De voordelen van voorlezen aan kleine kinderen

De voordelen van voorlezen aan kleine kinderen
Adriana Díez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Adriana Díez.

Laatste update: 27 december, 2022

Voorlezen aan kleine kinderen is een ontmoeting tussen de lezer, het kind en de auteur. Het is een activiteit die ontzettend veel voordelen heeft. Het helpt het kind om zijn fantasie te ontwikkelen en stimuleren. Bovendien biedt het de kans om een ruimte tot iets kalmerends te maken. Zo kunnen ook relaties verder aangesterkt worden.

Zijn er meer psychologische voordelen verbonden aan het voorlezen aan kleine kinderen? Het antwoord hierop is een luid en duidelijk “ja.” Voorlezen aan kleine kinderen stelt ze in staat om een aantal van hun cognitieve vaardigheden te ontwikkelenHieronder vallen onder andere het geheugen, creativiteit en empathie.

Het belangrijkste om te onthouden wanneer je aan kinderen voorleest, is dat de verhaaltjes vermakend en divers moeten zijn. Bovendien horen ze echt voor het slapen gaan gelezen te worden! Verder willen we je graag vertellen wat dit fijne ritueel allemaal precies inhoudt.

“Je vindt meer rijkdom in boeken dan in de buit van de piraten op Treasure Island.”

-Walt Disney-

Voorlezen aan kleine kinderen faciliteert het symbolisatieproces

Symbolisatie, ofwel de symbolische processen, is de vaardigheid waarmee men betekenissen uit afbeeldingen, woorden, verhalen of zinnen kan halen. 

Het is de handeling waarbij men een symbolisch iets als de representatie van iets anders kan zien. Denk bijvoorbeeld aan een zon die schijnt na een regenbui. Dat kan bijvoorbeeld voor geluk na verdriet staan.

Wanneer we voorlezen aan kleine kinderen, helpen we ze om mentale afbeeldingen te genereren die in verband staan met het verhaal dat we vertellen. In andere woorden, we leren ze om te symboliseren en vorm te geven aan woorden.

Vader leest zijn kinderen voor

Lezen helpt de theory of mind te ontwikkelen

De theory of mind is het vermogen om onszelf in andermans schoenen te plaatsen. Oftewel, het is het vermogen om je in te beelden hoe iemand anders denkt; het vermogen om iemand anders perspectief aan te nemen en gedachtes, verlangens en optieken binnen dit perspectief over te nemen. 

Wanneer je een verhaal voorleest aan kinderen, krijgen zij de kans om na te denken zoals de personages dat doen. Ze denken na over wat zij zouden doen als zij zich in dezelfde situatie zouden bevinden.

Bovendien staat de theory of mind toe dat mensen op bepaalde situaties kunnen anticiperen. Ook voorkomt het egocentrisme omdat het toestaat dat je je inbeeldt in iemand anders zijn situatie.

Kinderen ontwikkelen dit vermogen rond vierjarige leeftijd al van nature. Toch is het belangrijk om dit vermogen te koesteren en bevorderen. Door aan ze voor te lezen kunnen we dan ook bereiken.

“Lezen is slechts een vervanging voor denken zoals je dat zelf wilt; het betekent dat iemand anders richting geeft aan je gedachtes.”

Arthur Schopenhauer

Lezen bevordert het verbeeldingsvermogen

Wanneer je aan kinderen voorleest, help je ze om nieuwe ruimtes binnenin hun geest te creëren. Wanneer ze naar verhalen luisteren, beelden ze in dat ze zich in een geheel andere wereld bevinden.

Met andere woorden, ze creëren fictieve scenario’s. Dit bevordert uiteindelijk decontextualisatie: het breekt de mentale rigiditeit af door middel van wat fantasie!

Lezen bevordert scaffolding

Scaffolding is een bekend concept binnen de ontwikkelingspsychologie. Het beschrijft het proces waarin kinderen hulp, informatie en een doel krijgen van hun ouders of leerkrachten die hun leerproces begeleiden. Scaffolding is dus de basisstructuur waarop we grotere, belangrijkere structuren bouwen.

Wanneer we verhalen voorlezen aan kleine kinderen, helpt dit hun om te reflecteren en na te denken. Door te luisteren, kunnen ze al veel van hun rondzwevende vragen beantwoorden. Bovendien bevatten de verhalen van de hoofdpersonages vaak belangrijke levenslessen waar ook zij van kunnen leren.

s Avonds voorlezen aan de kinderen

Andere voordelen van voorlezen

Zoals je inmiddels wel gezien hebt, heeft voorlezen aan kleine kinderen veel voordelen. Daar kunnen we nog een paar aan toevoegen.

Denk bijvoorbeeld eens aan de bewerkstelliging van het begripsvermogen, een uitbreiding van de woordenschat, en natuurlijk een toename van het inlevingsvermogenLezen biedt, zoals we al zeiden, namelijk de kans om andere standpunten te ontdekken.

“Boeken zijn de stilste en meest trouwe vrienden, de meest toegankelijke en wijste raadgevers en de meest geduldige leermeesters.”

-Charles William Elliot-

Voorlezen aan kinderen moedigt hun ontwikkeling dus sterk aan. Ook legt het de basis voor cognitieve structuren en functies die ze later in hun leven zullen gaan ontwikkelen.

Een verhaal lezen reikt echter nog veel verder dan dit. Lezen is reizen; voorlezen is magie creëren tussen de lezer en de luisteraar. Door voor te lezen geef je een kind vleugels en dus de kans om te vliegen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.