Vertoont je partner tekenen van passief-agressief gedrag?

Passief-agressief gedrag is een van de meest destructieve dimensies op koppelniveau. Wij geven je alle sleutels om ze te identificeren.
Vertoont je partner tekenen van passief-agressief gedrag?
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 oktober, 2023

Passief-agressief gedrag definieert een persoonlijkheidstype dat gekenmerkt wordt door het uitoefenen van een vorm van misbruik die subtiel, maar tegelijkertijd uitputtend is. Deze mensen manipuleren je, overrulen je en tonen geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid.

Bovendien definieert dit soort gedrag in veel gevallen de aandoening die we kennen als oppositioneel-opstandige gedragsstoornis.

Dit gedragspatroon is ongetwijfeld problematisch. Het is zelfs zo dat het heel moeilijk is om met dit soort mensen samen te leven. Bovendien zijn er vaak ernstige emotionele gevolgen in relaties met hen. Ze hebben het soort persoonlijkheid waarbij ze opgewonden kunnen raken over veel dingen.

Deze dingen lijken echter nooit tot bloei te komen. Bovendien belemmeren ze elk project op het werk en creëren ze een destructieve omgeving binnen het gezin.

Dit is duidelijk een disfunctionele realiteit en het is belangrijk dat je weet hoe je de tekenen ervan kunt herkennen.

“Je kunt niet gelukkig zijn als je ongeluk om je heen veroorzaakt”

-Javier Moro-

Stel is niet blij met elkaar

De passief-agressieve persoonlijkheid

De passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis bestaat al tientallen jaren in de context van de persoonlijkheidspsychologie. Het werd beschreven in de vierde editie van de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Door bepaalde problemen in de diagnostische criteria komt het echter niet meer voor in de vijfde editie.

Michigan State University voerde een onderzoek (Engelse link) uit dat stelde dat dit soort gedrag vaak gerelateerd is aan andere soorten klinische stoornissen, zoals narcisme. De studie beweerde ook dat dit soort gedrag zelfs een bepaald type persoonlijkheid zou kunnen configureren dat op zichzelf geen specifieke stoornis vormt.

De algemene consensus bestaat echter dat de passief-agressieve persoon iemand is die zowel zeer complex als schadelijk is, vooral op emotioneel niveau.

Passief-agressief partnergedrag

De Indiana State University voerde een onderzoek (Engelse link) uit dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Comprehensive Psychiatry. Het definieerde de meest karakteristieke kenmerken van passief-agressief gedrag. De studie vermeldde ook het opvallende feit dat dit type gedrag vaker voorkomt bij mannen.

Toch is één ding duidelijk, ongeacht of het vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Het feit dat op het moment dat dit soort gedrag opduikt, er ook problemen zullen ontstaan. Een van de gebieden waarop deze mensen de meeste conflicten veroorzaken is op communicatief niveau.

Dat komt omdat ze zich niet uitdrukken. Wat nog erger is, is dat ze de neiging hebben om gevoelens van boosheid of woede op te kroppen als gevolg van een laag zelfbeeld die ze niet willen toegeven.

Door niet over hun zorgen te praten, beginnen ze zich op te stapelen. Dit negatieve gevoel verandert uiteindelijk in een diepe wrok. Het zorgt ervoor dat ze hun partner manipuleren en passief straffen op de meest subtiele maar pijnlijke manieren.

Laten we eens kijken naar enkele kenmerken van een passief-agressieve persoonlijkheid.

1. De stille behandeling

Agressief-passieve persoonlijkheden gebruiken stilte als wapen. Je kunt ze bijvoorbeeld vragen wat er met ze aan de hand is. Ze antwoorden met een kortaf “niets” en kijken je toch aan met een uitdrukking van zowel boosheid als minachting.

2. Volledig gebrek aan medewerking

Dit soort mensen hebben niet de neiging om verantwoordelijkheid te nemen voor veel dingen. Dit plaatst ze in een positie van valse macht. In feite doen ze niets, maar ze oordelen wel snel over anderen. Ze lijken bij veel dingen helemaal niet betrokken te willen zijn en isoleren zich in hun eigen wereldje van perfectie. Vanuit deze positie bekritiseren ze vervolgens de rest van de wereld.

Stel heeft ruzie

3. Doen alsof ze altijd afgeleid zijn

Ze hebben de neiging om niet echt te luisteren als je tegen ze praat. In feite kijken ze de andere kant op, alsof ze wel wat beters te doen hebben. In feite negeren ze je. Dit is een uiterst subtiele manier van manipulatie.

4. Ze verbergen hun woede

Dit is een andere veelgebruikte strategie. Je weet dat ze ergens boos of geïrriteerd over zijn. Maar ze weigeren het toe te geven. Ze bouwen een muur om zich heen en vermijden elk gesprek. Bovendien zullen ze je herhaaldelijk vertellen dat ze in orde zijn, terwijl het duidelijk is dat dat niet zo is.

5. Ze zijn bedreven in de kunst van het sarcasme

Ze vertellen je misschien niet wat er mis met ze is. Maar ze vertonen een niet aflatende gave voor sarcasme. Ze gebruiken het om je aan te vallen, om je eigenwaarde en integriteit te ondermijnen. Om je uit balans te brengen. Dit is een terugkerend gedragspatroon in het passief-agressieve profiel.

6. Slachtofferschap

Dit is een essentieel element in elke giftige relatie. Omdat dit soort mensen niet weet hoe ze hun emoties moeten uiten of hardop moeten zeggen wat hen dwars zit of wat ze willen, nemen ze de positie van slachtoffer in.

Ze beweren dat niemand om hen geeft of hen respecteert. Sterker nog, dat ze totaal onbegrepen worden. Bovendien beschuldigen ze jou ervan dat jij dit ongeluk in hen veroorzaakt.Oorzaken achter passief-agressief gedrag

Het is nog niet met zekerheid bekend wat passief-agressief gedrag veroorzaakt. Zoals we al eerder aangaven, komt deze stoornis niet meer voor in de DSM. Bovendien presenteert het zich meestal naast andere kenmerken en symptomen, waardoor het vaak moeilijk te diagnosticeren is. Achter dit gedrag gaan echter meestal veel van de volgende dimensies schuil:

  • Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD).
  • Narcisme.
  • Gebruik van drugs en/of alcohol.
  • Stress en/of angststoornissen.
  • Depressie.
  • Gedragsproblemen.
  • Oppositionele uitdagende stoornis.
  • Bipolaire stoornis.
  • Schizofrenie.

Tot slot is het belangrijkste om te weten hoe je dit soort gedrag kunt herkennen. Het is een ongelukkig feit dat samenleven met een partner met passief-agressief gedrag meestal veel ruzies en emotionele uitputting veroorzaakt. Het komt zelfs vaak voor dat de relatie eindigt.

Stel op de bank negeert elkaar

Als je zo’n partner hebt, laat het hem dan weten. Vertel ze wanneer ze je pijn doen. Geef ze voorbeelden van hoe hun gedrag jou beïnvloedt en wijs op de mogelijke gevolgen op lange termijn voor jullie relatie. Probeer het ook gemakkelijk voor ze te maken om professionele hulp te zoeken.

Als ze echter geen verlangen tonen om hun gedrag te veranderen of te verbeteren, kan het zijn dat je zelf een beslissing moet nemen. Als dit uiteindelijk het geval is, onthoud dan dat jouw geluk altijd op de eerste plaats moet komen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.