Het belang van ouders bij de ontwikkeling van eigenwaarde

Kinderen leren zichzelf te waarderen en lief te hebben is essentieel voor de ontwikkeling van een gezond gevoel van eigenwaarde. Ontdek hoe je dit doet en welke aspecten het belangrijkst zijn.
Het belang van ouders bij de ontwikkeling van eigenwaarde
Úrsula Perona

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Úrsula Perona.

Laatste update: 03 februari, 2024

Ouders spelen een grote rol in de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde van hun kinderen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe. Eigenwaarde is een van de basispijlers van emotionele intelligentie.

Een hoog gevoel van eigenwaarde betekent dat je op een gezonde manier van jezelf houdt. Hierdoor kun je bevredigende sociale relaties aangaan. Aan de andere kant kan een laag gevoel van eigenwaarde je op persoonlijk en emotioneel niveau beïnvloeden en ook je sociale en academische leven.

Wat is eigenwaarde?

Eigenwaarde is hoe je jezelf beoordeelt. Met andere woorden, het is een zelfbeoordeling of persoonlijk oordeel over je eigen waarde. Als we het over kinderen hebben, ontwikkelt eigenwaarde zich uit de relatie tussen hun karakter en de omgeving waarin ze opgroeien.

Deze relatie wordt dag na dag opgebouwd door vertrouwen en acceptatie. Want vanaf hun geboorte zoeken kinderen veiligheid en liefde bij de mensen met wie ze het vaakst contact hebben. Daarom is dit waar de rol van ouders om de hoek komt kijken.

Blij kind

Tijdens de zwangerschap leeft het kind negen maanden lang 24 uur per dag in zijn moeder. Talrijke onderzoeken wijzen erop dat de band tussen moeder en kind al tijdens de zwangerschap wordt gevormd.

Als de baby geboren wordt, heeft hij zijn moeder nodig om zich te voeden en voor hem te zorgen. Daarom zal hun moeder de persoon zijn met wie ze de meeste tijd doorbrengen. De vader is echter ook belangrijk.

De relatie van een kind met zijn hechtingsfiguren heeft een grote invloed op de ontwikkeling van zijn gevoel van eigenwaarde.

Het gevoel van eigenwaarde van kinderen en het Pygmalion-effect

Het Pygmalion-effect, of selffulfilling prophecy, verklaart hoe de verwachtingen van ouders over hun kinderen werkelijkheid kunnen worden.

Er zijn twee soorten Pygmalion-effecten, positieve en negatieve. Het negatieve effect beweert dat als je je kind voortdurend vertelt dat het slecht, lui of een herrieschopper is, het kind zich precies zo zal gedragen. Omdat ze onbewust de rol aannemen van wat er van hen verwacht wordt.

Aan de andere kant stelt het positieve effect het tegenovergestelde. Als je je kind dus vertelt hoe goed, vriendelijk en intelligent het is, zal het zich veiliger voelen, een beter beeld van zichzelf hebben en zich daarnaar gedragen. Daarom moet je de positieve selffulfilling prophecy gebruiken in het voordeel van je kinderen.

De ontwikkeling van eigenwaarde van kinderen

Hier zijn enkele richtlijnen om positieve eigenwaarde bij kinderen te bevorderen:

  • Corrigeer de fout, niet het kind. Natuurlijk verwacht je niet dat je kind zich altijd perfect gedraagt. Bovendien, als ze zich misdragen, moet je ze corrigeren. Vel echter geen waardeoordeel over hen.
  • Waardeer hun inspanningen, vergeet de resultaten. Zelfs als ze een taak niet met succes hebben volbracht, moet je hun inspanningen altijd prijzen. Op deze manier leer je ze zichzelf te verbeteren.
  • Corrigeer beperkende overtuigingen. Zo kunnen denigrerende opmerkingen van andere kinderen heel gewoon zijn. Kinderen internaliseren deze opmerkingen soms. Dit kan hun gevoel van eigenwaarde verminderen. Bovendien is hun rationele denken nog niet volledig ontwikkeld, dus je moet ze helpen om objectief naar zichzelf te kijken. Zo kunnen ze een realistischer en positiever beeld van zichzelf vormen.
  • Moedig ze aan om risico’s te nemen. In feite is overbescherming een van de grootste oorzaken van een laag zelfbeeld. Daarom moet je je kinderen van jongs af aan aanmoedigen om bepaalde uitdagingen aan te gaan, zelfs als die kleine risico’s met zich meebrengen.
  • Los hun problemen niet voor hen op. Laat je kinderen hun eigen conflicten met vrienden of broers en zussen oplossen. Moedig ze aan om te communiceren, stel oplossingen voor en houd de situatie goed in de gaten, maar grijp niet in.
Blij gezin

Een deel van het gevoel van eigenwaarde van een kind is genetisch bepaald, terwijl het andere deel afhangt van de ouders. Je kind helpen bij het ontwikkelen van een gezond gevoel van eigenwaarde is een levenslang geschenk. Vergeet dat niet.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.