De verbazingwekkende kracht van woorden

De verbazingwekkende kracht van woorden

Laatste update: 11 mei, 2018

In 2004 voerde de Japanse wetenschapper Masaru Emoto een onderzoek uit om de kracht van woorden aan te tonen. Het experiment bestond eruit dat rijst gekookt werd en verdeeld in drie bakjes van gelijke grootte. Eén van de houders droeg een positief etiket, een andere een negatief en de laatste een neutraal etiket.

Een maand lang richtte hij positieve en plezierige woorden tot de rijst met het positieve etiket. Hij deed het tegenovergestelde met de pot met het negatieve etiket. Tegen die pot gebruikte hij beledigingen, verachting, onverschilligheid en haat. Toen de maand voorbij was, had de rijst die de aangename positieve boodschappen gekregen had, zijn uitzicht veel beter in stand gehouden. Het verspreidde ook geen vieze geur. Maar de pot die de onaangename woorden en beledigingen ontvangen had, zat vol schimmel waardoor de rijst zwart geworden was en vies rook.

De kracht van woorden

Dit toont de kracht van woorden en van de boodschappen die we overbrengen. Als dit al gebeurt met eenvoudige voedingsmiddelen zoals rijst, hoe meer effect heeft het dan op de mensen rond ons met wie we dagelijks communiceren?

Het experiment is misschien slechts een vorm van pseudowetenschap. We hebben ook niet de bedoeling om het aan te nemen als iets dat volledig waar en wetenschappelijk is. Maar het drukt wel een boodschap uit. Want we kunnen het gebruiken om de wonderbaarlijke kracht van woorden te ontdekken, zowel van het geschreven als van het gesproken woord.

“Alles zit in het woord… Een volledig idee is veranderd alleen omdat één woord verplaatst is, of omdat een ander woord een belang kreeg dat het niet verwachtte, en toen gehoorzaamde. Ze bezitten schaduw, doorzichtigheid, gewicht, veren, haar, ze hebben alles dat ze verworven hebben door langs de rivier te rollen, door weg te trekken van hun huizen, door de oorsprong te zijn van zovele dingen… Ze zijn zowel oud als pasgeboren… “

Pablo Neruda

Het belang van de taal die we gebruiken

De taal die we gebruiken, zorgt ervoor dat we de werkelijkheid op veel verschillende manieren zien. We kunnen zeggen ‘dit is onmogelijk te bereiken’. Dat is zo anders dan zeggen ‘het is misschien moeilijk maar ik moet het op z’n minst proberen’. Wanneer we onze boodschappen op een andere manier gebruiken of communiceren, dan kan het idee dat we hadden en wat we erover denken, volledig veranderen. Het komt allemaal neer op de kracht van woorden.

Kracht van woorden

Het is belangrijk dat we beseffen dat het vaak niet gaat over wat ze ons zeggen maar hoe ze het ons zeggen. Woorden hebben de kracht om wat we denken te veranderen. Ze kunnen ons een nieuwe manier van kijken bieden op wat zich voor onze neus bevindt. Maar ze hebben vooral het wonderbaarlijke vermogen verlichting en rust te verschaffen.

Dit heeft niets te maken met een kunstmatig gebruik van de taal alleen maar zodat we zouden veranderen wat we denken en overstappen van ‘Ik kan het niet’ naar ‘Ik zal het doen’. Maar het gaat eerder over het feit dat we de kracht van woorden inzien. Dan kunnen we ophouden met uitdrukkingen te gebruiken die alleen maar voor moeilijkheden zorgen. Want we moeten stoppen met woorden te gebruiken als “altijd”, “nooit”, ik moet”, “ik zou moeten”, en beginnen met uitdrukkingen te gebruiken die ons zullen helpen. Dit is een voorbeeld: “Ik ben misschien vroeger nog nooit in staat geweest om dit te doen, maar vandaag is een gloednieuwe dag en ik ga mijn best proberen doen.”

“De moderne wetenschap is er nog niet in geslaagd een medicijn te ontwerpen dat zo doeltreffend is als enkele vriendelijke woorden.”

-Sigmund Freud-

 Share

Laten we ons eigen verhaal herschrijven

Taal is een prachtig instrument dat kan helpen om onze geest en onze ideeën vorm te geven. Laten we zelf het script van ons eigen leven schrijven. We kunnen een scenario schrijven vol kracht en vol boodschappen die ons aanmoedigen en ons niet beperken. Het kan erg eenvoudig zijn om dit te doen. Maar het verschil tussen het wel of niet in de praktijk omzetten is erg groot.

“Als je in je leven niet gelukkig bent, dan kan het een goed idee zijn om een overzicht te maken van de woorden die jij gebruikt.”

-Joyce Meyer-

Kracht van woorden

Laten we proberen om de woorden die we tegen anderen en tegen onszelf zeggen, te veranderen. Want we kunnen die woorden vinden die gepast en positief zijn. Misschien moeten we alleen de manier waarop we ze zeggen veranderen, of misschien alleen de inhoud. Als ze ons helpen, ons inspireren en ons goed doen, dan zijn het de juiste woorden. We kunnen integendeel ook zien hoe woorden onze kracht laten wegvloeien, ons beperken en ons helemaal niet helpen. Ze kunnen zelfs anderen kwetsen. In dit geval moeten we onszelf de vraag stellen of we de manier waarop we tegen onszelf spreken, moeten veranderen.

Als we de kracht van woorden op rijst kunnen zien, stel je dan maar eens voor wat het effect op de mensen om ons heen is. Wanneer we onze woorden vormen, hebben we, letterlijk op het puntje van onze tong, de macht om andere mensen goed of slecht te behandelen. Op precies dezelfde manier hebben we de macht over ons eigen leven. In het leven moeten we vele keuzes maken. Eén van de belangrijkste keuzes is hoe we de kracht van woorden gebruiken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.