Wanneer je je eigen grootste vijand bent

Heb je je ooit als je eigen grootste vijand gevoeld? Om je interne vijand te verslaan, zul je eerst moeten erkennen dat er een probleem is.
Wanneer je je eigen grootste vijand bent
Francisco Pérez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Francisco Pérez.

Laatste update: 27 december, 2022

Heb je ooit het gevoel gehad om je eigen grootste vijand te zijn? Er is geen twijfel mogelijk dat een vol leven leiden en je dromen waarmaken niet makkelijk is. Sterker nog, dit is een reis met een begin zonder einde.

We zullen zodoende ook met moeilijke financiële, werkgerelateerde of huishoudelijke situaties moeten omgaan. Ook zullen we interne toestanden moeten hanteren, zoals ziekte of een andere grote tegenslag.

We zijn van binnen ook continu aan het strijden met andere mensen die hetzelfde willen bereiken als wij. Deze mensen kunnen je vijand zijn, ja – maar soms ben jij zelf je eigen grootste vijand.

Mensen die alles hebben maar zich ongelukkig voelen

Sommige mensen waarvan het lijkt alsof ze alles hebben dat hun hartjes begeren, voelen zich ongelukkig. In theorie hebben zij geen obstakels of vijanden. Wat is dan het probleem? Wat is er aan de hand?

Ongelukkige vrouw

Iemand die zijn eigen grootste vijand is, heeft wellicht zelf obstakels gecreëerd. Dit kan zijn gebeurd omdat ze zichzelf te streng beoordelen of te grote doelen stellen. 

Dit is iets waar we ons allemaal wel eens schuldig aan hebben gemaakt. Dat zullen we blijkbaar in de toekomst ook nog doen. Deze lasten waar we onszelf aan onderwerpen kunnen veel negatieve consequenties hebben.

We hebben de neiging dit te doen omdat we weinig zelfliefde en zelfvertrouwen voelen. Dit heeft niks te maken met wel of niet egoïstisch zijn. Het gaat er niet om dat je moet geloven dat je beter bent dan de anderen. Het gaat er om dat je moet geloven dat je dezelfde liefde en zorg verdient die jij ook aan anderen geeft.

Het belang van het objectief beoordelen van onszelf

Van onszelf houden betekent dat we onze eigen waarde moeten herkennen. We moeten onszelf als even belangrijk zien als alle anderen in ons leven. Voor veel mensen is dit niet altijd even makkelijk. Dat komt vaak omdat ze niet weten hoe ze zichzelf objectief kunnen beoordelen.

Mensen die niet weten hoe ze zichzelf objectief kunnen beoordelen zijn vaak wel in staat om andermans deugden te waarderen. Ook zijn deze mensen vaak in staat om de grootste fouten en tekortkomingen van anderen snel te vergeven.

Ze zijn echter ontzettend oneerlijk naar zichzelf toe. Ze zijn vaak erg veeleisend en wreed voor zichzelf met als resultaat dat ze hun eigen grootste vijand worden.

Dit kan resulteren in een diepe verbittering die uiteindelijk tot depressief en neurotisch gedrag kan leiden. Je moet weten hoe je jezelf objectief op waarde kunt schatten zonder jezelf met anderen te vergelijken. Alleen door dit te doen kun je stoppen met je eigen grootste vijand te zijn.

Je ervaringen kunnen je tot je eigen grootste vijand maken

Over het algemeen leiden je eigen ervaringen ertoe dat je je eigen grootste vijand wordt. Kleine kinderen zijn van nature egoïstisch. Ze hebben geen sociaal geweten en denken dat alles om hen heen van hun is, of dat ze het centrum van het universum zijn.

Dit idee kan worden ondersteund met het feit dat kinderen vaak ook echt het middelpunt van de aandacht zijn. Door middel van scholing en socialisatie met andere kinderen ontdekken ze vanzelf dat er meer mensen om hen heen bestaan. Zo ontdekken ze ook dat deze mensen respect en overweging verdienen, net zoals zij zelf.

Wanneer iemand met deze gedachtegang opgroeit, is het niet zo rara voor hen om verward te raken door wat eerlijk is en wat laakbaar egoïsme is. Om de overweldigende schuldgevoelens te vermijden, kiezen ze ervoor om zichzelf het verdiende gevoel van zelferkenning te ontnemenZe gedragen zich alsof ze inderdaad hun eigen grootste vijand zijn.

Aan de andere kant hebben we ook nog bepaalde morele of zelfs religieuze lessen waaruit blijkt dat nederigheid een van de meest belangrijke deugden is. Een tekort hieraan wordt gelijkgesteld aan “zonde” en zou in straf resulteren. Iemand die hierin geloofd, begrenst zichzelf enorm. Ze denken dat er slechts één correcte manier van handelen is in bepaalde situaties.

Je eigen grootste vijand

Je kunt stoppen met je eigen grootste vijand te zijn

Om je interne vijand te verslaan, zul je eerst moeten erkennen dat je een probleem hebt. Observeer je dagelijkse gedrag en je gedachten. Kijk eens naar hoeveel kleine vreugdes je jezelf ontkent omdat je het gevoel hebt deze niet te verdienen.

Begin om jezelf aan te moedigen door kleine doelen te stellen en beloon positieve pogingen met kleine beloningen en complimenten. Misschien zul je ooit op een dag – zonder het zelf door te hebben – richting datgene gaan werken wat het belangrijkste is voor jou en wat jij bovendien ook verdient


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.