Onderwijspsychologie

Ontdek hoe wij volwassen worden op een cognitief en emotioneel niveau, evenals de belangrijke factoren voor leren, zowel als een kind als een volwassene. Je vindt ook de beste onderzoeken en de beste theorieën om gedragsproblemen of emotionele problemen met je kleintjes aan te pakken.

Is onderwijs in de gevangenis een utopie?

Er bestaat discussie over het feit of het onderwijs in afgesloten omgevingen zoals gevangenissen doeltreffend is. Is het een utopie? Zullen studenten resultaten zien? Er bestaan namelijk  vele meningen over het onderwijs in de gevangenis. Een tak van de sociale…

De oorsprong van de onderwijspsychologie

Onderwijspsychologie ontwikkelde zich door de jaren heen als een combinatie van pedagogiek en psychologie. De drang om het onderwijs een psychologische basis te geven ontstond enkele jaren geleden. Zonder deze wetenschappelijke basis zou het namelijk onmogelijk zijn om psychologische principes…

Wat houdt inclusief onderwijs precies in?

Vanuit het perspectief van de onderwijspsychologie gebruiken we niet langer het woord ‘geïntegreerd’, maar ‘inclusief’. Is inclusief onderwijs alleen maar een gemoderniseerde term, of houdt het ook een verandering in van de waarden en uitoefening? Je zou kunnen denken dat…

Wat doet een onderwijspsycholoog?

Wanneer je het woord psychologie noemt, denken mensen over het algemeen aan klinische psychologie. Psychologie is echter een veel breder vakgebied dan dat. In principe is het de wetenschap van menselijk gedrag en mentale processen. Binnen het vakgebied vallen veel…