"Ik word nergens enthousiast van": tips om hiermee om te gaan

Een doel hebben, je vaardigheden verbeteren en activiteiten doen waar je gepassioneerd over bent, zijn enkele strategieën om teleurstellingen te overwinnen. Als je andere strategieën wilt leren, lees dan verder.
"Ik word nergens enthousiast van": tips om hiermee om te gaan
José Padilla

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog José Padilla.

Laatste update: 04 juni, 2024

Nergens naar uitkijken of enthousiast over zijn is een situatie die veel mensen treft. Sommigen van hen lijden aan depressies, hebben een geschiedenis van negatieve ervaringen of missen richting en betekenis in het leven.

Hoewel het een demotiverende situatie is, is het mogelijk om deze om te keren voor een beter leven. En daartoe zullen we in dit artikel de belangrijkste oorzaken van desillusie presenteren, hoe het zich manifesteert en wat er gedaan kan worden om ermee om te gaan.

Wat betekent het om gedesillusioneerd te zijn?

Desillusie is een affectieve, cognitieve en gedragstoestand waarin iemand een gebrek aan enthousiasme, demotivatie, ontmoedigende ideeën over de toekomst en desinteresse in dagelijkse activiteiten ervaart. In deze context neemt pessimisme de plaats in van hoop voor de toekomst.

Wat ooit passie opwekte, wekt nu alleen apathie op. Optimisme vervaagt geleidelijk en de energie om projecten te realiseren gaat verloren bij gebrek aan een duidelijk richtingsgevoel.

Het gebrek aan illusies zorgt ervoor dat de persoon zich niet aangemoedigd voelt om zijn of haar doelen op korte, middellange en lange termijn te bereiken. Het kan er zelfs toe leiden dat de persoon doelen of projecten opgeeft.

In zo’n scenario is het moeilijk om betekenis te vinden in wat je doet en om een echte verbinding met jezelf en de wereld te vinden. Als gevolg daarvan kunnen gevoelens van leegte, er niet bij horen en eenzaamheid ontstaan.

Hoe manifesteert desillusie zich in verschillende contexten?

Algemene desillusie kan op meerdere levensgebieden voorkomen en het functioneren van de persoon op elk van deze gebieden verslechteren. Op het werk uit het zich in lage prestaties en lage productiviteit, het niet verbonden zijn met de waarden van het bedrijf en een gebrek aan inzet voor de taken en doelen van de functie.

Op persoonlijk vlak worden de afwezigheid van doelen, pessimisme, lusteloosheid, hopeloosheid en onverschilligheid waargenomen. De persoon leeft op de “automatische piloot” en zonder motivatie, omdat er niets in de toekomst is om hem/haar aan te moedigen.

Deze gemoedstoestand en cognitieve toestand verschijnt ook in de manier waarop de persoon met anderen omgaat. Dat wil zeggen, op sociaal niveau is er een gebrek aan motivatie om met elkaar om te gaan, desinteresse om deel te nemen aan culturele activiteiten en terugtrekking. Omdat sociale relaties ook niet opwindend zijn, probeert het individu geen toenadering te zoeken tot anderen.

Op academisch vlak, ten slotte, komt dit tot uiting in lage prestaties, onverantwoordelijkheid op school of universiteit, het ontbreken van een professioneel levensproject en een tegenzin om te leren.

Waarom ben ik nergens enthousiast over?

Het belang van leven in het heden

Er zijn veel redenen voor algemene desillusie. Soms is het nodig om professionele hulp te zoeken om erachter te komen wat de oorzaak is. Soms weet je echter zelf waarom je je zo voelt. Laten we eens kijken naar enkele waarschijnlijke verklaringen waarom je nergens enthousiast over bent.

Monotonie en routine

Het is gemakkelijk om je gedesillusioneerd te voelen als het dagelijks leven geen ontsnapping biedt aan de eentonigheid. Deze ontmoediging komt vaker voor als de routine onaangenaam is en er geen hoop is dat de situatie in de toekomst zal veranderen.

Ervaringen van mislukking

Voortdurende mislukkingen tasten iemands zelfvertrouwen aan, wat leidt tot ontgoocheling en een toestand van aangeleerde hulpeloosheid. Een toekomst waarin alleen een nederlaag in het verschiet ligt, windt niemand op.

Chronische ziekten

Hieronder vallen aanhoudende en ontmoedigende aandoeningen die de kwaliteit van leven en het welzijn aantasten en bovendien het dagelijks functioneren beperken. Het is begrijpelijk dat de lijder zich onder deze omstandigheden geen illusies maakt, vooral omdat chronische ziekten over het algemeen ongeneeslijk zijn.

Chronische stress

De langdurige vermoeidheid van chronische stress verzwakt iemands emotionele en fysieke reserves. Door het gebrek aan energie kan het vermogen om naar dingen uit te kijken verloren gaan. Motivatie, kracht en inspanning zijn nodig om te werken aan wat je opwindt. Maar onder hoge stressniveaus raken deze bronnen snel uitgeput.

Depressie

Deze stemmingsstoornis veroorzaakt hopeloosheid, verdriet, hulpeloosheid, nutteloosheid, anhedonie, apathie? In dit emotionele kader is er geen bemoedigende toekomst om naar uit te kijken. Er zijn geen projecten, doelen of toekomst om aan te moedigen.

Traumatische ervaringen

Trauma kan het leven van een individu aanzienlijk verslechteren. Vervolgens zorgt de aanhoudende manifestatie van de symptomen ervoor dat de persoon zich gevangen voelt zonder uitweg. Onder invloed van angst, prikkelbaarheid, slaapproblemen en hypervigilantie is het voor iemand moeilijk om ergens naar uit te kijken.

Gebrek aan doelen

Om enthousiast te raken is het essentieel om een toekomst te visualiseren en ernaar te streven, met andere woorden, het is essentieel om doelen te hebben om te bereiken. Als er geen morgen is om iemand te motiveren om te werken, te studeren of dingen in het heden te doen, is het onwaarschijnlijk dat iemand zich enthousiast zal voelen.

Hoe kun je weer enthousiast raken in het leven?

Lachbuien

Opwinding terugkrijgen is essentieel om te vechten, om je in te zetten voor een doel en om een zinvol leven te leiden. Het is moeilijk om elke dag te leven zonder een toekomst die je aantrekt en je vervult van enthousiasme om in het heden te werken. Dus hier zijn wat tips om weer contact te maken met je illusies.

“Er is één ding dat pracht geeft aan alles wat bestaat, en dat is de illusie dat er iets om de hoek ligt.”

~ Chesterton ~

1. Ontdek je waarden

Waarden vertegenwoordigen wat jij als fundamenteel beschouwt voor je leven. Om de illusie te redden, moet je je verbinden met die waardevolle dingen en in overeenstemming daarmee handelen. Zoek hobby’s of activiteiten die in overeenstemming zijn met je persoonlijke waarden, zodat je je enthousiaster zult voelen.

2. Formuleer een levensproject

Projecten geven je richting en bevorderen de zin en het doel in je leven. Als je ze hebt, kijk je uit naar de toekomst en verheug je je op het heden. Koppel je plan altijd aan je interesses.

3. Stel SMART-doelen

Bepaal samen met je projecten SMART-doelen: specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden. Op deze manier kun je ze gemakkelijker bereiken, word je enthousiast over het werken eraan en word je aangemoedigd om nieuwe doelen te stellen.

4. Vier je kleine prestaties

Beloon jezelf wanneer je kleine doelen bereikt. Dit zal je stimuleren en je gevoel van eigenwaarde en zelfeffectiviteit vergroten. Het benadrukken van je vermogen om te bereiken wat je van plan bent te doen is een eindeloze bron van opwinding.

5. Verander je innerlijke discours

Vervang je hopeloze manier van denken door een meer bemoedigende en optimistische. Soms is het niet de situatie die je teleurstelt, maar de manier waarop je interpreteert wat je ervaart en wat je tegen jezelf zegt.

6. Verbeter je talenten

Door je talenten te gebruiken zul je de kracht van enthousiasme terug kunnen krijgen, omdat je je in staat voelt om bepaalde dingen te doen. Deze hulpbronnen die je hebt, vullen je met vertrouwen en perspectief voor de toekomst. Investeer tijd in het perfectioneren en cultiveren ervan.

7. Beoefen dankbaarheid

Als we dankbaar zijn, herkennen en waarderen we de goede dingen die ons overkomen. Door aangename momenten te identificeren, heb je meer biografische grond om te geloven dat de toekomst bemoedigend zal zijn, wat wishful thinking in gang kan zetten.

8. Doe activiteiten waar je gepassioneerd over bent

Weer hoop krijgen begint door terug te keren naar die vergeten passies. Hierdoor herbeleef je het plezier van het doen waar je van houdt, wat je beweegt en opwindt. Integreer in je dagelijkse routine die activiteiten die je graag doet.

9. Zorg voor je mentale en fysieke gezondheid

Als je niet in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert, is het moeilijk om je hoop te vestigen. Goed omgaan met je lichaam en geest is de sleutel tot de energie om je projecten uit te voeren, terug te komen van tegenslagen en een bevredigende toekomst op te bouwen. Doe aan lichaamsbeweging, eet gezond, mediteer, breng tijd door met vrienden.

10. Zoek professionele hulp

Vraag een klinisch psycholoog om je te helpen de oorzaken van je desillusie te ontdekken. Als hij of zij weet wat de oorzaak is, kan hij of zij een interventieplan opstellen waarmee je weer hoop kunt krijgen.

Terug naar leven met enthousiasme

Nergens enthousiasme voor hebben wordt gekenmerkt door desinteresse, gebrek aan motivatie, gebrek aan enthousiasme en hopeloosheid. Het is een toestand die samenhangt met onder andere depressie, trauma, chronische ziekte en existentiële leegte.

Gelukkig is het mogelijk om actie te ondernemen. In het ideale geval ontwerpt de persoon een levensproject waar hij of zij gepassioneerd over is. Ze zouden ook activiteiten moeten ondernemen die hen verbinden met hun waarden en talenten. Tegelijkertijd is het belangrijk om psychologische hulp te zoeken.

En jij, ben jij ooit gedesillusioneerd geweest en wat heb jij gedaan om je enthousiasme terug te krijgen?


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.