Heeft je land van herkomst invloed op je persoonlijkheid?

Welke invloed heeft het je land van herkomst op hoe je bent? Deze vraag wordt al eeuwenlang door veel denkers en wetenschappers gesteld.
Heeft je land van herkomst invloed op je persoonlijkheid?

Laatste update: 12 januari, 2022

Welke invloed heeft je land van herkomst op je persoonlijkheid? Deze vraag wordt al eeuwenlang door veel denkers en wetenschappers gesteld. De antwoorden op deze vraag variëren van geografisch determinisme tot een universele menselijke essentie.

De cultuur waarin je opgroeit heeft zeker een grote invloed op de manier waarop je denkt en voelt. Het is ook van invloed op de vorming van je zelfconcept. Het is niet zozeer dat er een nationale manier van zijn is, maar eerder dat elk land bepaalde overheersende kenmerken en waarden heeft.

“Nationalisme genees je door te reizen.”

Camilo José Cela

Er zijn ook bepaalde kenmerken die alle mensen gemeen hebben, ongeacht de cultuur waar ze vandaan komen.

Margaret Mead, een Amerikaanse antropoloog, die in het begin van de jaren twintig beroemd was, liet zien hoe zelfs in de meest exotische culturen er een scheiding van plichten en bevoegdheden is op grond van geslacht. En elke cultuur heeft esthetische uitingen die sterk worden gewaardeerd door de gemeenschap.

Manieren van zijn en stereotypen

Het is niet eenvoudig om een reeks kenmerken vast te stellen die iemands manier van zijn bepalen op basis van het land van herkomst. Soms wordt het beïnvloed door vooroordelen en stereotypen van bepaalde culturen. Ook, alleen omdat bepaalde kenmerken opvallen, betekent niet dat iedereen uit dat land hetzelfde is.

boomtak snorren

Natuurlijk zijn er overheersende gewoonten die doordrenkt zijn met de persoonlijkheden van de mensen die tot die cultuur behoren. Het is ook duidelijk dat mensen uit hetzelfde land worden blootgesteld aan dezelfde historische feiten en dat de meest relevante een stempel drukken op de mensen die erdoor worden getroffen.

Aan de andere kant heeft elk land zijn eigen waarden die zowel op familiaal als op onderwijsniveau worden aangemoedigd. Maar vergeet niet dat er door politieke en economische belangen vaak stereotypen worden ontwikkeld die een hele groep mensen devalueren of ondermijnen.

Dit is gebeurd met Joodse mensen, die werden gebrandmerkt als ‘bedriegers’. Of indianen, die werden beoordeeld als stiekem, vies en gedegenereerd. Of Vietnamese mensen, die te horen kregen dat ze bloeddorstig, traag en krankzinnig waren. En ga zo maar door.

Belangrijkste kenmerken en stereotypen

Om de ‘manier van zijn’ te definiëren, is het gebruikelijk om een indeling te maken op basis van culturele oorsprong die verschillende blokken creëert: Angelsaksen, Latino’s en Aziaten. Hoewel elk van deze groepen veel landen omvat met belangrijke onderlinge verschillen, zijn er bepaalde kenmerken die ze gemeen hebben.

Zinkend hart

Men zegt dat Angelsaksen vooral worden gekenmerkt door hun individualisme. Dit leidt ertoe dat ze behoorlijk gereserveerd, onafhankelijk en praktisch zijn. Ze zijn over het algemeen ook competitief en waarderen vooral vrijheid en autonomie.

Ook waarderen ze precisie, nauwkeurigheid en orde. Ze worden over het algemeen als systematisch beschouwd. Ze waarderen gevoel voor humor als een uitdrukking van intelligentie, en niet als een gemoedstoestand. Het concept van succes en falen is echt in hen geworteld en ze organiseren hun leven eromheen.

Aziaten hebben over het algemeen veel respect voor autoriteit en stellen hoge eisen aan zichzelf. In Aziatische landen respecteren en aanbidden ze bijna alle soorten hiërarchieën: familiale, religieuze, politieke, enz.

Het zijn gedisciplineerde mensen die respect en tolerantie voor anderen verheerlijken. Ze willen dat hun acties in overeenstemming zijn met deze ethische principes. Bovenal waarderen ze iemands vermogen om te werken en iemands eer.

Vrouw met een schelpenrugzak

Men associeert Latino’s met sociale vaardigheden, een goed gesprek en extraversie. Er wordt gezegd dat ze niet echt gehecht zijn aan normen, en in plaats daarvan erg vatbaar zijn voor toegeven aan genoegens. Ze zijn creatief, gastvrij, hartelijk en vrijgevig.

Verder kunnen ze afstand doen van professioneel succes voor een rustiger leven met vrienden en familie. Ze hebben een geweldig gevoel voor humor en ze houden ervan om uit te drukken hoe ze zich voelen, nog beter als het door middel van kunst is. Ze hebben daarnaast de reputatie de beste minnaars te zijn en ze zijn meestal erg gehecht aan hun familie.

Conclusie

We kunnen concluderen dat je land van herkomst wel degelijk invloed heeft op je persoonlijkheid. Waar je mee omgaat, word je mee besmet nietwaar? Dit is echter maar een klein onderdeel van je persoonlijkheid die je zelf gedurende je leven ontwikkelt.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.