John Horn en zijn bijdragen aan de studie van intelligentie

Er zijn een groot aantal theorieën die hebben geprobeerd intelligent gedrag te verklaren. We gaan het hebben over het model van John Horn. Waar bestaat het uit? Ontdek het hier.
John Horn en zijn bijdragen aan de studie van intelligentie
Gorka Jiménez Pajares

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gorka Jiménez Pajares.

Laatste update: 08 januari, 2024

Intelligentie is een adaptief voordeel. Maar wat betekent het om slim te zijn? Wat zijn de eigenschappen die mensen met een hoge intelligentie kenmerken? Psychologen proberen al meer dan 150 jaar het antwoord op deze vraag te vinden. Als gevolg daarvan zijn er talloze theorieën. In dit artikel gaan we in op het model van cognitieve vaardigheden dat John Horn heeft voorgesteld.

Er zijn vele definities van het begrip intelligentie geweest. Dit heeft geleid tot een veelheid aan tests en vragenlijsten voor de meting ervan. Bijvoorbeeld de vermaarde Wechsler intelligentieschaal (Spaanse link). Uit het beschikbare onderzoek kan één conclusie worden getrokken. Het is het feit dat intelligentie een veelheid van vermogens omvat.

Intelligent gedrag houdt in dat we in staat zijn problemen effectief op te lossen. Het zinspeelt ook op het vermogen om te weten hoe we ons moeten aanpassen aan onze omgeving. Als we met dit gegeven rekening houden, zijn alle mensen en dieren intelligent.

side view brain

Intelligentie

De definitie van intelligentie (Engelse link) is altijd verbonden geweest met hoe het gemeten wordt.

  • Ebbinghaus (1885) zag het als het vermogen zich aan te passen aan veranderende en nieuwe situaties.
  • Binet (1916) verwees naar meer specifieke capaciteiten. Meer specifiek naar uitvoerende functies (die welke ons als mens kenmerken). Bijvoorbeeld geheugen, waarneming en aandacht.
  • Sternberg (1990) beweert dat er drie soorten intelligentie zijn. Intelligentie A verwijst naar het aangeboren potentieel van mensen om te leren van hun omgeving. Daarnaast verwijst Intelligentie B naar praktische intelligentie (de manifestaties van intelligentie in het dagelijks leven). Intelligentie C ten slotte verwijst naar de scores van intelligentie die de tests laten zien.

De psycholoog John Horn creëerde met Raymond Cattell een model van cognitieve vermogens dat een veelheid van variabelen die betrokken zijn bij intelligent gedrag succesvol combineerde. Daaronder zijn genetische aspecten, persoonlijke ontwikkeling en academische resultaten.

“Intelligentie is op een hiërarchische manier georganiseerd.” 

-John Horn-

De computermetafoor en het Cattell-Horn model

Volgens deze benadering werkt de menselijke geest op dezelfde manier als een computer. Onze intelligentie is ten eerste te danken aan de genetische begiftiging van onze hersenen (de hardware of het structurele aspect).

Het omvat functies als geheugen, waarnemingssnelheid, of het vermogen om concepten te classificeren. In de tweede plaats is onze intelligentie te danken aan het vermogen om onze ervaringen te evalueren en te beoordelen of om oordelen te vellen en conclusies te trekken (het software of functionele aspect).

Vloeibare intelligentie

Vloeibare intelligentie zinspeelt op het structurele aspect. Het omvat de capaciteiten waarmee we geboren zijn. Het verwijst naar het vermogen om situaties op een nieuwe en flexibele manier tegemoet te treden, zonder rekening te houden met enige voorafgaande scholing.

Dit soort intelligentie verwijst naar ons vermogen om af te leiden (tot conclusies te kunnen komen door patronen te herkennen in dingen die ons overkomen) of af te leiden (beoordelingen uit feiten te halen). Daarnaast zinspeelt het op de breedte van het associatieve geheugen (opgeslagen informatie terugvinden wanneer die in verband wordt gebracht met andere informatie) of intellectuele snelheid.

Vloeibare intelligentie bereikt haar maximale ontwikkeling in de adolescentie. Vanaf dan neemt ze af, als gevolg van veroudering en de achteruitgang van hersenstructuren.

“Metaforisch zou vloeibare intelligentie een soort stromende waterval voorstellen die zich uitstrekt over de hele stroom die ze bevat.” 

-Angeles Sánchez-Elvira-

Gekristalliseerde intelligentie

Gekristalliseerde intelligentie verwijst naar kennis die we hebben opgedaan als gevolg van onze ervaringen en onze relaties met onze omgeving. Het is het resultaat van de unieke en onherhaalbare biografische geschiedenis van ieder mens.

Dit soort intelligentie bestaat uit meerdere vermogens. Bijvoorbeeld het kunnen leggen van betekenisvolle relaties tussen elementen (bijvoorbeeld weten dat een olifant een zoogdier is), het vermogen om verbaal te begrijpen, en mechanische kennis (bijvoorbeeld weten hoe je moet autorijden).

Gekristalliseerde intelligentie neemt nooit af, tenzij er sprake is van een stoornis. In feite heeft het de potentie om in de loop der tijd te blijven toenemen.

“Metaforisch kan gekristalliseerde intelligentie worden voorgesteld als een diamant die is veranderd en gepolijst (bewerkt) vanuit de omgevingsomstandigheden waarin hij zich ontwikkelde en vanuit leerervaringen.” 

-Ángeles Sánchez-Elvira-

Het model van John Horn

John Horn was een leerling van Raymond Cattell, die werd beschouwd als een van de belangrijkste psychologen in de studie van intelligentie (Engelse link). Horn stelde voor om aan de twee bovengenoemde (vloeibare en gekristalliseerde intelligentie) nog zes factoren toe te voegen. Die zijn als volgt:

Visuele waarneming of verwerking

Het vermogen om onze omgeving visueel te verwerken en het vermogen om gebruik te maken van gesimuleerde mentale beelden om problemen op te lossen. Stel je bijvoorbeeld een stoel voor en probeer hem in gedachten te laten draaien. Dit vermogen heet objectrotatie. De vloeiendheid en snelheid waarmee we dit doen waren belangrijk voor Horn.

Auditieve verwerking

Het vermogen om patronen tussen auditieve stimuli waar te nemen, te analyseren en te synthetiseren, en om subtiele nuances in geluidspatronen te onderscheiden.

Het wordt gemeten aan de hand van taken bestaande uit verschillende geluidspatronen die worden onderworpen aan een soort afleiding of vervorming. Stel je bijvoorbeeld voor dat je naar je favoriete liedje luistert, maar dat er een sterke echo in zit.

Verwerkingssnelheid

Dit is een uitvoerende functie bij uitstek. Wat is twee vermenigvuldigd met 146? Wat is de hoofdstad van Italië? Wat weegt meer: een kilo stro of een kilo staal? Als je deze vragen snel hebt beantwoord, heb je waarschijnlijk een goede verwerkingssnelheid.

Het is een vaardigheid die intensief betrokken is bij vrijwel alle intellectuele taken en die als centraal wordt beschouwd in het intelligentieonderzoek.

“Verwerkingssnelheid kan worden gemeten aan de hand van eenvoudige intellectuele taken waarbij bijna iedereen een correct antwoord zou kunnen geven als hij genoeg tijd krijgt.”

-Ángeles Sánchez-Elvira-

Reactietijd en beslissingssnelheid

Dit bestaat uit de snelheid waarmee we oordelen over problemen die om oplossingen vragen. Het is nauw verbonden met de snelheid van verwerking, omdat het een bepaalde snelheid vereist bij het afgeven van onze reacties.

Kortetermijngeheugen

Hoeveel nieuwe informatie kun je enkele seconden vasthouden zonder dat je het hoeft uit te werken? Het kortetermijngeheugen bestaat uit herinneringen die voor een beperkte tijd worden opgeslagen. Het is beperkt tot het huidige moment.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de amplitude ervan schommelt rond het getal vijf. Dit betekent dat we in de regel onmiddellijk vijf eenheden informatie kunnen onthouden. Bijvoorbeeld vijf namen, vijf getallen, enz.

Het kortetermijngeheugen verwijst naar ons vermogen om nieuwe informatie onmiddellijk op te roepen.

Langetermijngeheugen opslag en terughalen

Het langetermijngeheugen is de opslag van onbeperkte informatie. Hier slaan we alle informatie op die we hebben bewerkt, uitgewerkt, verwerkt en gerelateerd aan andere informatie. Het is de opslag van informatie die we later terughalen. Dit kan minuten, dagen, maanden of zelfs decennia later zijn.

Vrouw denkt na

Later werden kwantitatief en breed lezen-schrijven aan het model toegevoegd op basis van het onderzoek van Horn. Het werd uiteindelijk uitgebreid tot een acht-factorenmodel dat bekend staat als de Cattell-Horn Gf-Gc theorie.

“Eenvoudige psychologische processen maken het mogelijk dat hogere psychologische processen zich op volwassen leeftijd onderscheiden van de rest.”

-Juan Espinosa-

Het model van John Horn is gebaseerd op het feit dat eenvoudige psychologische processen (zoals het vermogen om elementen te associëren) de basis vormen waarop complexere cognitieve vaardigheden zijn gebaseerd (zoals vloeibare en gekristalliseerde intelligentie).

Horn geloofde dat dit proces zich op een hiërarchische manier ontwikkelt. Daarom beginnen de eenvoudigste functies bij de geboorte en ontwikkelen zich, naarmate het individu groeit, de andere.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Ardila, R. (2011). Inteligencia.¿ Qué sabemos y qué nos falta por investigar?. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 35(134), 97-103.
  • Paniagua, S. Á. M. (2022). Introduccion Al Estudio De Las Diferencias Individuales ((2? Ed.). Sanz Y Torres, S.l.
  • Schneider, W. J., & McGrew, K. S. (2018). The Cattell–Horn–Carroll theory of cognitive abilities.
  • Amador, J. A. (2013). Escala de inteligencia de Wechsler para adultos-IV (WAIS-IV).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.