Hij die geen verbeelding heeft, heeft geen vleugels

Hij die geen verbeelding heeft, heeft geen vleugels

Laatste update: 03 december, 2016

Helaas vervalt de verbeelding in een staat van onbruik in deze moderne tijden. Alles wat geen directe pragmatische toepassing heeft voor de huidige mens, lijkt geen nut meer te hebben voor miljoenen mannen en vrouwen. Helaas betekent dit dat de dromen die de mensheid laten vliegen en fantaseren worden vermeden en verwaarloosd.

Essentiële vakken als filosofie verdwijnen uit de scholen en het onderwijs in het algemeen. Filosofie is een elementair gebied dat individuen kan vormgeven en abstract denken vergemakkelijkt. De maatschappij berooft een generatie kinderen van de mogelijkheid om te dromen en te denken buiten de aangewezen richtlijnen van wat goed en door de samenleving als geheel geaccepteerd is.

Ondanks het feit dat vliegen fysiek onmogelijk is, heeft onze verbeelding de grote kracht om zijn vleugels uit te slaan en op te stijgen.

Vogels

Als mensen in staat zijn hun vleugels uit te spreiden en te dromen van betere werelden, werelden die bewoonbaar en magisch zijn, zou de werkelijkheid op een dag kunnen worden getransformeerd en de wereld die we kennen zou een stuk aangenamer, meer ondersteunend en een meer verenigde plek worden. Het zou een plaats kunnen worden waar ieder mens in staat is om zijn talenten vrij te ontwikkelen en zijn meest intieme en belangrijke dromen te beleven.

Verbeelding in tijden van crisis

Het vermogen van veel mensen om te dromen en zichzelf opnieuw uit te vinden heeft de mens toegestaan om zich te ontwikkelen en steeds vollere, gelukkigere en zelfbewustere wezens te worden.

Ik heb het niet over mensen die ervan dromen superhelden te zijn of op een dag belachelijk rijk te worden. Ik heb het over de mensen die een vruchtbare verbeelding hebben die perfect kan worden toegepast op de realiteit van vandaag om de wereld te verbeteren en het een mooiere plek te maken. Zorgzame mannen en vrouwen, met sterke waarden en een uitstekende capaciteit om te doen wat goed en rechtvaardig is worden vaak, helaas, niet gehoord. Bovendien worden ze soms zelfs als gek of als het contact met de werkelijkheid verloren hebbende gebrandmerkt.

Mensen met fantastische ideeën en de nodige kennis om ze in de praktijk uit te voeren, worden vaak verkeerd begrepen door hun gelijken als gevolg van absurde angsten en onbegrepen concurrentievermogen.

Maar de verbeelding van de vele goede, getalenteerde en intelligente mensen kan vleugels geven aan de hele wereld. Het zou onze werkelijkheid kunnen transformeren en het kunnen omzetten in een mooi huis voor de mensheid om gelukkig te leven en te gedijen.

“In tijden van crisis is alleen de verbeelding belangrijker dan kennis.”
-Albert Einstein-

Verbeelding en haar transformerende vermogen

Helaas hebben sommige mensen die een minder creatieve mentaliteit hebben het enorme transformerende vermogen van hen die een grote verbeelding hebben verstikt. Het enige dat in deze meer “in hokjes denkende” mensen opkomt, is om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van creatieve mensen te ontkennen. Waarom? Nou, zoals een groot romantische Spaanse dichter het verwoordt:

“Hij die verbeelding heeft, kan met gemak een hele wereld opbouwen uit het niets.”
-Gustavo Adolfo Bécquer-

Vlinder

We kunnen de waarheid van wat Bécquer zegt zien in de mensen die in staat zijn om een hele wereld op te bouwen uit het niets, mensen met hun eigen innerlijke licht, die onze wereld kunnen veranderen en hem exponentieel kunnen verbeteren.

Helaas heeft in deze ongelijke en oneerlijke wereld een groot deel van de menselijke gemeenheid de teugels genomen. Dit deel is voorstander van orde en onderwerping en verdedigt de behoudende en regressieve waarden en ziet een hele bevolking niet als mensen, maar als pure arbeidskrachten.

Verbeelding heeft de wereld getransformeerd

Terugkijkend in de geschiedenis is het echter duidelijk dat de mensheid zo veel mensen heeft gezien, verspreid door de tijd, die grote verbeeldingskracht en talent bezitten. Dit zijn de mensen die in staat zijn om de wereld te transformeren en met weinig angst en een grote hoeveelheid moed door onveilige situaties te navigeren.

Luchtballonnen

Er zijn zo veel voorbeelden van grootse mannen en vrouwen die opvielen en verder zijn gegaan dan het verwachte, ondanks dat ze slechts primitieve instrumenten hadden en tegen de gevestigde doctrine van de tijd ingingen. Het zijn briljante geesten die hun tijd vooruit zijn, zoals Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, Hypatia van Alexandrië en vele anderen. Deze mensen waren bereid te sterven voor wat ze geloofden en brachten waardigheid aan de mensheid.

Vandaag de dag lijkt de verbeelding in onbruik te zijn geraakt. Alles wat niet praktisch is, dat geen nuttige functie heeft, wordt opzij geschoven. Deze manier van denken is echter in achterwaartse richting. Het is niet in staat de grote transformerende kracht van de verbeelding te zien, een ongelooflijk menselijk apparaat dat ons in staat stelt om te vliegen in plaats van vast te zitten aan de grond en alleen dat te zien wat we kennen.

Maak de waarde van de verbeelding nooit belachelijk en verklein het nooit. Het is iets dat mensen gedurende duizenden jaren hebben gebruikt en ontwikkeld. Ook vandaag blijft het een van de belangrijkste wapens die we bezitten. Het stelt ons in staat om echt te vliegen door de kracht van onze eigen vleugels.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.