Onderwijspsychologie

Ontdek hoe wij volwassen worden op een cognitief en emotioneel niveau, evenals de belangrijke factoren voor leren, zowel als een kind als een volwassene. Je vindt ook de beste onderzoeken en de beste theorieën om gedragsproblemen of emotionele problemen met je kleintjes aan te pakken.

Sociale interventie in het onderwijs

Naar school gaan kan zeer uitdagend zijn voor studenten, maar ook voor hun ouders of hun voogden. Ze kunnen te maken krijgen met pesterijen, slechte cijfers, moeilijke situaties thuis, leermoeilijkheden, en nog veel meer. Soms hebben leerlingen een derde partij…

Wat doet een onderwijspsycholoog?

Wanneer je het woord psychologie noemt, denken mensen over het algemeen aan klinische psychologie. Psychologie is echter een veel breder vakgebied dan dat. In principe is het de wetenschap van menselijk gedrag en mentale processen. Binnen het vakgebied vallen veel…