Filosofie en psychologie

Filosofie en psychologie zijn twee verschillende kennisgebieden. Ze hebben echter vaak een gemeenschappelijke achtergrond. Auteurs zoals Carl Jung, praktijken zoals het boeddhisme en de oosterse filosofie zijn enkele van de dingen waarover je in deze sectie meer te weten komt.

Friedrich Nietzsche en de wil tot macht

In dit artikel bespreken we de “wil tot macht.” Friedrich Nietzsche was een van de belangrijkste filosofen van de negentiende eeuw, samen met andere prominente figuren zoals Sigmund Freud en Karl Marx. Velen noemen deze denkers “filosofen van de verdenking”…

Wat is archetypische psychologie?

Wat is archetypische psychologie? De eerste stap werd al gezet door in goden te geloven, in bovennatuurlijke verschijningen die universele eigenschappen bezaten. Dit waren krachten en waarden zoals de nacht, gerechtigheid, tijd en de zeeën. Hierdoor konden we het heelal…

Het existentialisme volgens Rollo May

Rollo May is een heel interessante figuur in de psychologie. Mensen verbinden hem meestal met de humanistische psychologie en zelfs met de psychoanalyse. Zijn belangrijkste benadering had te maken met de existentiële psychologie. Dit is een eerder opvallende aanpak die…