Enneagram type 4: de individualist van de romantiek

Ben jij een creatief, romantisch persoon met een grote emotionele gevoeligheid? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in meer details over dit zeer bijzondere Enneagram-type.
Enneagram type 4: de individualist van de romantiek
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 02 april, 2024

De figuur van Frida Kahlo is meestal een goed voorbeeld van Enneagram type 4. Haar gepassioneerde, romantische, creatieve en tragische karakter symboliseert bijna perfect de caleidoscoop van kenmerken van dit profiel.

We zouden kunnen zeggen dat ze een heel bijzondere levensstijl in de maatschappij vertegenwoordigen. Ze zijn onconventioneel, zeer idealistisch en gaan op hun beurt gepaard met een sluier van subtiel drama.

Als je je identificeert met dit persoonlijkheidspatroon, zullen we je vertellen dat je een groot potentieel hebt. Je kunt veel bijdragen aan onze wereld door middel van enkele innovatieve beroepen. Er zijn echter ook gebieden die altijd moeten worden aangepakt om je welzijn te verbeteren. In het volgende artikel stellen we voor dat je dit archetype wat meer ontdekt met al zijn verschillende facetten.

“Je verdient een minnaar die je verfomfaaid wil, met alles en alle redenen die je haastig wakker maken en de demonen die je niet laten slapen.”

~ Frida Kahlo ~

De jeugdwond van Enneagram type 4

De jeugdwond van Enneagram type 4 is het gevoel minderwaardig te zijn aan anderen. Dit gemis leidt ertoe dat ze voortdurend op zoek zijn naar een identiteit, betekenis of doel om de perceptie te compenseren dat ze iets missen, iets dat anderen wel hebben maar zij niet. Dit gemis vormt hun zelfbeeld.

Deze individuen idealiseren wat ze niet hebben en zijn daarom geneigd om jaloers te zijn. Ze geloven dat wat ze missen de sleutel is om hun minderwaardigheid te overwinnen. De wond uit hun kindertijd die hen scheidt van hun essentiële zelf, drijft hen ertoe om zichzelf op vele manieren uit te drukken, waaronder creativiteit.

Via verschillende middelen, zoals kunst, schrijven en muziek, proberen ze zichzelf te begrijpen en over te brengen wat ze voelen in een wereld waarin ze zich minder voelen dan anderen. Deze expressieve wegen stellen hen ook in staat om te geloven dat ze enige invloed hebben en aspecten van hun leven kunnen verbeteren.

De kindertijd van Enneagram type 4

Jongetje kijkt uit een raam

Vanuit het gezichtspunt van dit enneagram type hebben hun ouders hen nooit “gezien.” Ze hadden geen band met hun verzorgers en hun verzorgers hadden geen band met hen. Daarnaast hebben ze het gevoel dat hun ouders hen ook geen goede weerspiegeling gaven van wie ze waren; ze leerden hen niet hun ware kwaliteiten te ontdekken. Ze waren een onbegrepen kind.

Daarom interpreteerden deze individuen van jongs af aan dat er iets mis met hen was, dat ze iets misten wat ze niet wisten, en dat ze moesten ontdekken wie ze waren. deze focus op gebrek leidde en leidt er nog steeds toe dat ze alleen zien wat ze niet hebben in hun relaties, in zichzelf en in hun leven.

De kenmerken van Enneagram type 4

In de Enneagramtheorie is type 4 het creatieve, geïnspireerde, gereserveerde, stille, gevoelige, introspectieve, zelfbewuste type. Ze hebben de neiging om emotioneel, eerlijk en expressief te zijn. Soms vermijden ze intiem contact omdat ze zichzelf als gebrekkig of kwetsbaar beschouwen. Ze kunnen minachtend staan tegenover tradities en de huidige manier van leven.

1. Gedragspatronen

Tot hun belangrijkste eigenschappen of gedragspatronen behoren de volgende:

 • Dramatisch en temperamentvol.
 • Ze verwerpen het gewone en vulgaire.
 • Ze denken dat ze anders zijn dan de rest.
 • Ze hebben de neiging zich onbegrepen te voelen.
 • Ze trekken de aandacht met hoe ze zijn.
 • Ze hebben de neiging geïnteresseerd te zijn in kunst en creatief te zijn.
 • Ze hebben tijd nodig om te herstellen van emotionele verliezen.
 • Zijn overgevoelig en gevoelig voor emotionele labiliteit.
 • Hebben de neiging zich in zichzelf terug te trekken als ze kritiek krijgen.
 • Ze fantaseren in gedachten met tragische en melancholische scènes.
 • Ze hebben het gevoel dat ze minderwaardig zijn aan de mensen om hen heen.

2. Onbewuste boodschap

De belangrijkste onbewuste boodschap die Enneagram type 4 in hun kindertijd kreeg was: “Het is niet oké om te praktisch of te gelukkig te zijn.”

Omdat ze een verhoogde gevoeligheid hebben en verlangen naar een unieke identiteit, hebben ze het gevoel dat te veel praktisch zijn en te veel geluk hun diepe emotionele ervaringen kan vertroebelen. Het superego van type 4 vertelt hen ook dat hun waarde of welzijn voortkomt uit trouw zijn aan zichzelf.

3. Basisangst

Je meest fundamentele angst is om geen identiteit te hebben en onbelangrijk te zijn. Onbeduidendheid is ondraaglijk voor deze individuen, net als niet weten wie ze zijn in dit leven. Omdat ze ernaar verlangen speciaal te zijn, zijn ze bang niet anders genoeg te zijn en gewoon te zijn.

4. Basisverlangen

Enneagram type 4 heeft twee grote verlangens. Aan de ene kant willen ze hun belangrijkheid ontdekken. Aan de andere kant verlangen ze er vurig naar om hun eigen identiteit te creëren. Ze worden gemotiveerd door te weten wie ze zijn en hun emoties, gedachten en individualiteit te verkennen.

5. Wereldbeeld

Hun perceptie van de wereld is gebaseerd op het idee dat iedereen iets heeft dat zij missen. Daarom worden ze gekweld door de twijfel “Wat is er mis met mij?” Vergeleken met de wereld en de mensen zijn ze op een bepaalde manier anders en hun essentie is ver van het gewone. Het is daarom hun missie om hun identiteit te ontdekken.

6. Belangrijkste zorg

Enneagram type 4 maakt zich zorgen over de mogelijkheid om afgewezen of minderwaardig te worden. Ze maken zich ook zorgen dat ze niet de capaciteit of het vermogen hebben om uit te drukken wat ze voelen of denken.

7. Gewone reactie

Hun meestvoorkomende reactie is melancholie. Door dit gevoel denken ze dat hun manier om emoties te ervaren intenser is dan normaal. Als gevolg daarvan kunnen ze zich geïsoleerd en onbegrepen voelen.

8. Communicatiestijl

Als ze met anderen praten, hebben ze de neiging om te klagen, te dramatiseren, emotioneel te worden en te zuchten. Ze zijn gefascineerd door gesprekken om over zichzelf te praten. Ze houden van diepgaande en interessante onderwerpen en gebruiken vaak de woorden “ik,” “mij,” “mijn” en “mezelf” als ze met anderen praten.

Ontwikkelingsniveaus

Volgens het boek The Wisdom of the Enneagram (2017) zijn de ontwikkelingsniveaus van type 4 als volgt:

Gezond

 • Niveau 1 (vasthouden aan het leven, overwinnen). Ze geloven niet dat ze gebrekkiger zijn dan andere mensen. Ze slagen erin hun basisverlangen te bevredigen en hun identiteitsproblemen op te lossen.
 • Niveau 2 (introspectie, gevoeligheid). Ze erkennen hun gevoeligheid en dat ze anders zijn, maar zijn in staat om hun identiteit te definiëren of een duidelijke betekenis te hebben.
 • Niveau 3 (expressief, creatief). Ze drukken zich uit door middel van kunst om hun identiteit te versterken. Ze zijn expressief en gevoelig. Ze verkennen hun gevoelswereld en weten hoe ze moeten communiceren wat ze voelen.

Gemiddeld

 • Niveau 4 (romantisch, individualistisch). Ze maken zich zorgen dat hun creativiteit zal afnemen door hun wisselende stemmingen. Daarom proberen ze te behouden wat ze voelen en versterken dat door verbeelding.
 • Niveau 5 (in zichzelf gekeerd, temperamentvol). Ze zijn bang dat mensen hen niet zullen waarderen of herkennen. Daarom testen ze anderen en zijn ze ontoegankelijk om eerst na te gaan of anderen geïnteresseerd zijn. Ze zijn gereserveerd en verlegen.
 • Niveau 6 (genotzuchtig, decadent). Ze denken dat het leven en zijn uitdagingen hen zullen dwingen om hun doelen en dromen los te laten. Ze zijn overweldigd door het idee dat niemand hen zal kunnen helpen. Ze voelen zich jaloers en geloven dat ze hun bestaan verspillen.

Ongezond

 • Niveau 7 (haatdragend, teruggetrokken). Ze hebben onderdrukte woede, die hen deprimeert en vermoeit. Ze vrezen dat ze hun kansen verspillen en accepteren geen mensen in hun leven die hun idee van zichzelf niet ondersteunen.
 • Niveau 8 (zelfafwijzing, depressie). Ze verwerpen alles wat niet overeenkomt met hun fantasieën. Ze voelen haat jegens zichzelf en anderen. Ze saboteren elk positief aspect van hun leven.
 • Niveau 9 (wanhoop, ontkenning van het leven). Omdat ze hun leven vergooid hebben, gaan ze zich destructief gedragen. Sommigen eindigen met het plegen van misdaden.

Punten van vereniging tussen Enneagram type 4 en andere types

De vleugels van Enneagram type 4 worden gevormd door Enneagram type 3 en Enneagram type 5. Wanneer het meer naar het ene of het andere neigt, verschijnen er nieuwe manieren om zich te gedragen en met elkaar om te gaan. Laten we eens kijken naar enkele van hun eigenschappen hieronder.

Type 5 met een drievleugel: de aristocraat

Het Enneagram type 4, met een gezonde vleugel van 3, weet ambitie te combineren met creativiteit; ze creëren voor het publiek; ze willen succesvol zijn en zich onderscheiden; ze zijn sociaal en houden zich bezig met het vinden van de juiste manier om zich uit te drukken.

Als hun versie gemiddeld is, zijn ze verlegen en zich goed bewust van hun probleem; ze zijn competitief, praktisch, verkwistend, verfijnd, elegant; ze zoeken erkenning.

Type 4 met een vleugel 5: de Bohemien

De gezonde bohemien is een subtype dat wordt gekenmerkt door creatief, emotioneel en introspectief te zijn; hun creatieve activiteit is bedoeld voor henzelf en niet voor het publiek; ze tarten autoriteit en conventie. In het middenbereik zijn ze introvert en gereserveerd; ze voelen zich aangetrokken tot het exotische en mysterieuze; ze zijn excentriek en houden van een minimalistische stijl.

Enneagram type 4: centreren en decentreren

Centreren treedt op wanneer het Enneagram type zich niet langer identificeert met zijn ego en positieve eigenschappen van een andere persoonlijkheid overneemt. In het geval van Enneagram type 4 nemen ze de volgende eigenschappen van Enneagram type 1 over: orde, acceptatie, onderscheidingsvermogen en sereniteit.

Tegelijkertijd vindt het proces van decentering plaats wanneer ze zich identificeren met hun ego. In dit geval imiteren ze de volgende negatieve eigenschappen van Enneagram type 2: manipulatie, slachtofferschap, afhankelijkheid en vleierij.

Wat zijn de subtypes van Enneagram type 4?

Vrouw is aan het vingerverven

Een andere classificatie van deze persoonlijkheid kan worden gevormd op basis van de instinctieve varianten. Laten we ze hieronder stuk voor stuk bekijken.

Zelfconservatief

In hun tussenversie zijn ze introvert en geven ze graag cadeaus; ze zijn gefascineerd door de goede dingen in het leven en houden ervan omringd te zijn door mooie voorwerpen; ze leven verbonden met de materiële wereld. Als hun ontwikkeling ongezond is, zijn ze zorgeloos en onverantwoordelijk; ze voelen zich aangetrokken tot instabiliteit en liefdesverstrengelingen of giftige relaties.

Sociaal

De gemiddelde sociale Enneagram type 4 beschouwt zichzelf als uniek en anders dan alle anderen; ze zijn zeer actief en sociaal betrokken; ze hunkeren naar relaties en betrokkenheid bij groepsactiviteiten, maar koesteren een gevoel van ontoereikendheid.

Een ongezond sociaal type-4 leeft in constante angst voor afwijzing; ze zijn onzeker en voelen zich ontoereikend; ze worden vaak geplaagd door gevoelens van schaamte en zijn afhankelijk in relaties.

Seksueel

Als hun ontwikkeling normaal is, zijn ze extravert; ze laten hun romantische fantasieën uitkomen; ze zijn beïnvloedbaar en kwetsbaar; ze zijn sensueel en verleidelijk maar ook jaloers en bezitterig. In hun ongezonde versie voelt het seksuele type 4 een sterk gevoel van afgunst; ze genereren rivaliteit en geloven dat het juist is om hun rivalen te ruïneren.

Hoe is Enneagram type 4 als het op liefde aankomt?

Als het op liefde aankomt, zijn degenen die Enneagram type 4 zijn toegewijd en gepassioneerd. Ze worden gekenmerkt door hun zoektocht naar betekenisvolle verbinding en emotionele intensiteit. Type 4 verlangt naar een band die hun affectieve behoeften bevredigt en die congruent is met hun wereldbeeld.

Ze zijn geneigd om de ander in hoge mate te idealiseren en kijken naar hen als de bron van hun inspiratie en authenticiteit. Dit kan ertoe leiden dat ze onrealistische verwachtingen hebben die hen na verloop van tijd uiteindelijk teleurstellen.

Als partners kunnen ze zich jaloers voelen op de ander en denken dat ze niet goed genoeg voor hen zijn en dat ze minderwaardig zijn. Ze kunnen ook een beetje labiel zijn: Het ene moment zijn ze solitair en gereserveerd; het andere moment zijn ze actief en liefdevol.

Sterke en zwakke punten

Tot hun belangrijkste sterke punten behoren:

 • Een artistiek gevoel.
 • Scherpe waarneming.
 • Emotionele verbondenheid.
 • Emotionele expressiviteit.
 • Verbeeldingskracht en creativiteit.
 • Gevoeligheid en begrip.

Aan de andere kant kunnen we de volgende zwakke punten noemen:

 • Een neiging tot melancholie.
 • Een neiging tot overanalyse.
 • Overgevoeligheid voor kritiek.
 • Angst voor afwijzing en om gewoon te zijn.
 • Problemen in het omgaan met afgunst.
 • Dramatisme en emotionele schommelingen.

Praktische tips voor het bereiken van welzijn en vervulling

Op dit punt heb je misschien het gevoel dat je voor 80% overeenkomt met Enneagram type 4. Maar vanuit een meer klinisch en rigoureus oogpunt, volgens de psychologie, geeft het Enneagram bepaalde problemen van wetenschappelijke geldigheid.

Dit is wat het Tijdschrift voor Klinische Psyc hologie (Engelse link) concludeert. Het is echter wel een interessant hulpmiddel voor persoonlijke groei.

Als je een van de hierboven genoemde gebieden wilt verbeteren om voldoening te krijgen op persoonlijk en professioneel gebied, raden we je aan rekening te houden met een aantal richtlijnen, namelijk de aanwijzingen die we hieronder bespreken.

Richtlijnen

 • Bewonder het talent van anderen op een gezonde manier. Bewonderen, zonder jaloers te zijn, zal bijdragen aan je welzijn. Vergeet ook niet om wat meer empathie te ontwikkelen. Het zal je helpen om de motivaties en gevoelens van mensen beter te begrijpen.
 • Vervorm de werkelijkheid niet. Begin anderen te zien zoals ze zijn, zonder ze te idealiseren, zonder te denken dat ze beter zijn dan jij of dat ze voorbeelden zijn van absolute perfectie. Maak contact met de werkelijkheid zoals die is, zonder die te veranderen of een foutloos filter toe te passen.
 • Moedig nederigheid en zelfacceptatie aan. Erken dat we allemaal onze eigen uitdagingen en interne worstelingen hebben, zelfs als ze niet zichtbaar zijn. Nederigheid kan je helpen om de lat wat lager te leggen wat betreft overmatige zelfeisen en die obsessie om op te vallen.
 • Ja tegen gezonde liefde. Als type 4 ben je op zoek naar zeer gepassioneerde en diepe seksueel-emotionele relaties. Pas op dat je je potentiële partners niet idealiseert of onmogelijke verwachtingen stelt. Zoek naar authentieke en gezonde liefde, het soort dat geen pijn doet.
 • Verminder je eisen aan jezelf. Het is waar dat je authenticiteit wilt bereiken, jezelf wilt onderscheiden op een bepaald gebied en boven de rest wilt uitsteken. Maar wees voorzichtig, want deze doelen leiden vaak tot frustratie en teleurstelling. Willen slagen is legitiem, maar niet tegen elke prijs. Stel minder hoge eisen.
 • Geef je niet over aan negatieve emoties. Je emotionele zelfbewustzijn is je kracht. Laat je echter niet voortdurend vangen door die interne toestanden met een negatieve valentie. Luisteren naar je verdriet en teleurstellingen is prima voor een tijdje. Maar net lang genoeg om hun boodschap te begrijpen en er dan naar te handelen.

Welke beroemdheden zijn Enneagram type 4?

James Dean

Onder de beroemde mensen met deze persoonlijkheid kunnen we volgens The Wisdom of the Enneagram (2017) de volgende noemen:

 • Anne Rice
 • Bob Dylan
 • Sylvia Plath
 • James Dean
 • Vivien Leigh
 • Jeremy Irons
 • Judy Garland
 • Johnny Depp
 • Jackie Onassis
 • Allen Ginsberg
 • Edgar Allan Poe
 • Martha Graham
 • Ingmar Bergman
 • Alanis Morissette
 • Sarah McLachlan
 • Tennessee Williams

Enneagram type 4: de meest gepassioneerde mensen

In dit artikel hebben we gezien dat, binnen het Enneagram persoonlijkheid, romantici opvallen door hun zoektocht naar authenticiteit, creativiteit en emotionele intensiteit.

Als een deel van jou je vertelt dat dit jouw archetype is, probeer dan gebruik te maken van je gaven en de obstakels te overwinnen die er vaak mee gepaard gaan. Het grootste probleem dat jou kenmerkt is misschien wel je neiging om te idealiseren en heel fantasierijke verwachtingen te koesteren.

Bedenk ook dat ieder van ons een meesterwerk in wording is. Je hebt een groot potentieel in je dat je in je voordeel kunt gebruiken. Je bent gepassioneerd en idealistisch en maakt van verbeelding je werkinstrument. Reguleer je emoties, verminder je idealisme en bied de wereld het beste van jezelf.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Gálvez, C., & Barrientos, A. (2015). Aproximaciones a los tipos de personalidad según el Eneagrama. PsiqueMag4(1), 45-57. https://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/113
 • Hook, J. N., Hall, T. W., Davis, D. E., Van Tongeren, D. R., & Conner, M. (2021). The Enneagram: A systematic review of the literature and directions for future research. Journal of Clinical Psychology77(4), 865-883. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33332604/
 • Naranjo, C. (2000). El eneagrama de la sociedad. Ediciones La Llave.
 • Naranjo, C. (2011), Carácter y Neurosis. Ediciones La Llave.
 • Naranjo, C. (1997). Transformation Through Insight: Enneatypes in Life. Hohm Press.
 • Palmer, H. (2007). El Eneagrama: Un prodigioso sistema de identificación de los tipos de personalidad. La Liebre de Marzo.
 • Riso, D. y Hudson. (2017). La sabiduría del eneagrama. Urano.
 • Vilaseca. B. (2023). Tú eres lo único que falta en tu vida: Libérate del ego a través del Eneagrama. Editorial Vergara.
 • Vilaseca, B. (2019). Encantado de conocerme: Comprende tu personalidad a través del Eneagrama. Penguin Random House.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.