Verbetert gewichtsverlies het gevoel van eigenwaarde?

Gewicht en lichaamsbeeld beïnvloeden hoe we ons voelen en hoe waardevol we onszelf vinden. Maar is het echt bepalend voor ons gevoel van eigenwaarde? Laten we eens kijken wat de laatste studies over dit onderwerp zeggen.
Verbetert gewichtsverlies het gevoel van eigenwaarde?
Elena Sanz

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Elena Sanz.

Laatste update: 02 maart, 2023

Veel mensen worstelen dagelijks met hun gewicht omdat ze zich niet goed voelen over hun lichaamsbeeld. Het beïnvloedt hun levenskwaliteit, gevoelens van tevredenheid en zelfs de waarde die ze aan zichzelf hechten. Dat is niet verwonderlijk, want in de huidige maatschappij wordt aan het uiterlijk prioriteit gegeven. In feite bepaalt het vaak of we geaccepteerd of gediscrimineerd worden. Maar verbetert gewichtsverlies werkelijk het gevoel van eigenwaarde?

Natuurlijk is gezond blijven en voor ons lichaam zorgen uiterst heilzaam. Maar we hebben de neiging om te denken dat hoe we eruit zien de oorzaak is van ons ongelukkig zijn en dat we ons heel anders zouden voelen als we maar aan bepaalde schoonheidsnormen konden voldoen. Heb jij je ooit zo gevoeld? We gaan dit idee nader onderzoeken.

Trieste vrouw voor de spiegel
Het gevoel van eigenwaarde dat voortvloeit uit het ontvangen van externe validatie en goedkeuring is niet bijzonder sterk.

Gewichtsverlies en psychologisch welzijn

Het is belangrijk te bedenken dat lichaamsgewicht meer is dan een getal. De sociale en culturele implicaties ervan verbinden het met psychologisch welzijn. In feite leidt sociale druk ertoe dat mensen met overgewicht zich ontoereikend en gebrekkig voelen.

Dit beperkt hun psychosociaal functioneren. Als gevolg daarvan kunnen ze niet alleen een slecht beeld van zichzelf ontwikkelen, maar zijn ze ook geneigd zich sociaal te isoleren en hun seksuele/emotionele interacties te beperken.

Verschillende onderzoeken ondersteunen het idee dat gewichtsverlies het gevoel van eigenwaarde verbetert. Een systematisch overzicht (Engelse link) van deze onderzoeken leverde enkele interessante resultaten op:

  • Gewichtsverlies wordt consequent geassocieerd met een verbeterd gevoel van eigenwaarde. In de meeste van de geanalyseerde onderzoeken vertoonden de deelnemers een toename van hun gevoel van eigenwaarde na het voltooien van een programma of interventie gericht op afvallen.
  • Overgewicht lijkt een negatieve emotionele impact te hebben. Het kan ook samenhangen met het optreden van depressieve symptomen. Afvallen lijkt dus de stemming van mensen te verbeteren.
  • Lichaamsbeeld is sterk geassocieerd met afvallen. Deze term verwijst naar ontevredenheid met het lichaam, de evaluatie door het individu van zijn uiterlijk, preoccupatie met lichaamsvorm, en beeldvermijding. Al deze aspecten verbeterden wanneer de deelnemers afvielen. Bovendien werd waargenomen dat hoe groter het gewichtsverlies, hoe groter de verbetering.
  • Afvallen lijkt ook de kwaliteit van leven te verbeteren. Op subjectief niveau hadden mensen die afvielen een positievere perceptie van hun eigen fysieke, sociale en psychologische functioneren. Met andere woorden, ze ervoeren een groter welzijn, voelden zich gezonder, konden het dagelijks leven beter aan en voelden zich minder gestigmatiseerd.

De relatie tussen gewichtsverlies en gevoel van eigenwaarde

In het licht van de voorgaande bevindingen en andere soortgelijke, kunnen we bevestigen dat gewichtsverlies het gevoel van eigenwaarde verbetert. Dit is echter niet zo’n eenvoudig en direct antwoord als het lijkt. In feite moeten we iets dieper gaan.

Ten eerste bleek uit het vorige overzicht dat de verbetering van het gevoel van eigenwaarde onafhankelijk was van het gewichtsverlies. Zelfs als de deelnemers tijdens de interventie in gewicht toenamen, ondervonden ze psychologische voordelen van hun deelname aan het programma.

Dit kan worden verklaard door het feit dat de onderdelen van deze interventies (meestal cognitief-gedragsmatig) gericht waren op een cruciale verandering van perspectief.

De programma’s bevorderden zelfacceptatie, hielpen om eetgedrag los te koppelen van emoties, en bevorderden een verandering in de houding tegenover de grootte en vorm van het lichaam van de deelnemers. Deze ingrediënten zorgden op zichzelf, en zonder gewichtsverlies, voor aanzienlijke veranderingen in hun subjectieve welzijn.

Het gevaar van valse eigenwaarde

Aan de andere kant is het belangrijk in gedachten te houden dat de schijnbare verbetering van de eigenwaarde die iemand krijgt door af te vallen, in veel gevallen niet echt is. Het is gebaseerd op recent verkregen goedkeuring en externe validatie.

In feite zijn ze geneigd in deze trant te denken: “Ik krijg nu complimenten (het zijn tenminste complimenten voor mij). Anderen behandelen me anders, accepteren me en erkennen me. Nu voel ik me waardevol en waardering en aandacht waard.”

Maar hoewel deze situatie op korte termijn hun gevoel van welzijn kan vergroten, is het een gevaarlijke situatie. Want dit is vaak het moment waarop een aanzienlijke angst verschijnt om aan te komen.

In feite kunnen gedragingen en gedachten die typisch zijn voor een eetstoornis zelfs bij het individu beginnen op te roepen. Dat komt omdat ze bang zijn de nieuw gevonden status te verliezen die hun veranderde fysieke beeld hen heeft verleend.

Huilende vrouw
Versterking van anderen bij het afvallen kan leiden tot een grote angst om meer gewicht te krijgen.

Uiterlijk bepaalt niet de waarde

Tot slot is het antwoord op de vraag of afvallen het gevoel van eigenwaarde verbetert ja, maar misschien niet om de juiste redenen. Dat komt omdat overgewicht alleen een lichamelijk gezondheidsprobleem zou moeten zijn. Het zou niet het geluk of het vermogen tot relateren mogen conditioneren.

Nog belangrijker, het zou onze waarneming van waarde niet mogen beïnvloeden. In werkelijkheid is wat ons echt beïnvloedt de manier waarop we onszelf waarnemen.

Daarom, hoewel we misschien denken dat we, om ons voldaan te voelen, moeten afvallen en in de esthetische canons moeten passen, heeft onderzoek uitgewezen (Engelse link) dat een vermindering van slechts vijf tot tien procent van het lichaamsgewicht voldoende is om iemand het zelfvertrouwen te geven dat hem ontbreekt en zijn psychosociaal functioneren te verbeteren.

Daarom is het belangrijkste om te werken aan onze overtuigingen en percepties en een solide gevoel van eigenwaarde op te bouwen dat niet gebaseerd is op externe erkenning. Dus, als je wilt afvallen, doe het dan uit liefde voor je lichaam, niet uit haat. Vergeet niet dat een goed gevoel van eigenwaarde vooraf moet gaan aan lichamelijke verandering, en niet andersom.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Lasikiewicz, N., Myrissa, K., Hoyland, A., & Lawton, C. L. (2014). Psychological benefits of weight loss following behavioural and/or dietary weight loss interventions. A systematic research review. Appetite72, 123-137.
  • Vasiljevic, N., Ralevic, S., Kolotkin, R. L., Marinkovic, J., & Jorga, J. (2012). The Relationship Between Weight Loss and Health‐related Quality of Life in a Serbian Population. European Eating Disorders Review20(2), 162-168.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.