De vijf meest voorkomende problemen tijdens de adolescentie

De vijf meest voorkomende problemen tijdens de adolescentie

Laatste update: 11 mei, 2018

De adolescentie kan ingewikkeld zijn, echt ingewikkeld. Want de veranderingen die zich voordoen, zijn niet alleen verwarrend voor de omgeving van de adolescent maar ook voor de adolescent zelf. Empathie en geduld zijn erg nuttige hulpmiddelen zodat we beter voorbereid zijn om met problemen tijdens de adolescentie om te gaan. Bovendien moeten we aandacht schenken aan alle signalen die kunnen wijzen op een geestelijke aandoening.

Het vooruitzicht van de adolescentie maakt vele ouders doodsbang. Dat komt door de reputatie en de uitdagingen die het met zich meebrengt. Het is ook een periode in het leven van een persoon waarin ze vatbaar zijn voor verschillende stoornissen, zoals angstgevoelens en depressie. Lees dus verder en ontdek de grootste problemen in de adolescentie. Kom ook te weten wat we eraan kunnen doen.

Eén op de vijf adolescenten lijdt aan een vorm van psychologische stoornis.

 Share

1Problemen tijdens de adolescentie – Depressie en dysthymie

Depressie is een aandoening die vele tieners treft. Ze hebben de behoefte om tot een groep te behoren of hebben een laag zelfvertrouwen als gevolg van acne. Er kan ook sprake zijn van problemen met regelmatige pesterijen. Dit zijn slecht enkele van de mogelijke oorzaken van depressie.

Ook dysthymie kan optreden maar dit is anders dan depressie. Want het is een milde vorm van depressie die toch tegelijkertijd chronisch kan zijn. Het gebeurt vaak dat tot twee jaar lang blijft duren.

De steun van het gezin is uitermate belangrijk. Zie het niet over het hoofd en doe de veranderingen of duidelijke signalen van een geestelijke aandoening niet af als “iets van tieners”. Het is waar dat tieners niet veel praten. Het gezin is ook niet de omgeving waar ze zich het meest uiten. Je zal dus je ogen moeten openhouden en voldoende aandacht aan je tiener moeten schenken.

Problemen tijdens de adolescentie

2. Angststoornissen

Tegenwoordig komen angstgevoelens erg veel voor. Bovendien is er een stadium in het leven waar het terrein aan het winnen is, namelijk in de adolescentie. Want een tiener kan verwachtingen hebben of anderen hebben verwachtingen van hen die tot ernstige stress kunnen leiden. Er is ook de druk om zich met anderen te meten of door problemen met vrienden. Ook dit kan een bron van angst zijn.

De symptomen die ons kunnen waarschuwen dat er sprake is van problemen tijdens de adolescentie zijn duidelijk. Hebben ze last van slapeloosheid? Zijn ze erg prikkelbaar? Dit kunnen gewoon veranderingen in het humeur zijn die heel typisch zijn voor de adolescentie. Maar buikpijn of spierspanning zonder een duidelijke oorzaak zijn symptomen die je naar een specialist moet doorverwijzen. Als het niets is, dan is dat oké. Maar als er wel een probleem is, dan kan een behandeling geregeld worden.

“Schrik scherpt de zintuigen. Angst verlamt ze.”

-Kurt Goldstein-

3. Anorexia, boulimie en eetbuienstoornis

Problemen die met voeding te maken hebben, zijn ongetwijfeld enkele van de meest voorkomende problemen tijdens de adolescentie. Want adolescenten moeten met kritiek omgaan over hun eigen lichaam. Tegelijkertijd zijn ze aan alle kanten omgeven door die onmogelijke afbeeldingen van schoonheid die de maatschappij ons voor een hoge prijs verkoopt. Adolescenten zullen zich dus vaak focussen op wat ze eten. Ze gebruiken hun voedingspatroon om controle over hun gewicht te krijgen.

Maar dit is niet noodzakelijk de oorzaak van het probleem. Want vaak is het te wijten aan het feit dat tieners actie ondernemen zonder iemand te raadplegen. Soms zijn deze maatregelen erg beperkend. Bovendien passen de jongeren ze toe in de vorm van een straf of als een manier om angstgevoelens te verzachten. We hoeven er niet op te wijzen dat dit rampzalige gevolgen voor het lichaam kan hebben.

In sommige gevallen zijn deze stoornissen ook de uitdrukking van een groter onderliggend probleem. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met een trauma uit de kindertijd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de tiener zich schuldig voelt en slecht over zichzelf. Ze gaan dan hun leven beheersen met voeding. Het is niet ongebruikelijk dat tieners door deze problemen soms zelfdestructieve gedragingen vertonen.

Problemen tijdens de adolescentie met voeding

Wees niet agressief

Het is van groot belang dat je niet agressief bent tegenover de adolescent. Je wilt hem helpen en dit negatieve gedrag dat ze vertonen oplossen. Soms kunnen de ouders zich gefrustreerd voelen wanneer ze tijdens de adolescentie problemen vaststellen. Dit kan ervoor zorgen dat ze de controle verliezen. Maar je moet kalm blijven en vooral professionele hulp vragen.

Als een tiener af wil vallen dan is het een goed idee om met hem naar de arts te gaan. Die zal hem dan op zijn beurt naar een voedingsdeskundige doorverwijzen. Ze zullen hen advies geven over wat ze moeten eten om een gezond voedingspatroon te behouden. Maar het is ook belangrijk dat je de tieners in het oog houdt. Want als ze problemen met voeding hebben zullen ze dit voor jou verbergen.

4. Sociale fobie

Sociale fobie behoort tot de groep van angststoornissen. De symptomen treden op wanneer de adolescent zich in een sociale omgeving bevindt of wanneer ze denken dat ze zich in die omgeving moeten begeven. Omgaan met onbekenden of naar een plek vol mensen moeten gaan kan voor hen een echte nachtmerrie zijn.

Dat is de reden dat vele jonge mensen in hun tienerjaren thuis blijven. Gevoelens van onzekerheid, zich bewust zijn van hun lichaam, pesterijen en de behoefte aanvaard te worden kunnen sociale fobie veroorzaken.

Wanneer tachycardie, zenuwachtigheid en ademhalingsproblemen in een sociale situatie optreden, dan kan dit op sociale fobie wijzen.

 Share

5. Antisociale en oppositioneel-opstandige gedragsstoornis

Steelt de tiener? Gedragen ze zich gewelddadig tegenover mensen of dieren? Deze gedragingen wijzen op problemen tijdens de adolescentie. Mensen die geen deskundigen zijn in dit gebied, kunnen antisociale en oppositioneel-opstandige stoornissen gemakkelijk verwarren met de gewone problemen tijdens de adolescentie. Maar dit soort gedrag kan een symptoom zijn van een ernstiger probleem.

Ongehoorzaam zijn aan volwassenen, de regels niet volgen, stelen en voortdurend kwaad zijn zijn enkele signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van deze stoornissen. Sommige jonge mensen respecteren niemand en handelen zonder na te denken. Ze zijn erg impulsief en houden geen rekening met de integriteit van anderen. Gaat die persoon alleen maar door een moeilijke periode of is er iets ernstiger aan de hand? Het beste wat je kan doen is een specialist raadplegen, die weet hoe je met problemen tijdens de adolescentie moet omgaan.

Het is essentieel dat je hulp zoekt. Ouders voelen zich heel vaak machteloos of gaan in dit soort situatie op de verkeerde plaatsen zoeken naar redenen. Ze kunnen zelf het gevoel hebben dat ze niet in staat waren hun kinderen goed genoeg op te voeden. Maar deze misvattingen kunnen leiden tot een passieve en toegeeflijke houding ten aanzien van hun kinderen. Dit is iets dat de kinderen helemaal niet ten goede komt.

Overheersend vijandig, uitdagend gedrag en de neiging om de basisrechten van anderen te schenden kunnen een aanwijzing zijn dat er sprake is van een stoornis waaraan we aandacht moeten schenken.

 Share

We kennen de adolescentie goed

Allemaal hebben we de adolescentie doorgemaakt. We kunnen ons goed herinneren hoe misbegrepen we ons voelden. Onze ouders leken hun hulp in te trekken in plaats van het ons te geven. Om die reden is het belangrijk dat ouders niet zomaar aannemen dat de dingen die we vermeld hebben, alleen maar “tienerzaken” zijn. Als de ouders op tijd in actie komen, dan kunnen ze verhinderen dat een stoornis drastisch verergert.

Problemen tijdens de adolescentie

Helaas zijn vele adolescenten zo zwaar getroffen dat ze uiteindelijk zelfmoord plegen. Anderen lijden onder verschrikkelijke eenzaamheid. In deze heel moeilijke periode van hun leven hebben ze de steun van volwassenen nodig. Want volwassenen kunnen hen de veiligheid bieden die tieners zo hard nodig hebben. We moeten proberen hen te helpen en te letten op de alarmsignalen. Er zijn opmerkingen die we niet zomaar mogen afwimpelen, zoals “ik ga vanavond niet eten”, “mijn wil is wet” of “Ik voel me goed, opgesloten in mijn kamer”. Als we voorbij deze opmerkingen kunnen kijken en op tijd de oorzaak van het probleem vaststellen, dan zullen we in staat zijn om te verhinderen dat het uit de hand loopt. En we kunnen dan ook enkele erg ongewenste gevolgen vermijden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.