Wat is emotionele granulariteit?

Emotionele granulariteit is een transversaal begrip in het discours. Het niveau ervan maakt het voor anderen gemakkelijker of moeilijker om meer of minder empathisch met ons om te gaan. Lees verder voor meer informatie.
Wat is emotionele granulariteit?
José Padilla

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog José Padilla.

Laatste update: 28 oktober, 2022

We verschillen allemaal in de manier waarop onze emoties ons beïnvloeden. Sommigen ervaren ze op een uiterst specifieke manier. Daarbij maken ze een duidelijk onderscheid tussen een verscheidenheid aan negatieve en positieve emoties.

Anderen ervaren ze op een relatief ongedifferentieerde en globale manier, waarbij ze een verscheidenheid aan emoties behandelen alsof ze vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn.

Stel je voor dat iemand die je kent net een groot verlies heeft geleden en je vertelt dat hij zich slecht voelt. Stel je nu iemand anders voor die onder dezelfde omstandigheden zegt dat hij zich verdrietig, hulpeloos en overstuur voelt, allemaal tegelijk.

Terwijl de eerste zijn emoties nogal algemeen uitdrukt, gebruikt de tweede een rijkere woordenschat. Als gevolg daarvan zul je je gemakkelijker in hen kunnen inleven. In feite is de emotionele granulariteit van hun woorden verschillend.

Emotionele granulariteit

Emotionele granulariteit verwijst naar hoe specifiek we zijn in het uitdrukken van onze emoties. Het gaat om het vermogen om emoties precies en volgens de context waarin ze opkomen uit te drukken (Spaanse link). Met andere woorden, het is de mate van specificiteit die de uitdrukking van een emotionele ervaring kenmerkt.

Op emotioneel niveau weten we dat er mensen zijn die beter zijn in bepaalde vaardigheden die te maken hebben met het begrijpen van emoties. Deze vaardigheden kunnen leiden tot een betere kwaliteit van leven.

De verschillen die benadrukken dat sommige mensen ‘beter’ of ‘slechter’ zijn in het uiten van hun emoties worden weergegeven door verschillende constructen. Deze omvatten emotioneel bewustzijn, emotionele helderheid, emotionele complexiteit, emotionele granulariteit en emotionele intelligentie.

Vriendinnen praten met elkaar op straat
Emotionele granulariteit is een centraal aspect van emotionele ervaring. Het omvat een hele reeks vaardigheden waarmee we onze emoties kunnen uitdrukken, begrijpen en reguleren.

Hoge granulariteit versus lage granulariteit

In het dagelijks leven kun je het niveau van emotionele granulariteit van anderen waarnemen. Als je bijvoorbeeld aan iemand vraagt hoe hij zich voelt, merk je dat sommige mensen heel specifieke woorden gebruiken om te antwoorden.

Woorden als blij, opgewonden, verdrietig of boos. Deze mensen hebben een grotere emotionele granulariteit. Ze zijn in staat hun emotionele ervaring in preciezere en gedifferentieerde bewoordingen uit te drukken, waarbij ze verschillende labels gebruiken.

Daarentegen vind je ook mensen die, wanneer ze met dezelfde vraag worden geconfronteerd, je een uiterst vaag of globaal antwoord geven (eenvoudigweg goed of slecht). Deze personen hebben een lage emotionele granulariteit. Ze drukken hun emoties uit in algemene termen en gebruiken globale labels, meer bepaald plezier en ongenoegen.

Mensen met een hoge granulariteit onderscheiden gedetailleerd hun emotionele ervaringen. Als mensen een lagere granulariteit hebben kunnen dat echter niet. Mensen met een grotere granulariteit kunnen bijvoorbeeld woede onderscheiden van andere negatieve gevoelens, zoals angst en eenzaamheid.

Aan de andere kant voelen degenen met een lagere granulariteit zich alleen maar ‘slecht’ zonder verder onderscheid te maken. In feite komt dit doordat de rijkdom van onze spraak een afspiegeling is van of samenhangt met de precisie waarmee we onze emotionele toestanden kunnen identificeren.

Onderzoek

Emotionele granulariteit is niet alleen een verbale weergave. Een onderzoek  (Engelse link) dat de activiteit van neuronen analyseerde heeft aangegeven dat het verder gaat dan het verbale en het expressieve.

In feite blijkt dat individuen hoge en lage granulariteit echt verschillende patronen van neurale activering vertonen. In feite geven hun hersenen emotionele ervaringen op verschillende manieren weer.

Dit onderzoek gaf ook aan dat mensen met een hoge granulariteit, in vergelijking met mensen met een lage granulariteit, volgehouden aandacht en uitvoerende controle gebruiken om toegang te krijgen tot conceptuele kennis. Dit stelt hen in staat betekenis toe te kennen aan emotionele stimuli.

De mechanismen van dit vermogen kunnen dus gevangen worden door neurale verwerking buiten het labelen van emoties. Deze resultaten tonen aan dat emotionele granulariteit ook een bepaalde manier is om emotie te ervaren (Tan et al., 2022).

De voordelen van emotionele granulariteit

Op het gebied van emotionele granulariteit suggereert het huidige bewijs dat het zeer heilzaam is. Het is inderdaad bekend dat het hebben van meer granulaire ervaringen van negatieve emoties de geestelijke gezondheid en adaptieve coping verbetert (Kashdan et al., 2015; Smidt & Suvak, 2015).

Deze component van emotionele ervaring heeft ook een positieve invloed op emotionele regulatie. In één onderzoek (Engelse link) bleek dat de differentiatie van negatieve emoties positief samenhangt met emotionele regulatie, vooral als de gevoelens intenser zijn. Anderzijds wordt een lage granulariteit geassocieerd met een slechte emotieregulatiestrategie (Engelse link).

Deze relatie tussen granulariteit en emotionele regulatie kan worden toegeschreven aan de theorie van gevoelens als informatie (Schwarz, 2012). Deze theorie beweert dat de differentiatie van emoties ons in staat stelt de oorzaken ervan beter te begrijpen. Als gevolg daarvan kunnen we ze gemakkelijker reguleren.

Emotionele granulariteit, vooral wat betreft positieve emoties, kan voordelen hebben in sociale relaties. Deze vertalen zich in een nauwkeuriger begrip van de emotionele toestanden van anderen. Dit betekent dat interpersoonlijke communicatie gemakkelijker verloopt.

Bevindingen van één onderzoek (Engelse link) geven aan dat proefpersonen met een hoge emotionele differentiatie beter in staat zijn de gezichtsuitdrukkingen van anderen nauwkeurig te categoriseren en te herkennen. Ook zijn mensen met een hoge granulariteit betere beoordelaars van de emoties van hun romantische partners (Engelse link).

Vrienden in gesprek
Mensen met een hoge emotionele granulariteit zijn beter in staat hun emoties te reguleren.

Hoe emotionele granulariteit te cultiveren

Mindfulness is een techniek die kan bijdragen aan de ontwikkeling van emotionele granulariteit. In een onderzoek (Engelse link) op dit gebied werd een significante verbetering gevonden in de differentiatie van zowel positieve als negatieve emoties.

Programma’s voor emotionele intelligentie kunnen ook nuttig zijn bij het cultiveren van emotionele granulariteit. Training in deze intelligentie blijkt (Engelse link) te leiden tot betere identificatie en differentiatie van emoties. Dit is het geval omdat deze trainingsprogramma’s emotiedifferentiatieactiviteiten omvatten.

Andere interventies (Engelse link) die uiterst nuttig kunnen zijn, zijn die waarbij mensen gevraagd wordt om positieve emoties te onderscheiden en om na te denken over de rol van deze ervaringen.

Concluderend, emotionele granulariteit is een vermogen dat ons in staat stelt om het bereik van herkenning en expressie van onze emotionele ervaring uit te breiden. Bovendien om de regulering te verbeteren van het soort gevoelens dat ons in bepaalde situaties overweldigt.

Door dit vermogen kunnen we nauwkeuriger bijhouden wat ons emotioneel overkomt en ons toekomstig gedrag voorspellen op basis van wat we voelen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Feldman, L, Gross, J., Christensen, T. C., & Benvenuto, M. (2001). Knowing what you’re feeling and knowing what to do about it: Mapping the relation between emotion differentiation and emotion regulation. Cognition & Emotion15(6), 713-724.
 • Erbas, Y., Sels, L., Ceulemans, E., & Kuppens, P. (2016). Feeling me, feeling you: The relation between emotion differentiation and empathic accuracy. Social Psychological and Personality Science7(3), 240-247.
 • Hoemann, K., Nielson, C., Yuen, A., Gurera, J. W., Quigley, K. S., & Barrett, L. F. (2021). Expertise in emotion: A scoping review and unifying framework for individual differences in the mental representation of emotional experience. Psychological Bulletin147(11), 1159.
 • Israelashvili, J., Oosterwijk, S., Sauter, D., & Fischer, A. (2019). Knowing me, knowing you: emotion differentiation in oneself is associated with recognition of others’ emotions. Cognition and Emotion.
 • Kalokerinos, E. K., Erbas, Y., Ceulemans, E., and Kuppens, P. (2019). Differentiate to regulate: Low negative emotion differentiation is associated with ineffective use but not selection of emotion-regulation strategies.  Sci.30, 863–879.
 • Kashdan, T. B., Barrett, L. F., & McKnight, P. E. (2015). Unpacking emotion differentiation: Transforming unpleasant experience by perceiving distinctions in negativity. Current Directions in Psychological Science24(1), 10-16.
 • Lee, J. Y., Lindquist, K. A., & Nam, C. S. (2017). Emotional granularity effects on event-related brain potentials during affective picture processing. Frontiers in Human Neuroscience, 133.
 • Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., and Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible?  Indiv. Diff.47, 36–41. doi: 10.1016/j.paid.2009.01.046
 • Schwarz, N. (2012). “Feelings-as-information theory,” in Handbook of theories of social psychology, eds P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, and E. T. Higgins (New York, NY: Sage Publications Ltd), 289–308. doi: 10.4135/9781446249215.n15
 • Shiota, M. N., Neufeld, S. L., Danvers, A. F., Sng, O., and Yee, C. I. (2014). Positive emotion differentiation: a functional approach.  Personal. Psychol. Comp.8, 104–117. doi: 10.1111/spc3.12092
 • Smidt, K. E., & Suvak, M. K. (2015). A brief, but nuanced, review of emotional granularity and emotion differentiation research. Current Opinion in Psychology3, 48-51.
 • Suvak, M. K., Litz, B. T., Sloan, D. M., Zanarini, M. C., Barrett, L. F., & Hofmann, S. G. (2011). Emotional granularity and borderline personality disorder. Journal of abnormal psychology120(2), 414.
 • Tan, T. Y., Wachsmuth, L., & Tugade, M. M. (2022). Emotional Nuance: Examining Positive Emotional Granularity and Well-Being. Frontiers in Psychology13.
 • Van der Gucht, K., Dejonckheere, E., Erbas, Y., Takano, K., Vandemoortele, M., Maex, E., et al. (2019). An experience sampling study examining the potential impact of a mindfulness-based intervention on emotion differentiation. Emotion19, 123–131. doi: 10.1037/emo0000406

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.