Het belang van goede communicatie

Het belang van goede communicatie

Laatste update: 25 februari, 2017

We lezen of horen vaak genoeg hoe belangrijk het is om een goede communicatie in stand te houden, of dit nu op je werk is, met je familie of in je liefdesleven. Is alles dat gepaard gaat met het communicatieproces echter geheel duidelijk voor je?

We kunnen niet altijd de juiste woorden vinden, de juiste manier om onszelf begrepen te laten worden of om precies datgene over te brengen wat we willen overbrengen. Bovendien is het vaak lastig om onze gedachten of gevoelens om te zetten in woorden. Dit is vaak een grote uitdaging voor ons. Vaak zijn we zelfs geneigd om te denken dat het probleem niet bij ons ligt, maar bij degene met wie we een gesprek aan het voeren zijn, omdat deze persoon een barrière creëert waardoor onze boodschap niet goed overkomt.

We zijn ons niet bewust van alle factoren die deel uit maken van ons communicatieproces. We vergeten hoe belangrijk het is om op een duidelijke en eenvoudige wijze met anderen te communiceren en verzuimen na te denken over de impact die onze woorden en gebaren kunnen hebben. We maken aannames, nemen dingen voor lief, vormen stellingen over bepaalde gebeurtenissen of mensen, zoeken te veel achter van alles, we belasteren, voegen dingen toe of laten dingen weg etc. Maar hoe is onze communicatie eigenlijk?

Met taal creëren we werkelijkheden

We zijn allemaal net beeldhouwers die de informatie die vanuit ons komt of naar ons toe komt voortdurend creëren en vernietigen, op basis van onze eigenschappen, ervaringen en eigenaardigheden. We moeten echter onthouden dat we als mensen door middel van taal werkelijkheden creëren.

Wanneer iemand een beeld, gevoel, concept of idee probeert over te brengen, is de kans klein dat de luisteraar deze boodschap precies op dezelfde manier opvat. Heb je hier weleens over nagedacht? De reden waarom er vaak misverstanden ontstaan, is dat mensen denken dat ze het over hetzelfde hebben, terwijl ze het gesprek eigenlijk allebei op een compleet verschillende manier opvatten.

Stelletjes die het over de liefde hebben, maar hier beiden een ander idee van hebben. Mensen die met elkaar bevriend zijn, terwijl ze deze vriendschap beiden met andere eigenschappen identificeren. Heb je er tijdens een gesprek of ruzie met iemand anders ooit weleens bij stilgestaan dat jullie misschien gewoon beiden een ander idee of andere mening hebben over datgene waar jullie het over hebben?

Tijdens een gesprek met iemand anders kunnen de woorden misschien hetzelfde zijn, terwijl de inhoud van deze woorden geheel anders is. We moeten daarom rekening houden met wat we zeggen en hoe we dit zeggen om een duidelijker beeld te krijgen van onze communicatie met anderen.

Het onderstaande filmpje kan je door middel van een grappig liefdesverhaaltje een idee geven van het belang van goede communicatie.

Vragen in plaats van aannemen

Wanneer we een gesprek met iemand voeren, is het eigenlijk belangrijk om gelijk vanaf het begin te vragen waar jullie het over hebben en wat dit voor deze persoon inhoudt.

Wat betekent liefde voor jou? Hoe zie jij een liefdesrelatie? Wat houdt trouw of saai zijn voor jou in? Wat betekent geluk of droefheid voor jou? Tegelijkertijd kunnen we zo zelf ook uitleggen hoe wij al deze dingen zelf zien. In plaats daarvan gaan we er echter gewoon vanuit dat de persoon met wie we praten hetzelfde beeld van de wereld heeft als wij of dat hij dezelfde manier van denken heeft als wij. En dit zou dan zogenaamd puur toeval zijn?

We zouden onszelf een hoop ruzies en misverstanden besparen als we, in plaats van aannames te maken, van te voren zouden vragen waar iemand anders precies op doelt met zijn idee of voorstel… We dragen namelijk allemaal onze eigen opvoeding, ervaringen, opleiding en persoonlijke karaktertrekjes met ons mee. We voelen, interpreteren, denken en handelen aan de hand van de manier waarop we de wereld door onze eigen bril waarnemen. En helaas dragen we allemaal een ander model.

We communiceren door verhalen te vertellen

Waarom zou je hetgeen dat je wilt overbrengen niet bekijken alsof het een verhaal is? Wat ik aan jou duidelijk wil maken, is net als een verhaal: de feiten die vanuit mijn perspectief ervaren worden, een versie, en wat jij hieruit opmaakt is jouw versie van het verhaal, die gebaseerd is op jouw eigenschappen. Je luistert naar me, maar je begrijpt me op basis van je eigen persoonlijke eigenaardigheden.

Of heb je nooit gemerkt dat het verhaal dat jij aan iemand vertelde door deze persoon weer op een geheel andere manier werd doorverteld aan iemand anders? Iedereen legt de nadruk op de delen die aan de hand van zijn ervaringen het belangrijkst voor hem zijn. Daarom zijn we allemaal verantwoordelijk voor het verspreiden van ons eigen verhaal.

Wanneer we zeggen dat iemand anders het fout heeft, dan willen we hiermee eigenlijk zeggen dat hij op een andere manier denkt dan wij. Toch? Denk er maar eens over na…


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.