Familie

Het gezin is meer dan de kern van onze samenleving. Inzicht in gedrag, manieren van communiceren, emotionele patronen, disfuncties en strategieën om problemen op te lossen, zal je helpen om veel meer bevredigende relaties met je familie op te bouwen.

Wat is de prijs van ouderlijke stress?

Er is geen twijfel over dat het hebben van een kind een zegen is. Maar de prijs van ouderlijke stress die het opvoeden van een kind met zich meebrengt, is een heel andere zaak. Je zou zelfs kunnen zeggen dat…

Symmetrie tussen ouders en kinderen

We leven in een wereld waar kinderen zich meer en meer gedragen als volwassenen. Tegelijkertijd gedragen volwassenen zich meer en meer als kinderen. In een notendop is dat wat de Argentijnse psychologe Claudia Messing bespreekt in haar boek Symmetrie tussen…

Het slave-grandparent syndroom

Het ontstaan van het slave-grandparent syndroom is tot op zekere hoogte te wijten aan de veranderingen die zich de laatste decennia in de familiestructuur hebben voorgedaan. Enkele belangrijke aspecten zijn de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de stijging…

De banden met een familielid doorbreken

Als je niet meer met een familielid spreekt, dan zijn er ongetwijfeld redenen die jouw beslissing rechtvaardigen. Dit soort beslissingen nemen we niet lichtjes. Het kan je ook op een moeilijk pad terecht laten komen. De reden om de banden…