het slachtoffer.
 • Vernedert, kleineert en maakt belachelijk.
 • Toont een houding van superioriteit.
 • Gebrek aan empathie en wroeging.
 • Vertoont agressief gedrag.
 • Verspreidt beschamende geheimen van het slachtoffer.
 • Plaagt, scheldt uit, schreeuwt en dreigt.

Wat zijn de oorzaken van verbaal pesten?

 

Jongedame is slachtoffer van gebrek aan respect van zijn leeftijdsgenoten op de Internationale Dag tegen Pesten

Op de website StopBullying (Engelse link) beschrijft het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Diensten de verschillende factoren die helpen te begrijpen waarom sommige mensen anderen pesten. Ze zijn onder te verdelen in sociale, familiale en emotionele motieven.

Sociaal

 • Bij een groep horen.
 • Het gedrag van anderen controleren.
 • Sociale macht over anderen behouden.
 • De groep reorganiseren door te laten zien wie er wel en niet bij kan horen.

Familie

 • Geweld binnen het gezin.
 • Te autoritaire ouders.
 • Verwaarlozende of toegeeflijke verzorgers.
 • Gebrek aan emotionele steun van ouders.

Emotioneel

 • Onzekerheid en laag zelfbeeld.
 • Gebrek aan emotionele intelligentie.
 • Onvoldoende sociale vaardigheden.
 • Traumatische ervaringen met pesten.
 • Gebrekkige impulscontrole.

Daarnaast kan verbaal pesten worden gemotiveerd door fysieke kenmerken van het slachtoffer (Engelse link) die niet passen bij de norm van de peergroup. Deze eigenschappen zijn onder andere overgewicht, tanden (kleur, vorm, positie), gelaatstrekken, extreme slankheid, lengte, haartype, mode, etc.

Wat zijn de gevolgen van verbaal pesten

?Een van de gevolgen van pesten is dat het het emotionele welzijn van de getroffene aantast.

Pesten, als een onmenselijke, ongevoelige en onsympathieke daad, schaadt niet alleen het functioneren en de ontwikkeling in de omgeving waarin het plaatsvindt, maar ook in andere contexten van het leven. Het kan leiden tot gevoelens van waardeloosheid, schaamte, schuld, onzekerheid en een laag gevoel van eigenwaarde.

Langdurige blootstelling aan vernederingen, beledigingen, geschreeuw en bedreigingen laat een emotioneel spoor achter dat moeilijk te vergeten is. Ook heeft verbaal pesten invloed op de geestelijke gezondheid.

Sommige slachtoffers kunnen onder andere lijden aan depressie, angstproblemen, posttraumatische stressstoornis en slaapstoornissen . Deze vorm van geweld heeft ook gevolgen voor het sociale leven van het slachtoffer. Dit leidt tot isolatie om zich niet te schamen of om blootstelling aan het psychologische misbruik van de pester te vermijden.

Deze afstandelijkheid leidt tot gevoelens van eenzaamheid, wat een negatieve invloed kan hebben op de emotionele stabiliteit en interpersoonlijke banden van het slachtoffer. De negatieve effecten van het ervaren van dit soort pesten verminderen de prestaties.

Bovendien kan het lichamelijke kwalen veroorzaken die verband houden met de stress van de situatie: hoofdpijn, maag- en darmproblemen, huidaandoeningen

Hoe kun je verbaal pesten voorkomen?

Een stopbord

Preventie is ongetwijfeld de beste manier om dit probleem, dat jongeren en volwassenen zoveel schade heeft berokkend, te bestrijden. Van de Centers for Disease Control and Prevention (Engelse link) (CDC) bevelen deskundigen de volgende strategieën en interventieprogramma’s aan.

1. Bevorder een gezinsomgeving die een gezonde ontwikkeling stimuleert

Als gezinnen verzorgend, warm en liefdevol zijn, is de kans op gewelddadig en pestgedrag kleiner.

Ditzelfde positieve effect wordt bereikt door het opstellen van niet-gewelddadige regels en disciplinaire richtlijnen door verzorgers. Om dergelijke omgevingen te bevorderen, stelt CDC (2016) (Spaanse link) huisbezoek voor tijdens de vroege kinderjaren.

Het doel van deze aanpak is om informatie, ondersteuning en training te bieden aan ouders over de gezondheid, ontwikkeling en verzorging van kinderen. Ze suggereren ook dat opvoedingsvaardigheden en familierelatieprojecten nodig zijn.

Dit helpt vaders om te leren communiceren, problemen op te lossen, het gedrag van hun kinderen in de gaten te houden en te beheersen.
De integratie van beide strategieën is essentieel om de risicofactoren die pesten in latere ontwikkelingsfasen in de hand werken, te verminderen. 2. Voorschools onderwijs van goede kwaliteit bieden

Bied voorschools onderwijs van hoge kwaliteit

Kinderen verbeteren hun cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en capaciteiten wanneer ze een academische opleiding van hoge kwaliteit krijgen. Ze hebben ook meer kans om te slagen op school en om gezonde, veilige en stabiele relaties aan te gaan.

Al deze voordelen van onderwijs beïnvloeden de vermindering van gedragsproblemen en pesten. Het CDC beveelt aan om verrijkingsplannen voor kleuterscholen uit te voeren met integratie van het gezin. Bij de uitvoering ervan moet de familie betrokken worden bij het onderwijs en hen ondersteunen als ze in precaire omstandigheden leven.

Op deze manier is het mogelijk om een bemoedigende sociale en academische toekomst op te bouwen, waarin kinderen zich op een gezonde manier ontwikkelen.

Versterk de vaardigheden van jongeren

Om pesten te voorkomen, moeten de interpersoonlijke, emotionele en gedragsvaardigheden van jongeren worden versterkt.

Deze strategie vermindert het voortduren van geweld en verbetert de adaptieve omgang met conflicten. Bij het implementeren van deze strategie is het nodig om universele programma’s in te zetten die gebaseerd zijn op sociaal-emotioneel leren .

Enkele vaardigheden die in deze programma’s aan bod moeten komen zijn: communicatie en probleemoplossing, empathie, emotioneel bewustzijn en regulatie, conflicthantering, teamwerk. Tijdens de ontwikkeling van deze programma’s is het essentieel om psycho-educatie over pesten te geven.

Het is essentieel om de verhalen die jongeren hebben over geweld te veranderen en hen de ruimte te geven om hun interpersoonlijke en affectieve vaardigheden te versterken.

4. Jongeren in contact brengen met volwassenen

Om pesten en andere vormen van jongerengeweld te voorkomen, is het essentieel dat jongeren relaties hebben met voorbeeldvolwassenen. Door een positief rolmodel te hebben, zullen ze een referentiekader hebben om te weten hoe ze zich moeten gedragen, wat ze moeten doen en wat ze moeten vermijden.

Daarnaast kunnen ze doelen stellen en een levensplan opstellen, hun vaardigheden verbeteren en ondersteunende netwerken hebben om hen te begeleiden. CDC-professionals suggereren dat om de band tussen volwassenen en jongeren te bevorderen, buitenschoolse activiteiten die hen beschermen tegen pesten, geweld en misbruik passend zijn.

Via deze plannen kunnen ze hun sociale en schoolvaardigheden versterken en pro-sociaal werk verrichten.Mentorschap dat helpende en verzorgende relaties tussen volwassenen en kinderen bevordert is ook haalbaar.

5. Creëer beschermende gemeenschapsomgevingen

Er is behoefte aan het bouwen van sociale ruimten waar volwassenen en jongeren regelmatig met elkaar in contact komen. Het is ook nodig om bestaande omgevingen om te vormen tot gemeenschapsruimtes. Deze aanpassingen moeten politieke, sociale en structurele veranderingen in risicomilieus omvatten.

Experts noemen er drie. Ten eerste raden ze aan om de sociale en fysieke omgeving aan te passen.

Dit houdt in: meer verlichting, controle op de toegang tot gebouwen en openbare ruimten, het schoonmaken van straten, meer veiligheid, het opruimen van verlaten gebouwen of huizen en braakliggende terreinen, het aanleggen van meer groene ruimten en het organiseren van gemeenschapsevenementen.

Ten tweede zou de blootstelling aan gemeenschapsrisico’s moeten worden verminderd, zoals geconcentreerde armoede, instabiele woningen en de uitbreiding van mogelijkheden om alcohol te kopen.

Deze preventieve aanpak omvat het handhaven van wetten en het creëren van beleid voor veiligheid en sociale duurzaamheid. Tot slot stellen ze voorom de jeugd op straat te benaderen en de normen in de gemeenschap te veranderen.

Op deze manier is het doel om getrainde burgers in contact te brengen met jongeren, te bemiddelen in conflicten en geweldloze normen en relationele patronen te bevorderen.
Het doel is ook om jongeren in contact te brengen met de gemeenschap.

6. Interveniëren om schade te beperken en toekomstige risico’s te voorkomen

Veel pesters zijn slachtoffer van geweld en hebben een geschiedenis van crimineel gedrag, agressie en gedragsproblemen bij kinderen.

Een preventieplan tegen verbaal pesten is daarom om in te grijpen op dergelijke problemen voordat ze bijdragen aan het ontstaan van geweld. Het CDC beveelt aan om de schade van blootstelling aan geweld te beperken .

Hiervoor is tijdige interventie op psychologisch niveau belangrijk, om de gevolgen van de gerichte gebeurtenissen te verzachten. Ook adviseren ze behandeling om problematisch gedrag en toekomstige betrokkenheid bij gewelddadige handelingen te voorkomen.

Het idee is om in te grijpen bij risico’s en de ondersteuning uit te breiden naar thuis en de gemeenschap. Ze proberen ook sociale vaardigheden en vaardigheden om conflicten op te lossen te ontwikkelen bij kinderen.

Deze aanpak moet therapeutische diensten aanbieden om te werken aan emotionele en gedragsproblemen, gezinssituaties en het verbeteren van de communicatie thuis. Een andere preventieve maatregel is het bevorderen van partnerschappen tussen ziekenhuizen en de gemeenschap.

Het doel is om verbindingen te creëren tussen de behandeling van verwondingen bij jongeren en de gemeenschapszorg, om risicogedrag dat leidt tot pesten of andere gewelddadige handelingen te voorkomen.

Wat te doen tegen verbaal pesten?

Meisje zegt stop

Als je kind slachtoffer is van verbaal pesten op school en je weet niet wat je moet doen, dan zijn deze aanbevelingen van Unicef erg nuttig:

 • Leer ze anticiperen: help ze de signalen van verbaal pesten te herkennen en afstand te houden van misbruikrelaties waar geen gelijkheid en geen respect is.
 • Zoek hulp: zoek professionele hulp voor je kind om langetermijngevolgen te voorkomen. Een psycholoog is nuttig om te helpen herstellen van de ervaring.
 • Onderneem actie als dat nodig is: zodra je merkt dat je kind gepest wordt, zoek dan naar oplossingen die effectief zijn. Neem contact op met professionals voor begeleiding. Verspil geen tijd.
 • Praat met de school: ga naar de school en leg de zaak van je kind uit. Onderwijsinstellingen hebben plannen om op te treden tegen pesten en zijn verplicht om dat te doen. Als de school niet reageert, neem dan juridische stappen.
 • Vertrouwen opbouwen: het is essentieel dat je je kind het gevoel geeft dat het begrepen wordt en dat je hem of haar niet de schuld geeft of verantwoordelijk houdt voor het feit dat hij of zij slachtoffer is. Bouw hun vertrouwen op door hen te steunen en oplossingen te vinden waarbij ze actief betrokken zijn.
 • Luister naar de kinderen: het is goed om over de dag te praten, luister naar hun gevoelens en problemen. Toon interesse in hun leven zonder overweldigend te zijn. Het creëren van deze ruimtes voor dialoog is een essentieel onderdeel van het uitzoeken wat er met hen aan de hand is, zodat ze zich kunnen ontlasten en steun bij jou kunnen vinden.

Als je slachtoffer bent

Op het moment dat je zelf slachtoffer bent van deze vorm van geweld, is het goed dat je rekening houdt met de volgende suggesties en ze vooral toepast:

 • Zorg goed voor jezelf: doe activiteiten die je geestelijke en lichamelijke gezondheid verbeteren. Doe aan sport, eet gezond, mediteer, slaap goed, deel tijd met je vrienden, geniet van ontspannende plannen.
 • Spreek je uit, zwijg niet over pesten en meld je zaak aan de relevante autoriteiten: schoolleiding, leraren, politie, personeelszaken, enz.
 • Doe een beroep op je netwerk: ontlast jezelf bij een vertrouwd persoon van wie je weet dat hij of zij je zal helpen. Op dit moment is een netwerk dat je advies geeft en je een veilig, rustig en minder gestrest gevoel geeft, van groot belang.
 • Stel grenzen: stel grenzen aan de pester zodat hij of zij weet waar jij staat in deze kwestie. Maak de pester duidelijk welke consequenties je zult toepassen als hij doorgaat met zijn gedrag, bijvoorbeeld: “Als je me nog een keer beledigt, vertel ik de leraar wat je me aandoet”. Als het pesten aanhoudt, loop dan weg van de pester en vraag om hulp.

Aarzel niet om hulp te vragen

Het gebruik van woorden om iemand te pesten is een probleem dat een negatieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid van veel jongeren en volwassenen.

Gelukkig heb je in dit artikel geleerd dat de beste strategie om het te bestrijden preventie is. Dit houdt in dat je vanaf jonge leeftijd werkt aan persoonlijke vaardigheden en capaciteiten, veranderingen in het onderwijs bevordert, psychosociale ondersteuning voor gezinnen aanmoedigt en beleid implementeert dat positieve transformaties op gemeenschapsniveau genereert.

Voel je niet alleen, het zal gemakkelijker zijn om met het probleem om te gaan als je hulp krijgt. Vraag er zonder aarzeling om.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.