Vijf tot nadenken stemmende leringen van de Dalai Lama

Vijf tot nadenken stemmende leringen van de Dalai Lama

Laatste update: 01 september, 2016

Onze maatschappij leert ons dat geluk is iets dat moeilijk te bereiken is en dat wanneer we eindelijk in staat zijn om gelukkig te zijn, dit maar van korte duur is. Het begrip dat we van ons leven en ons geluk hebben, zorgt ervoor dat we vaak de neiging hebben om apathisch te handelen. We gaan zitten wachten tot het geluk ons komt aanwaaien, omdat we geloven dat we het zelf niet kunnen bereiken.

“Onthoud dat niet krijgen wat je wilt soms juist een geweldige gelukstreffer is.”

-Dalai Lama-

Een van de meest ingewikkelde aspecten van deze lering over ‘hoe je gelukkig kunt zijn’ is dat het ons niet leert om geluk te herkennen en het als zodanig op waarde te schatten. Hierdoor komen we in een vicieuze cirkel terecht die er altijd voor zal zorgen dat we gefrustreerd raken, zonder onze innerlijke, existentiële vervulling te bereiken.

Dankzij de positieve psychologie en eeuwenoude filosofieën als het boeddhisme kunnen we leren om geluk te zien als iets dat dichtbij is, zeer mogelijk in ons leven, en iets dat een noodzakelijke sensatie is in het leven van mensen.

In dit artikel bespreken we enkele woorden van een persoon die het toonbeeld is op het pad dat naar geluk leidt: de Dalai Lama.

Het fundamentele doel in ons leven is om geluk te zoeken en te bereiken

Waarschijnlijk ben je het met ons eens wanneer we zeggen dat het voor veel mensen belangrijker is om hun materiële rijkdom te vergroten dan hun spirituele diepgang. Het lijkt alsof het eerste dringend is en het tweede meer een kwestie is van vrijetijdsbesteding, iets dat we kunnen uitstellen wanneer we willen en waar we in de meeste gevallen ook zonder kunnen.

Als we ons leven baseren op deze waarneming en dit begrip van de wereld, dan is het makkelijk om te streven naar het opeenstapelen van rijkdom, om op zoek te gaan naar materiële zekerheid, die nooit werkelijke zekerheid zal bieden. We kunnen ons altijd weer een nieuwe hypothetische situatie inbeelden waarin we nog meer geld nodig hebben.

Hoe dan ook gaat onze geest open wanneer we bovenstaande quote lezen, waardoor het mogelijk wordt om ons bestaan en onze doelen op een geheel andere wijze te bekijken dan de wijze die we tot nu toe gewend waren of de wijze die de maatschappij ons tot op heden heeft aangeleerd.

Als je geluk wenst voor jezelf en de mensen om je heen, beoefen dan mededogen

Een van de meest ingewikkelde regels om in het leven toe te passen, is mededogen. Om een medelevend persoon te zijn, moet je ernaar streven om alles te doen wat binnen jouw macht ligt om het lijden van een ander, en daardoor ook je eigen lijden, weg te nemen.

Mededogen bestaat uit begrip, acceptatie en verandering. Door een medelevende houding te ontwikkelen ten opzichte van onszelf en anderen kunnen we geluk bereiken.

Mededogen

Wanneer we iets tragisch meemaken, kunnen we kiezen uit twee richtingen: de hoop verliezen en zelf-destructieve gewoontes aanleren of de uitdaging gebruiken om innerlijke kracht te vinden

We kennen allemaal wel mensen die de neiging hebben om altijd medelijden met zichzelf te hebben, omdat hun leven gevuld is met mislukkingen, voortdurend verdriet of een gebrek aan mogelijkheden. Deze houding zorgt er echter voor dat deze mensen niet in staat zijn om in te zien dat ze zichzelf hiermee voortdurend vastketenen aan hun verleden. Ze gebruiken hun verleden als excuus om stil te staan en niet vooruit te komen in hun heden en hun toekomst.

Natuurlijk maken we allemaal andere dingen mee in het leven. Wanneer we echter vastzitten in het verleden en dag in dag uit nadenken over wat we hebben gedaan of wat we zouden hebben kunnen doen, dan zijn we ons niet meer bewust van het hier en nu.

Het hier en nu is absoluut noodzakelijk om onszelf voortdurend te verbeteren in elk aspect van ons leven, om te blijven groeien en dus ook om geluk te bereiken.

Wanneer je geest rustig en gebalanceerd is, zal je vermogen om van een gelukkig leven te genieten groter zijn

Wanneer we in staat zijn om de baas te zijn over onze eigen geest, kunnen we gelukkig zijn. Waarom? Omdat alle gedachten en angsten die ons tegenhouden handelingen uitvoeren die ervoor zorgen dat we het geluk in onze geest kunnen ‘aanraken’ en ervaren. Wanneer we dus in staat zijn onze geest rustig te houden, kunnen we zonder belemmeringen onze energie investeren en op zoek gaan naar de beste oplossing en kennis om met onze innerlijke conflicten om te gaan en ze op een veilige en nuchtere wijze te overwinnen.

Wanneer we door het leven gaan met een geest die we niet onder controle kunnen krijgen, dan zal dit ervoor zorgen dat we alsmaar meer problemen veroorzaken en obstakels creëren die niet bestaan en die het moeilijker maken om geluk te bereiken.

De meeste van onze problemen stammen voort uit onze gehechtheid aan dingen waarvan we ten onrechte geloven dat ze permanent zijn

Jezelf ontkoppelen is een van de meest fundamentele en belangrijke principes binnen het boeddhisme. Natuurlijk wordt een groot deel van ons lijden veroorzaakt doordat we gehecht zijn aan bepaalde materiële dingen, situaties of mensen. We zijn ervan overtuigd dat we zullen lijden of ons niet goed zullen voelen wanneer we deze dingen zouden verliezen.

Binnen het boeddhisme houdt loskoppeling in dat we deze noodzaak veroorzaakt door een emotionele verbintenis niet voelen. We zijn ons bewust van het gegeven dat ons geluk niet afhankelijk is van de affectie van andere mensen of hoeveel dingen we in ons bezit hebben.

Met de stroming meegaan is een van de meest vervullende hulpmiddelen die je kunt toepassen op momenten dat je het moeilijk vindt om bepaalde situaties los te laten.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.