Verschillen tussen een gelukkig kind en een verwend kind

Verschillen tussen een gelukkig kind en een verwend kind

Laatste update: 09 december, 2016

Er is een stelling die mij als basisschoollerares mateloos stoort. En deze stelling verwart de behoefte die kleine kinderen hebben aan bepaalde, met harde hand opgelegde, grenzen. Een bedrieglijkheid die helemaal niet efficiënt is. Een gelukkig kind en een verwend kind hebben namelijk niets met elkaar te maken en dus zouden deze twee concepten ook niet door elkaar moeten worden gehaald.

Daarom zou ik anderen graag vanuit mijn nederige standpunt willen aandringen om te leren wat het verschil is tussen een gelukkig kind en een verwend kind. Hiervoor zou ik in eerste instantie de nadruk willen leggen op een quote van de beroemde Amerikaanse psychiater Karl A. Menninger: “Hetgeen kinderen wordt aangedaan, zullen zij de maatschappij aandoen.”

Verschillen tussen een gelukkig kind en een verwend kind

Er zijn genoeg verschillen tussen de manier waarop we een gelukkig kind kunnen omschrijven en de manier waarop we een verwend kind zouden omschrijven. Laten we daarnaast niet vergeten dat onze kleintjes, zoals Menninger al zei, hetgeen wij hen aan doen ook zullen verwachten van de maatschappij en de omgeving waarin zij zich ontwikkelen.

Kinderen met Gebroken Hart

De kindertijd is een belangrijk stadium in het leven van kleine kinderen. Dit is namelijk het stadium waarin zij zich onder andere bepaalde waarden, vaardigheden en voorkeuren eigen maken. Een zacht smeedbaar figuur dat wij moeten respecteren en opvoeden met alle genegenheid van de wereld en een gepaste, transversale educatie voor de planeet die we willen opbouwen.

Eisen

Een van de verschillen die we kunnen opmerken wanneer we een gelukkig kind vergelijken met een verwend kind, is de mate waarin het kind eisen stelt. Een verwend kind zal voortdurend een reeks eisen stellen die, wanneer er niet aan deze eisen wordt voldaan, leiden tot een hoop woede en driftbuien. Verwende kinderen zijn er namelijk gewend aan geraakt te krijgen wat ze willen. Wanneer een verwend kind dus niet krijgt wat hij wil, zal hij hier enorm woedend over zijn, alsook gefrustreerd en razend.

Een gelukkig kind is echter in staat om al op jonge leeftijd te leren welke waarde bepaalde dingen hebben. Ze weten van jongs af aan hoe ver ze kunnen gaan en raken veel minder gefrustreerd wanneer ze bepaalde dingen niet kunnen krijgen.

De ontwikkeling van een waardesysteem

Een verwend kind heeft een zeer beperkt waardesysteem, dat vaak overeenkomt met het idee ‘als je het kunt betalen, dan mag je blijven’. Dit is namelijk de manier waarop ze zijn opgevoed en dit is wat ze in hun omgeving hebben kunnen zien.

Een gelukkig kind, daarentegen, dat opgroeit in een omgeving waarin hij zich gewild en begrepen voelt, ontwikkelt een waardesysteem waarin hij veel sneller in staat is om de betekenis van dingen als liefde, vrede, vrijheid of solidariteit te begrijpen. Voor een gelukkig kind zijn bezittingen niet zo belangrijk. En gelukkige kinderen hebben geen voorwerpen of speelgoed nodig om zich goed te voelen; gelukkige kinderen hebben alleen genegenheid en begrip nodig.

Sterren

Karakter

Een verwend kind ontwikkelt vanaf jonge leeftijd vaak een enigszins gefrustreerd en tiranniek karakter. Deze kinderen leren al gauw dat als ze iets willen, ze dit krachtig moeten opeisen, zonder precies te weten waarom dit zo is. Ze associëren woede en razernij simpelweg met beloningen.

Een gelukkig kind heeft echter vaak juist een gevoeliger karakter en raakt er al snel aan gewend om te vragen om de dingen die hij wil. Daarnaast ontwikkelen gelukkige kinderen hulpmiddelen om zichzelf te beschermen tegen frustratie en strategieën om op eigen houtje de dingen die ze willen in handen te krijgen. Ook hebben ze vaak een minder afhankelijke houding.

Mate van begrip

Het vermogen om de wereld om hen heen te begrijpen is een punt van verschil dat vooral erg opvalt wanneer je een gelukkig kind vergelijkt met een verwend kind. Wanneer een kind alles heeft, dan hoeft hij niets meer te zien en kan hij het vermogen om te onderzoeken en te ontwikkelen verliezen.

Een verwend kind dat meteen alles heeft wat zijn hartje begeert, ontwikkelt al snel een kleine mate van nieuwsgierigheid voor de dingen om hem heen en een te verwaarlozen interesse om te leren en begrijpen. Als een verwend kind denkt dat hij iets nodig heeft, dan zal hij eisen dat hij het krijgt en niet verder kijken dan dat.

Een gelukkig kind ontwikkelt zich juist in een omgeving waarin sprake is van begrip, nieuwsgierigheid en een verlangen om dingen te weten en te leren over de wereld waarin hij leeft. Dit is deel van het leven en hun eigen vooruitgang in het leven.

“Kinderen hebben meer behoefte aan rolmodellen dan aan critici.”

-Carolyn Coats-

Zoals je kunt zien, bestaan er een hoop duidelijke verschillen tussen een gelukkig kind en een verwend kind. Het gaat er niet om dat een kind alles heeft, maar dat een kind leert om deze dingen op een hartelijke en vriendelijke manier te verkrijgen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.