Minachting veroorzaakt psychische schade

Minachting veroorzaakt psychische schade
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

Minachting is kwetsend en demoraliserend. Het kan een gebaar zijn, zoals een gezichtsuitdrukking of een frons, wat laat zien dat hetgeen er op een bepaald moment gezegd of gedaan wordt, wordt afgekeurd.

Er is maar weinig gedag dat iemands psychische integriteit zo erg kan beschadigen als gedrag dat relaties kan verpesten of de ontwikkeling van een kind voor altijd kan markeren.

Hoewel we eerder gewend zijn te praten en lezen over haat of onverschilligheid dan over minachting, is minachting ongetwijfeld een van de meest dodelijke emoties. Het is dat massavernietigingswapen dat enorm veel verfijning vereist. Hoewel woede of onverschilligheid tijdelijke reacties kunnen zijn, gaat deze emotie veel dieper dan dat.

Mensen die anderen verachten hebben een duidelijke intentie om diegene te vernederen. Ze proberen anderen te bespotten, te kleineren en zelfs te negeren. Dit doen ze door te zoeken naar de perfecte gelegenheid om hun geest te verwonden, het gevoel van eigenwaarde te doorbreken en de vertrouwensband voorgoed te verpesten.

Minachting is vaak de orde van de dag, openlijk of discreet. Er is echter één ding dat we moeten onthouden: mensen die anderen verachten, vertonen laf gedrag dat wordt gevoed door wrok en een absoluut gebrek aan emotionele volwassenheid.

“Als het je lukt om niemand te verachten, ben je aan het gevaar van vele zwakheden ontsnapt.”

Charles Dickens

Koppel dat ruzie maakt

De dagelijkse minachting die relaties verbreekt

We hebben allemaal weleens te maken gehad met minachting. Misschien was het tijdens onze kinderjaren toen onze tekeningen door iemand niet begrepen werden. In plaats daarvan werden ze bekritiseerd of zelfs belachelijk gemaakt. Misschien heeft een van onze ouders alles wat we hebben gemaakt, gezegd of gewenst, gekleineerd.

Het is ook mogelijk dat we een relatie hadden met een partner die die gewoonte had. Wellicht trok hij een lelijk gezicht elke keer dat we een opmerking maakten. Of misschien heeft hij onze smaak bekritiseerd, onze meningen geringschat, of alles wat we wel of niet deden gekleineerd.

Het is geen toeval dat John Gottmann, een psycholoog en erkende relatiedeskundige, na een onderzoek van vier decennia aankondigde dat minachting ongetwijfeld een van de factoren is die de meeste relatiebreuken veroorzaakt.

Laten we daarom eens kijken naar wat we gewoonlijk verstaan onder minachting.

De anatomie van minachting

  • Het is het tegenovergestelde van empathie.
  • Terwijl empathie het vermogen inhoudt om onszelf open te stellen voor een andere persoon en contact te maken met zijn realiteit en behoeften, doet minachting het tegenovergestelde. Eerst bouwen we een muur. Vervolgens gaan we er bovenop staan om op anderen neer te kijken en ze te kleineren.
  • Evenzo hebben kinderen die opgroeien in een omgeving die wordt gekenmerkt door minachting en vernedering meer kans op het ontwikkelen van een laag zelfbeeld, schuldgevoelens, schaamte, stress en angststoornissen.
  • Mensen die het gewend zijn om anderen te verachten, hebben bepaalde dingen met elkaar gemeen. Deze mensen tolereren geen andere meningen en leggen geen contact met de behoeften van anderen of zien deze niet. Bovendien zijn ze niet erg goed in communiceren. Vandaar dat ze hun toevlucht nemen tot gezichtsuitdrukkingen en zuchten om hun diepe minachting duidelijk te maken met hun houding en blik.
  • Deze mensen hebben bepaalde psychologische dimensies. Ze zitten namelijk vol frustratie en diepe woede. Hun minachting naar anderen toe is een projectie van hun eigen negatieve emoties en persoonlijke ontevredenheid.
Jongetje dat het slachtoffer is van minachting

Minachting en psychische schade

Voortdurende minachting veroorzaakt psychische schade en heeft ook invloed op de lichamelijke gezondheid. De Universiteit van Pennsylvania voerde op meerdere scholen hetzelfde onderzoek uit, wat de volgende gegevens naar voren bracht.

De eerste was het effect dat het heeft op iemands gevoel van eigenwaarde. Alle studenten die het slachtoffer waren geweest van vernedering en minachting hadden namelijk een negatiever zelfbeeld.

Evenzo hebben minachting, stress en aanhoudende pesterijen een ernstig effect op het immuunsysteem.

Slachtoffers van minachting hebben vaker last van dingen als verkoudheid, allergieën, spijsverteringsproblemen en infecties. Dit dwingt ons er allemaal toe om deze tekortkoming, deze neiging anderen kwaad te doen met onze woorden, aan te pakken.

Het is de meest schadelijke emotie omdat het anderen ongeldig maakt en psychische schade veroorzaakt. Het toont een absoluut gebrek aan medeleven en empathie.

Bovendien genereert het pijn bij anderen en veroorzaakt het angst en spanning. Uiteindelijk verpest het onze emotionele relaties en zorgt het ervoor dat onze kinderen opgroeien met angst en een laag gevoel van eigenwaarde. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.