De beste ideologie: liefde en vriendschap

De beste ideologie: liefde en vriendschap

Laatste update: 13 november, 2016

Hier volgt een volgens sommigen misschien gewaagd verzoek: maak geen ruzie met mensen die alleen belang hechten aan jouw ideologie. Geloof niet dat iemand verder van je af staat alleen maar omdat jullie niet dezelfde opvattingen delen over een bepaald onderwerp.

Raak niet verwikkeld in eeuwigdurende discussies met mensen die er alleen maar mee bezig zijn om te demonstreren dat hun mening de juiste is of dat hun gedachten over een onderwerp belangrijker zijn. Trek geen muur van wantrouwen op ten opzichte van mensen die jouw ziel niet gezien hebben, alleen maar omdat je van mening bent dat hun ideeën bedreigend kunnen zijn voor die van jou.

Verpest niet een echte vriendschap die jou nooit schade toegebracht heeft alleen maar omdat die persoon andere ideeën heeft over het leven zelf. Het is het niet waard. Terwijl je je adem verspilt door te protesteren en vervuld te raken met wrok, mis je het feit dat degenen die zorgen voor dergelijke verdelingen in werkelijkheid met een lach nieuwe kansen bieden.

De beste ideologie en manier om de wereld te begrijpen is gebaseerd op de liefde en affectie die je hebt voor de mensen die in je leven voorbijkomen.

Misschien heb je opvattingen over de wereld die tegenstrijdig zijn en niet met elkaar overeen lijken te komen. Als je echter liefde en respect hebt voor anderen en als je van het gezelschap geniet van degenen die jouw leven kleur geven, overweeg dan of het het werkelijk waard is om dat te verpesten voor één of andere onzichtbare kloof die afstand tussen jou en deze mensen creëert.

De beste ideologie in het leven is gebaseerd op jouw handelingen en wat deze handelingen over jou zeggen

Er is een algemene vergissing die vrijwel iedereen maakt als het aankomt op communicatie. Deze vergissing is denken en geloven dat alles wat je hoort waar is en recht uit het hart komt van de persoon die spreekt. Het is makkelijk om te vergeten dat het, in werkelijkheid, allemaal slechts woorden zijn die over hun lippen rollen en die niet noodzakelijk vanuit hun hart komen.

Zelfs jij zal soms iets zeggen zonder na te denken of een mening uiten die getuigt van onwetendheid of simpelweg van de opvatting dat je denkt overal een mening over te moeten geven om jezelf te definiëren. Het wordt over het algemeen geloofd dat door dit te doen, we in een beter licht zullen worden gezien door de mensen om ons heen.

Je zult eenvoudige woorden en gebaren soms ook aanzien voor uitgesproken intenties of de intentie om te kwetsen. Misschien betrek je alles wat je hoort op jezelf en laat je de meningen van anderen uiteindelijk deel uitmaken van jouw eigen levenservaring.

Praten en een verscheidenheid aan onderwerpen delen met vrienden is noodzakelijk. Het is goed om je verstand te voeden met de meningen van anderen. Het delen van meningen kan ook therapeutisch zijn, je helpen om van je stress af te komen en je in staat stellen om de waarheid vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Spelen

Het voeren van een echt gesprek is een kunst die niet in een ruzie zou mogen veranderen, vooral niet als de persoon met wie je praat iemand is van wie je houdt en die je waardeert. Als miscommunicatie voorkomt, dan kan dit altijd worden opgelost met de juiste toon. Het kan worden opgelost door te luisteren en door nooit jouw persoonlijke ideeën aan anderen op te leggen.

Soms kan de grens tussen een simpel gesprek en een echte ruzie worden overschreden. Elke keer dat dit gebeurt met iemand van wie je houdt, zou jouw relatie met diegene afstandelijker kunnen worden. In werkelijkheid zou je altijd het idee in gedachten moeten houden dat woorden worden meegevoerd door de wind. Alleen daden en echte gebeurtenissen laten zien wat iemands intenties en werkelijke waarden zijn.

Je zou jezelf ook in een situatie kunnen bevinden waarin je iemand van wie je houdt aanvalt om iets dat hij heeft gezegd, terwijl deze persoon in werkelijkheid met zijn gedrag en daden keer op keer het tegenovergestelde heeft laten zien. Vanuit jouw oogpunt mag het dan lijken alsof deze persoon je teleurstelt door wat hij zegt, maar met zijn daden heeft hij je nog nooit teleurgesteld.

Misschien vindt deze persoon jouw woorden ook teleurstellend en misschien heb je hem wel met jouw woorden gekwetst. Dit kan een moeilijke en gespannen situatie zijn, vooral wanneer jij en de persoon van wie je houdt elkaar altijd hebben geholpen en elkaar nog nooit echt hebben gekwetst.

De beste ideologie en de grootste waarheid is de liefde van de mensen die jij liefhebt

Hoewel iedereen zich kan laten verleiden door een idee of de gedachten van anderen, kan geen van deze dingen jou ware liefde en geruststelling bieden, zoals de oprechte woorden van begrip uitgesproken door iemand die werkelijk van je houdt.

Planeten

Geen ideologie kan de plaats innemen van een echte en warme omhelzing van jouw moeder wanneer je na een lange tijd weer thuiskomt. Geen ideologie, noch lering, noch gedachte kan de kus en de geruststellende blik van de persoon van wie je houdt vervangen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.