Het existentialisme volgens Rollo May

Het existentialisme volgens Rollo May

Laatste update: 27 oktober, 2019

Rollo May is een heel interessante figuur in de psychologie. Mensen verbinden hem meestal met de humanistische psychologie en zelfs met de psychoanalyse. Zijn belangrijkste benadering had te maken met de existentiële psychologie. Dit is een eerder opvallende aanpak die de psychologie met de filosofie combineert.

Rollo May werd geboren in 1909 in Ohio (Verenigde Staten). Hij overleed in 1994 in San Francisco. Hij was lid van een familie uit de middenklasse en groeide op in een anti-intellectuele omgeving.

Zijn ouders scheidden toen hij op de middelbare school zat. Zijn zuster kreeg toen een ernstige zenuwinzinking. Rollo May moest daarom stoppen met studeren en terugkeren naar huis. Daar moest hij voor zijn moeder, zijn zuster en zijn jongere broer zorgen.

“Het is een ironische gewoonte van menselijke wezens om sneller te lopen wanneer ze de weg kwijt zijn.”

-Rollo May-

Al deze ervaringen lieten littekens na op de psyche van May. Meerdere keren heeft hij zelfs aan een depressie geleden. Toen hij zijn studies afgemaakt had, ging hij naar Griekenland. Daar verwierf hij een diepe filosofische geestkracht. Vanaf dat moment raakte hij dus gefascineerd door de filosofie.

De opvoeding van Rollo May

Toen hij uit Griekenland terugkeerde, schreef hij zich in het Union Theological Seminary in New York. Hij wou geen priester worden. Hij wou gewoon nadenken over de dingen die hem interesseerden zoals zelfmoord, wanhoop en angstgevoelens. In die tijd schonk de psychologie niet veel aandacht aan deze onderwerpen.

Op het Union Theological Seminary ontmoette hij Paul Tillich, een theoloog. Ze werden vrienden voor het leven. Helaas kreeg May tuberculose. Dat was de reden waarom hij de studie tijdelijk stopzette en overgebracht werd naar een ziekenhuis. Hij bracht daar meer dan drie jaar door.

De opvoeding van Rollo May

In dit periode las hij vele verschillende en onvergetelijke werkstukken. Hij las elk geschrift van Freud en ook de boeken van Soren Kierkegaard. May waardeerde de bijdragen van de psychoanalyse. Toch kwam hij tot het besluit dat het existentialisme op de beste manier uitdrukking gaf aan wat menselijke wezens tijdens een crisis doormaken.

“Het leven is afkomstig van lichamelijk overleven; Maar het goede leven is afkomstig van de dingen waarom we geven.”

-Rollo May-

Een nieuwe richting

Toen hij hersteld was van tuberculose, was hij een nieuwe man. In 1938 keerde hij dus terug naar New York om zijn studies in de theologie af te maken. Daarna besloot hij om psychoanalyse te studeren. Hij behaalde zijn doctoraat in de psychologie aan de universiteit van Colombia.

Rollo May was ook echt geïnteresseerd in de humanistische psychologie. Vanuit wat hij las en op basis van zijn overdenkingen was hij in staat om te omschrijven waaruit de existentiële psychologie bestond. Het steunde op vier peilers:

  • Mensen hebben tegenstrijdige krachten in zich. Dit leidt tot leed wat ook de drijfkracht in hun leven is.
  • Elke persoon geeft betekenis aan zijn leven. Die wordt weerspiegeld in zijn beslissingen en in zijn engagement.
  • Menselijke wezens hoeven niet op de één of andere manier te zijn. Iedereen is, wordt en schept zichzelf.
  • De psychotherapie helpt om verder te kijken dan wat vanzelfsprekend is. Het interpreteert de tekenen die in het leven van een individu optreden.

De theorie van Rollo May

Aangezien Rollo May een existentiële psycholoog was, waren het bestaan en de vrijheid de centrale thema’s van zijn analyses. Hij geloofde dat menselijke wezens voortdurend geconfronteerd worden met het dilemma dat ze tegelijkertijd een voorwerp en een subject zijn.

Mensen zijn voorwerpen wanneer de daden van andere mensen hen beïnvloeden. Ze zijn echter ook de actieve subjecten van hun eigen individuele werkelijkheid.

De theorie van Rollo May

Hij beschouwde conflicten als de echte essentie van het leven. Alleen al het feit te bestaan zorgt voor een reeks conflicten die mensen nooit ten volle opgelost krijgen. Deze conflicten zijn niet uitwendig. Ze bevinden zich daarentegen allemaal binnenin ons. Ze zijn echter niet negatief. Het zijn gewoon omstandigheden die eigen zijn aan het bestaan zelf.

Rollo May stelde een existentiële psychotherapie voor. Het is een proces waarbij mensen het bestaan onderzoeken van die individuen die om hulp vragen. Deze therapie probeert door middel van dialoog de bezorgdheden van deze individuen te bepalen en te analyseren.

“Het doel van psychotherapie is mensen vrij maken.”

-Rollo May-

Het doel is om vooringenomenheid te herkennen en dingen te ontdekken die tot negatieve gevolgen kunnen leiden. Dit soort therapie leidt niet noodzakelijk tot welzijn maar tot een rationelere manier om met het leven om te gaan. Wellicht ook interessant voor jou

De existentiële psychotherapie: niets is echt tot je het ervaart
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
De existentiële psychotherapie: niets is echt tot je het ervaart

De existentiële psychotherapie en psychologie gaan hand in hand met de existentiële filosofie die vóór de Tweede Wereldoorlog in Europa ontstaan is...  • May, R. (1990). Amor y voluntad: las fuerzas humanas que dan sentido a nuestra vida. Gedisa Mexicana.
  • May, R. (1968). El dilema existencial del hombre moderno. Paidos.
  • May, R. (1988). Libertad y destino en psicoterapia. Desclée de Brouwer.