Wat weten we over huiselijk geweld bij jonge koppels?

Wat weten we over huiselijk geweld bij jonge koppels?
Laura Reguera

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Laura Reguera.

Laatste update: 27 december, 2022

De adolescentie en de jongvolwassenheid zijn op vele manieren uniek. Dat komt niet alleen omdat we het slechts één keer meemaken. Maar het heeft ook te maken met wat het allemaal met zich meebrengt. We bereiden ons voor op het volwassen zijn en allerlei nieuwe opwindende werelden gaan voor ons open. Maar het is ook hier dat we huiselijk geweld bij jonge koppels zien optreden.

Want één van de meest opwindende van deze werelden is waarschijnlijk de wereld van de liefde. Het is in de adolescentie dat we op een romantische manier geïnteresseerd worden in mensen. Zelfs onze normale relaties en vriendschappen zijn nu anders dan voorheen. Het opent de deur voor verrijkende ervaringen maar ook voor mogelijk misbruik.

Deze veranderingen en de zich ontwikkelende aard van hun relaties kunnen voor spanning zorgen. Helaas kan dit ook aanleiding geven tot lichamelijke en verbale agressie. Het is belangrijk dat we de factoren kennen die kunnen leiden tot huiselijk geweld bij jonge koppels. Want dan kunnen we proberen om de situatie te herstellen en vermijden dat het erger wordt.

“Voor een wereld waarin we op het sociale vlak gelijk zijn, zijn we op het menselijk vlak verschillend en volledig vrij”

-Rosa Luxembourg-

 Share

Sociale en culturele factoren die een rol spelen bij huiselijk geweld bij jonge koppels

Er zijn vele factoren die het risico op huiselijk geweld bij jonge koppels kunnen verhogen. Sociale en culturele factoren staan hoog op de lijst. We moeten ze dus in overweging nemen. De trieste waarheid is dat vele mensen in onze maatschappij geweld nog steeds zien als een geldige manier om te krijgen wat ze willen. Gelukkig zijn de meeste mensen gevoeliger voor deze situatie en veroordelen ze het hartgrondig.

Huiselijk geweld bij jonge koppels

Bovendien bestaan er traditionele culturele overtuigingen omtrent genderrollen, die ook hier in het spel komen. Dit betekent vaak dat mannen gewelddadige neigingen hebben en dat hun cultuur hen van alle schuld vrijpleit. De verdraagzaamheid ten aanzien van seksistisch geweld en van het slachtofferen van vrouwen worden dus vaak aangemoedigd.

Maar als we de relatiepatronen bij jonge mensen en bij adolescenten analyseren, dan stellen we desondanks ook gewelddadig gedrag bij meisjes vast. Dit vermindert meestal als ze volwassen worden. Want meisjes gebruiken dit soort gedrag vaak om hun onzekerheid en hun woede onder controle te houden. Jongens doen het eerder om hun mannelijkheid te bevestigen en controle uit te oefenen.

Ik moedig overal alle mannen en kinderen aan om zich bij ons aan te sluiten. Want gendergeweld zal niet uitgeroeid worden tot we allemaal weigeren om het te tolereren

-Ban Ki-Moon-

Huiselijk geweld bij jonge koppels

Interpersoonlijke factoren

Met betrekking tot de interpersoonlijke factoren zijn er het gezin en de groepen van gelijken. Gewoonlijk gaan we van het volgende idee uit. Wanneer er gevallen van misbruik in het gezin geweest zijn (tussen de ouders of tegenover de kinderen), dan is de kans groter dat dit zich verder zal zetten wanneer de kinderen adolescenten en jongvolwassenen worden. Verrassend genoeg zegt onderzoek ons dat “slechts” een derde van de misbruikers een dergelijke achtergrond hebben.

Wat er gebeurt, is dat jonge mensen geweld zien in de relaties van hun vrienden. Wanneer dit het geval is, dan kan het culturele idee dat geweld gerechtvaardigd en zelf noodzakelijk is, bestendigd worden. Want mensen bevinden zich in een sociale groep die voor hen belangrijk is. En het is deze groep die dit gewelddadig gedrag door de vingers ziet (of toch minstens niet veroordeelt).

De persoonlijke factoren

Tot slot moeten we ook rekening houden met de persoonlijke factoren die het huiselijk geweld bij jonge koppels beïnvloeden. Als er in vroegere relaties al sprake was van agressie, dan is de kans groter dat het opnieuw zal gebeuren.

Maar er zijn ook nog meer risicofactoren. Onzekerheid, jaloezie, afhankelijkheid, impulsiviteit en een gebrek aan sociale vaardigheden om conflicten op te lossen zijn enkele voorbeelden. Ook alcohol- en drugsgebruik kunnen bij dit probleem een rol spelen.

De werkelijkheid is dat huiselijk geweld bij jonge koppels een ingewikkeld fenomeen is. Meestal wordt het dus niet door slechts één van deze problemen veroorzaakt. Het is eerder een combinatie van problemen. Daar bevindt zich het echte gevaar.

Dat is dan ook de reden dat het zo belangrijk is om preventieprogramma’s te ontwikkelen die al deze gebieden aanpakken. Pas dan kunnen we hopen dat we misbruik kunnen voorkomen vóór het optreedt, bekrachtigd wordt en als normaal beschouwd wordt.

“Geweld is de laatste toevlucht van de onbekwame mens”

-Isaac Asimov-

Huiselijk geweld bij jonge koppels

Uitgelichte afbeeldingen met dank aan Adrian Sava, Alexis Brown en Tr N Toan.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.