Kinderen huiswerk geven: is het nuttig?

Kinderen huiswerk geven: is het nuttig?
Sara Clemente

Geschreven en geverifieerd door Psycholoog en journalist Sara Clemente.

Laatste update: 27 december, 2022

In de afgelopen jaren hebben veel mensen de voor- en nadelen besproken van het geven van huiswerk aan kinderen. Is huiswerk geven aan kinderen nuttig? Versterkt het geven van meer huiswerk de effectiviteit van het onderwijs? In dit artikel bespreken we zowel de argumenten voor als tegen het geven van huiswerk aan kinderen.

Volgens de laatste statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 7 van de 10 leerlingen gestrest. Dit cijfer is gerelateerd aan het gemiddelde van 6,5 uur per dag dat leerlingen besteden aan het maken van huiswerk.

Onderzoekers voeren op dit gebied tal van onderzoeken uit. Deze onderzoeken richten zich op drie fundamentele vragen: Wat is het doel van huiswerk? Leidt meer huiswerk tot een betere opleiding? Vertaalt de toename van ouderbetrokkenheid zich in verbeterde prestaties van het kind?

Waarom leraren huiswerk geven

Begrijpen waarom leraren huiswerk geven, is cruciaal voor het uitleggen van het nut van huiswerk. We kunnen dit vanuit twee perspectieven benaderen: huiswerk bekrachtigt wat al is geleerd of voltooit het werk van die dag.

Kind maakt zijn huiswerk

Het eerste perspectief verwijst naar het feit dat kinderen moeten oefenen wat ze hebben geleerd. Dit stelt hen in staat om hun leerproces te bestendigen. Huiswerk is de beste manier om nieuwe vaardigheden te oefenen.

Deze individuele inspanning is essentieel als het kind zich in een cruciale fase van zijn taalontwikkeling bevindt, zoals het verwerven van leesvaardigheid. In dit geval is oefenen de enige manier om effectieve kennis en voortdurende verbetering te garanderen.

Het tweede perspectief beschouwt huiswerk als een voortzetting van wat de kinderen die dag in de les al hebben gedaan. Met andere woorden, de oefeningen die ze niet af konden krijgen in de klas doen ze thuis.

Dit tweede perspectief wordt door sommigen ook wel beschouwd als een mislukking van het onderwijssysteem. Leraren beschikken niet over voldoende middelen en moeten daardoor hun leerlingen overbelasten met taken die ze op school hadden moeten afmaken.

Wanneer moet je huiswerk maken?

Het handigste zou zijn als kinderen hun schoolwerk afmaken tijdens de schooluren. Op deze manier kunnen ze hun middagen wijden aan sport of culturele of recreatieve activiteiten. Deze activiteiten zijn net zo belangrijk als academisch werk.

Huiswerk moeten maken na schooltijd leert kinderen echter organisatievaardigheden. Dit is ook erg voordelig. Beetje bij beetje stimuleert de herhaling van deze routine de internalisering van waarden zoals inspanning, doorzettingsvermogen en persoonlijke betrokkenheid.

Is het een goede zaak om meer tijd te besteden aan huiswerk?

Tijd is relatief. Over het algemeen is het niet handig om het huiswerk van kinderen te verhogen zodat ze overbelast raken. Hoe nuttig het ons ook lijkt, overbelasting kan contraproductief zijn.

Meisje heeft geen zin in haar huiswerk

We moeten in gedachten houden dat naarmate kinderen ouder worden, de tijd die ze aan het studeren besteden ook toeneemt. Voor de kleintjes is een maximum van een half uur per dag voldoende om de kennis die ze gedurende de dag hebben opgedaan te herhalen.

Het is ook handig om deadlines vast te stellen. Op deze manier is er minder tijd en ruimte voor afleiding en smoesjes, waardoor hun aandachtsspanne wordt vergroot.

Leidt grotere betrokkenheid van ouders tot betere prestaties?

Niet noodzakelijk. Het is handig dat ouders dichtbij blijven als hun kinderen vragen hebben of even geen overzicht hebben van wat ze moeten doen. Maar het is niet gunstig om als ouder met je kinderen aan tafel te zitten terwijl ze hun huiswerk maken.

Huiswerk is niet de verantwoordelijkheid van de ouders. Kinderen moeten leren zelfstandig te werken en zich in te zetten voor betere resultaten op school.

Huiswerk geven aan kinderen is dan ook gunstig in die zin dat het hen leert om verantwoordelijk te zijn. Het gaat er daarbij niet alleen om of het werk goed gedaan wordt, maar ook over de discipline die het ze al van jongs af aan helpt te verwerven.

Het is belangrijk dat ze wennen aan het opvolgen van instructies en leren om een overzicht te maken wanneer ze nog klein zijn. Huiswerk is de enige manier waarop kinderen kunnen leren om hun verplichtingen op zich te nemen door middel van ervaring en oefening.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.