Wat je vriendenkeuze over je zegt

Iemands vriendenkeuze geeft ons aanwijzingen over hoe hij zich voelt en hoe hij met zichzelf omgaat. Zoek uit wat je vrienden over je zeggen.
Wat je vriendenkeuze over je zegt
Elena Sanz

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz.

Laatste update: 27 december, 2022

Ongetwijfeld heb je wel eens het gezegde gehoord: “Vertel me wie je vrienden zijn en ik zal je vertellen wie jij bent.” Inderdaad, je vriendenkeuze spreekt boekdelen over jou.

Ze geven niet alleen informatie over je stijl, smaak en waarden. Ze vertellen ook iets over je emotionele wereld en de relatie die je met jezelf hebt. Dat komt omdat de vrienden die je kiest uiteindelijk voor een groot deel een afspiegeling zijn van wat je denkt te verdienen.

Dit betekent niet dat als een vriend je manipuleert of geen respect voor je heeft, het jouw schuld is of dat je hetzelfde bent als hij of zij. In feite is niets minder waar.

Maar bij bepaalde soorten mensen blijven of bepaalde banden blijven koesteren geeft aanwijzingen over je niveau van eigenwaarde en zekerheid en bepaalde angsten en overtuigingen die je misschien met je meedraagt zonder het te weten.

Het belang van je vriendenkeuze

Toen je als kind op school begon, kreeg je waarschijnlijk te horen dat je met iedereen vrienden moet zijn. Deze vooronderstelling werd opgevat als de noodzaak om respect op te brengen voor en vriendelijk te zijn tegen de mensen om je heen. Het is echter niet mogelijk en ook niet positief om te proberen het iedereen om je heen naar de zin te maken en diepe banden te scheppen.

Zonder twijfel, vriendschappen zijn uiterst heilzaam. Ze helpen je een gevoel van saamhorigheid te ontwikkelen, en cultiveren waarden als loyaliteit, wederzijdse steun, en emotionele intimiteit. Bovendien beschermen ze je lichamelijke en emotionele gezondheid en helpen ze je tegenspoed het hoofd te bieden. Je vriendenkeuze is dus van het grootste belang.

Als je jezelf beter wilt leren kennen en bepaalde aspecten van jezelf wilt ontdekken die je misschien over het hoofd gezien hebt, stellen we voor dat je je vriendenkeuze nauwkeurig onderzoekt. Stel jezelf daartoe de volgende vragen.

Vrienden

Is je vriendschap wederkerig?

Dit is een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet stellen. Heb je het gevoel dat je vriendschappen rechtvaardig en eerlijk zijn? We hebben het over een uitwisseling, een band waarin jullie beiden moeten investeren zodat de vriendschap verrijkend en positief is.

Als je vaak het gevoel hebt dat je vrienden misbruik van je maken, dat je hen meer geeft dan je ontvangt, of dat je altijd beschikbaar bent maar zij niet, moet je misschien even stoppen en nadenken.

Soms heb je misschien onrealistische verwachtingen ten opzichte van anderen. Toch moet je begrijpen dat iedereen zijn eigen leven heeft en dat niet alles om jou draait. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk dat je je gewaardeerd en geprioriteerd voelt door degenen aan wie je zelf prioriteit geeft.

Als je te veel aan anderen geeft, doe je dat misschien onbewust om de liefde van anderen te verzekeren. Je kunt hen beschouwen als schuldenaars van jou, waardoor je verwacht dat ze hetzelfde voor jou doen als jij voor hen deed. Dit is geen gezonde manier om je te verhouden. Gevoelens moeten altijd wederzijds zijn.

Respecteren je vrienden je grenzen?

Misschien heb je vrienden die je grenzen niet respecteren. Ze bellen je op als ze weten dat je het druk hebt, ze eisen je aanwezigheid op en vragen je om gunsten. Ook als je niet kunt of wilt voldoen. Of misschien blijven ze handelingen uitvoeren en opmerkingen maken waarvan je al gezegd hebt dat ze kwetsend zijn.

In dit geval benadrukt je vriendenkeuze je moeite met het stellen van grenzen en het handhaven ervan. Dit komt vaak voor bij mensen met een groot verlangen om te behagen. Mensen die bang zijn om in de steek gelaten te worden. Hoewel ze erin slagen hun verlangens en voorkeuren bloot te leggen, staan ze toe dat anderen over hen heen blijven lopen.

Bedenk dat je grootste verplichting bij jezelf ligt. Het is jouw taak om voor jezelf te zorgen en jezelf te laten respecteren. Grenzen stellen houdt ook in dat je je eraan houdt en consequenties vaststelt als anderen ze niet respecteren. Zelfs als dat betekent dat je een relatie moet beëindigen.

Behandelen ze je met liefde en aandacht?

Dit is een van de beste manieren om te ontdekken hoe het met je niveau van eigenwaarde gesteld is, door te kijken naar hoe degenen die je als vrienden gekozen hebt je behandelen. Omdat het om affectieve, uitverkoren en wederzijds voordelige banden gaat, wordt verwacht dat deze mensen je met liefde en consideratie behandelen. Wat betekent het dan als ze dat niet doen?

Het wijst er niet op dat je beter of slechter bent, of meer of minder waardevol. Sterker nog, het feit dat iemand je kwaad doet impliceert niet dat je het verdient. Maar als je toestaat dat het in je relatie doorgaat, is het duidelijk dat je niet van jezelf houdt.

Een gezond en stevig gevoel van eigenwaarde ontwikkelen is ingewikkeld, zeker als je niet de meest positieve opvoeding hebt gehad. Het gaat er niet om je schuldig te voelen. Je moet je bewust worden van wat er gebeurt en jezelf verantwoordelijk te houden.

Je verdient het om met liefde en aandacht behandeld te worden. Als je minder accepteert, zou het echt heilzaam zijn om professionele hulp te zoeken om aan jezelf te gaan werken.

Hoe lang ben je al bevriend?

Heb je levenslange vrienden? Of verandert je sociale kring van tijd tot tijd? De soort vriendenkeuze die je maak suggereert verschillende interessante feiten. Aan de ene kant, als je met je jeugdvrienden doorgaat, kan dat erop wijzen:

  • Je maakte vanaf het begin een goede keuze, dat is als het gezonde vriendschappen zijn, natuurlijk. Mogelijk hebben je persoonlijkheid en de opvoeding die je kreeg je geholpen deze keuze te maken. Anderzijds, als het schadelijke en giftige vriendschappen zijn, en je houdt ze toch in stand, dan wijst dit erop dat er interne aspecten van jezelf zijn waaraan je moet werken.
  • Je hebt goede waarden die de continuïteit van vriendschap bevorderen. Bijvoorbeeld loyaliteit, eerlijkheid, en assertiviteit. Je bent tolerant, flexibel en respectvol, en weet hoe je moet toegeven, onderhandelen, en gezamenlijke oplossingen zoeken voor meningsverschillen.

Integendeel, als je de neiging hebt vaak van vriendenkeuze te veranderen, kan dat op verschillende dingen wijzen:

  • Je hebt moeite om tot overeenkomsten te komen of conflicten op te lossen als ze ontstaan. Misschien ben je te veeleisend of heb je er moeite mee je emotioneel aan anderen te binden.
  • Je hebt op persoonlijk vlak grote veranderingen doorgemaakt waardoor je vriendenkeuze verandert. Je bent ook gegroeid en volwassen geworden. Dat heeft je ertoe gebracht mensen te zoeken die bij de nieuwe jij passen. Het is mogelijk dat je op een bepaald moment in het verleden ontdekte dat je vriendschappen niet de meest positieve of geschikte voor je waren. Vervolgend had je de moed om ze achter je te laten.
Vrienden drinken koffie

Hoeveel vrienden heb je?

Het aantal vrienden dat je hebt zegt ook veel over jou. Bijvoorbeeld, als je kring breed is en je het gemakkelijk vindt om met anderen om te gaan en vriendschappen te sluiten, kan dit erop wijzen dat je een uitgaand en open persoon bent.

Anderzijds kan een kleine kring betekenen dat je introvert bent en liever op een diep niveau contact maakt en betekenisvolle verbindingen tot stand brengt.

Er zijn ook andere variabelen om rekening mee te houden, bijvoorbeeld geslacht en leeftijd. Onderzoek (Engelse link) heeft uitgewezen dat het aantal vriendschappen sterk afneemt vanaf de leeftijd van 25-30 jaar en dat mannen meer contacten hebben dan vrouwen.

Bovendien moeten we niet vergeten dat het onderhouden van een vriendschap een investering in zowel tijd als emoties vergt. Omdat je cognitieve middelen beperkt zijn, kun je niet met te veel mensen intiem zijn.

In feite beweert onderzoek (Engelse link), gepubliceerd in het PNAS , dat hechte vriendschappen beperkt blijven tot tussen drie en vijf mensen. Daarnaast zijn er de grotere groepen ( vrienden en kennissen.) met minder emotionele betrokkenheid.

Om echte vriendschappen in stand te houden, moet je zorgen dat je de tijd hebt om er aandacht aan te besteden en ze te cultiveren. Dit is uiterst belangrijk bij je beste vrienden.

Kortom, je bent de som van de mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt, en de kwaliteit van die relaties kan je belangrijke aanwijzingen geven over je relatie met jezelf. Je kunt deze spiegels gebruiken om je persoonlijke groei te sturen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Bhattacharya, K., Ghosh, A., Monsivais, D., Dunbar, R. I., & Kaski, K. (2016). Sex differences in social focus across the life cycle in humans. Royal Society open science3(4), 160097.
  • Tamarit, I., Cuesta, J. A., Dunbar, R. I., & Sánchez, A. (2018). Cognitive resource allocation determines the organization of personal networks. Proceedings of the National Academy of Sciences115(33), 8316-8321.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.