Tien soorten psychologen

Tien soorten psychologen

Laatste update: 16 februari, 2017

Als we een probleem hebben waarvoor het nodig is dat we een psycholoog bezoeken, moeten we niet gewoon maar denken dat alle psychologen hetzelfde zijn en dat willekeurig welke psycholoog ons probleem kan oplossen. Onder psychologen bestaat er namelijk een grote verscheidenheid in termen van specialisatie. Deze specialisatie is van invloed op het behandelprogramma dat de psycholoog voor ons opstelt.

Net zoals het belangrijk is dat we ons tot een advocaat of dokter wenden die gespecialiseerd is in datgene dat voor ons van belang is, moeten we kiezen voor een psycholoog die precies aansluit op wat wij nodig hebben. Waarom vraag je? Omdat als je dit niet doet, de therapie misschien wel niet zal leiden tot het resultaat dat jij werkelijk nodig hebt.

Verbonden

Soorten psychologen

Om je van wat meer kennis te voorzien over de wereld van de psychologie en de verschillende specialisatiegebieden die er bestaan, bespreken we vandaag tien soorten psychologen. Elk van hen is weer gespecialiseerd in een ander probleem, dus mocht je ooit een psycholoog willen bezoeken, maak je dan geen zorgen! Kies voor de psycholoog die het beste aansluit op jouw behoeften.

1. De klinisch psycholoog

Klinisch psychologen zijn gespecialiseerd in mentale en emotionele stoornissen die zich ofwel op korte termijn voor kunnen doen, ofwel zeer lange tijd aanhouden. Deze pschologen zijn ontzettend goed voorbereid om vrijwel elk probleem dat zij voorgelegd krijgen te kunnen aanpaken, hoewel ze hier alsnog wel gespecialiseerd in moeten zijn.

Je kunt dan ook klinisch psychologen vinden die gespecialiseerd zijn in depressie, eetstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, drugsverslaving, kwesties aangaande kinderen en adolescenten en vele andere gebieden.

2. De psychotherapeut

Het is de taak van de psychotherapeut om psychologische ondersteuning te bieden en om de patiënten een reeks van technieken aan te leren die hun leven zullen verbeteren. De problemen die door een psychotherapeut behandeld worden zijn doorgaans niet zo ernstig als de problemen waarmee een klinisch psycholoog te maken krijgt.

Waar richt een psychotherapeut zich op? Dagelijkse problemen, conflicten binnen interpersoonlijke relaties of emotionele problemen die relaties bemoeilijken. Daarnaast kan een psychotherapeut behulpzaam zijn bij het behandelen en controleren van stress en angst, wat effect kan hebben op je relaties en je dagelijkse leven.

3. De educatief psycholoog

Educatief psychologen richten zich op opvoedkundige problemen. Deze psychologen werken vaak als adviseurs in educatieve centra of helpen leerlingen die moeilijk leren.

Helaas zijn ze op openbare scholen minder vaak aanwezig dan wij zouden willen. Vaak is het dan ook zo dat ze geconfronteerd worden met grote groepen leerlingen die hulp nodig hebben, maar dat ze te weinig tijd hebben om deze leerlingen afzonderlijk de aandacht te geven die zij nodig hebben. Dit terwijl tijdige interventie door een educatief psycholoog vaak essentieel is. De missie van een educatief psycholoog is niet alleen om een kind te helpen bij het leren, maar ook om hem te voorzien van de nodige hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om eventuele beperkingen op te heffen.

Educatief Psycholoog

4. De neuropsycholoog

Neuropsychologen houden zich vaak bezig met onderzoek, hoewel ze hun beroepskennis opdoen op het gebied van cognitieve en emotionele rehabilitatie en gedragsrehabilitatie voor patiënten met hersenschade. Tevens zijn zij gespecialiseerd in de vroege diagnose en behandeling van dementie.

Als zodanig is hun specialisatiegebied klinisch en zijn zij actief in de ruimte die bestaat tussen de neurologie en de psychologie. Hun centrale doelstelling is het bestuderen van de mogelijke veranderingen die ons centrale zenuwstelsel kan ondergaan en vaststellen hoe deze het mentale leven van een persoon kunnen beïnvloeden.

Deze veranderingen kennen verschillende oorzaken, variërend van trauma’s tot beroertes of tumoren. Hun belangrijkste bondgenoten zijn neuroimaging-technieken (technieken om beeldopnamen te maken van het brein) en hun werk is gebaseerd op de relatie die bestaat tussen ons fysieke brein en onze geest.

5. De sociaal psycholoog

Sociaal psychologen zijn gespecialiseerd in alles dat gerelateerd is aan menselijk gedrag en de psychologische factoren die onze sociale interacties kunnen beïnvloeden. Hun kennisgbied reikt van interpersoonlijke relaties tot aan andere onderwerpen zoals cultuur, vooroordelen of interpersoonlijke gedragingen.

Ze zijn gespecialiseerd in het samenstellen van groepstherapieën en in de behandeling van problemen waarvan sprake is bij kansarmere groepen of minderheden die geen aansluiting kunnen vinden bij gebruikelijke therapieën. Dankzij de hulp van sociaal psychologen lukt het veel mensen om weer opnieuw te integreren in de maatschappij.

6. De beroepspsycholoog

Jazeker, er zijn ook psychologen die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van werk. Dit soort psychologen werken vaak op afdelingen die zich bezighouden met sollicitaties, onderwijs, gezondheidszorg en ontwikkeling. Soms zijn ze tevens te vinden op HR-afdelingen.

Hun diepgaande kennis van motivatie en leiderschap maakt hen in het bijzonder behulpzaam voor werknemers die met werkgerelateerde problemen te maken hebben, maar ze helpen daarnaast ook bij het verbeteren van de efficiëntie van deze werknemers.

Hersenen

7. De forensisch psycholoog

Forensisch psychologen zijn gespecialiseerd in juridische aspecten en daarom is hun ervaring ontzettend belangrijk in rechtszaken. Ze kunnen de rechter enigszins beïnvloeden om een eerlijk vonnis uit te spreken voor of tegen de beschuldigde partij.

Hun taak omvat het bewijzen wat het bepaalde individu ertoe bewogen heeft om de misdrijven of vergrijpen te begaan waarvan hij beschuldigd wordt. Het onderzoek naar de persoonlijkheid van het beschuldigde individu zal de forensisch psycholoog in staat stellen om een gepaste behandeling op te stellen.

8. De sportpsycholoog

Sportpsychologen werken doorgaans met atleten, maar ze werken tevens samen met de coach en houden zich bezig met de organisatie van het hele team. Dit alles met het doel om het volledige potentieel uit het team te halen, evenals om hun motivatie te vergroten, ze te helpen zo effectief mogelijk te zijn en om doeltreffend om te kunnen gaan met de stress die ze ervaren.

Een sportpsycholoog zal je helpen om genoeg vertrouwen in jezelf te hebben zodat je jouw potentieel volledig kunt benutten. Bovendien zijn ze goed in het vergroten van het zelfvertrouwen van het hele team en leren ze een team dat grenzen alleen bestaan in de eigen gedachten.

9. De seksuoloog

Seksuologen zijn psychologen die gespecialiseerd zijn in het vaststellen en behandelen van alles dat te maken heeft met intieme relaties. Hun bijdrage is gericht op het verbeteren van de seksuele gezondheid van mensen die problemen op dit gebied ervaren, of dit nu stelletjes zijn of individuen.

We kunnen de problemen waar deze deskundigen mee te maken krijgen onderverdelen in drie grote categorieën: problemen gerelateerd aan het seksuele verlangen, problemen gerelateerd aan seksuele opwinding en problemen gerelateerd aan orgasmes.

Tot slot, als we niet verwijzen naar een stel en we een organische oorzaak hebben uitgesloten, zijn seksuele problemen vaak gerelateerd aan andere aspecten van de interactie tussen partners. In dergelijke gevallen is het het beste als er bij de bezoeken aan de seksuoloog ook een relatietherapeut aanwezig is, zodat de twee samen een gepaste behandeling kunnen opstellen.

Intimiteit

10. De coach

Jazeker, ook coaches kunnen psychologen zijn. Hun doel is om mensen te laten ontdekken wat hun doelen zijn, waarbij ze ze helpen om alles te bereiken dat ze voor ogen hebben. De coach stemt zijn behandeling af op elk individu en fungeert als een ‘adviseur’, zodat het individu zijn weg kan vinden.

Bestaan er nog meer specialisatiegebieden? Natuurlijk! Zo bestaat er hondenpsychologie, psychologie gericht op videospelletjes, marketingpsychologie, psyhologie gericht op voeding… Het is ongetwijfeld zo dat er voor elk van onze mentale behoeften wel een psycholoog bestaat.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.