Weet jij wat de sociale impacttheorie inhoudt?

Weet jij wat de sociale impacttheorie inhoudt?

Laatste update: 18 februari, 2019

De sociale impacttheorie probeert inzicht te krijgen in hoe individuen bronnen of voorwerpen van sociale beïnvloeding kunnen zijn. Deze theorie houdt elke vorm van invloed in op de gevoelens, de gedachten en het gedrag van mensen. De sociale impacttheorie helpt ons dus begrijpen in welke sociale situaties we een grotere invloed uitoefenen.

De sociale impact zal dus afhankelijk zijn van de sociale krachten. Die veroorzaken de veranderingen, de nabijheid van de gebeurtenis en het aantal bronnen die voor de invloed zorgen. De resultaten van de sociale impact variëren ook. Het kan gaan van de spreiding van de verantwoordelijkheid tot sociale luiheid, podiumvrees of overredingskracht.

De sociale impacttheorie

De waarde van relaties is gebaseerd op kosten en beloningen. De kosten trekken punten af van de relatie. De beloningen voegen punten toe. Aan de ene kant verschaffen de beloningen ons dus plezier of voldoening waarvan we genieten. Anderzijds omvatten de kosten elke factor die ons geluk wegneemt.

Laten we ons bijvoorbeeld voorstellen dat we studeren voor een examen dat we morgen hebben. Plots belt een vriend ons op en zorgt er uiteindelijk voor dat we de hele namiddag pratend aan de telefoon verspillen.

Dit gesprek kost ons iets omdat het ons verhindert te studeren. In dit geval beschouwt men die relatie als negatief. Onze vriend heeft ons beïnvloed. Die invloed is wat we een sociale impact noemen.

Factoren in de sociale impacttheorie

De factoren in de sociale impacttheorie

Door drie factoren te gebruiken kunnen we de sociale impacttheorie uitleggen. Dit zijn de factoren:

  • Kracht: Vele individuele factoren maken een persoon invloedrijk. We hebben het hier onder andere over individuele factoren als reikwijdte, intelligentie en rijkdom. Hieronder bevinden zich ook factoren die verbonden zijn met relaties zoals tot dezelfde groep behoren. Een voorbeeld zijn de relaties die we met een vriend hebben.
  • Nabijheid: Deze factor houdt rekening met het recente optreden van de gebeurtenissen en of er andere factoren waren die de uitkomst beïnvloed konden hebben. In het eerdere voorbeeld was de gebeurtenis het examen dat we de volgende dag moesten doen. Onze vriend hield ons echter tegen om te studeren. De nabijheid in dat voorbeeld was de tijd die we hadden tot het examen.
  • Het aantal bronnen: Dit verwijst naar het aantal bronnen van invloed. In het eerdere voorbeeld was de enige bron van invloed het telefoontje van onze vriend.

De wetten van de sociale impacttheorie

De drie factoren leiden tot drie wetten van sociale impact.

De eerste wet heeft betrekking op sociale krachten. Deze wet stelt dat de sociale impact afhangt van hoe de drie factoren uit het vorige onderdeel met elkaar in wisselwerking zijn.

Als één van de factoren groter wordt, dan zal die stijging onze sociale impact ook enorm laten vermeerderen. Een nulwaarde of heel lage waarde zal anderzijds betekenen dat er bijna geen sprake is van sociale impact.

De tweede wet is een psychosociale wet. Volgens deze wet treedt de grootste sociale impact op wanneer een enkelvoudige bron verschijnt. Dit gebeurt wanneer er geen bron is en er plots een bron verschijnt. Wanneer er echter één of meer bronnen optreden en er is al een bestaande bron, dan zullen de bronnen steeds minder invloed hebben.

In één onderzoek bleven meerdere mensen op straat staan en naar de hemel staren. De resultaten toonden aan dat meer mensen die naar de hemel keken, betekende dat meer niet-kijkers nieuwsgierig waren. Die verandering werd echter steeds minder belangrijk naarmate meer mensen opdaagden.

De derde en laatste wet is de vermenigvuldiging en de opsplitsingen van de invloed. Volgens deze wet spelen de kracht, de nabijheid en het aantal bronnen allemaal een rol in de sociale impact.

Dit betekent met andere woorden dat hoe meer kracht en hoe groter de nabijheid en hoe groter het aantal bronnen er in een bepaalde sociale situatie aanwezig zijn, hoe meer de sociale invloed onder de bronnen opgesplitst zal worden.

Deze wet verklaart fenomenen als de spreiding van de verantwoordelijkheid. Hier voelen mensen zich minder verantwoordelijk wanneer het aantal mensen om hen heen stijgt.

Een dynamische sociale impacttheorie

De regels die de sociale impacttheorie leiden, beschrijven mensen als ontvangers die de sociale invloed op een passieve manier aanvaarden. Het compenseert de dynamiek die bij sociale interacties betrokken is, echter niet volledig. De sociale impacttheorie probeerde dan ook die onbekende factoren te ontdekken.

Volgens deze dynamische theorie is kracht bepalend voor de sociale invloed, de nabijheid en het aantal bronnen, net als in de vorige theorie. Deze groepen zijn echter complexe systemen die voortdurend veranderen en nooit statisch zijn.

De dynamische sociale impacttheorie heeft de groepen opnieuw geordend in vier basispatronen: bevestiging, bundeling, correlatie en aanhoudende verscheidenheid. Deze patronen laten de groepsdynamiek en de ideeën door de groep heen werken.

  • Bevestiging: Wanneer mensen met elkaar in interactie zijn, dan beginnen hun daden, houdingen en meningen na verloop van tijd op elkaar te lijken.
  • Bundeling: Mensen hebben de neiging om met groepsleden met gelijksoortige meningen om te gaan.
  • Aanhoudende verscheidenheid: Als de leden van een minderheidsgroep communiceren met de leden van een meerderheid maar zich verzetten tegen hun invloed, dan kan er in zekere mate sprake zijn van tegenslag.

Deze theorieën helpen ons om de invloed te begrijpen die andere mensen of groepen op elkaar kunnen hebben. De sociale impacttheorie stelt dat er in ons dagelijks leven bronnen zijn die ons kunnen beïnvloeden.

Dankzij deze theorie kunnen we precies meten hoeveel impact ze op ons hebben. We kunnen ook weten welke factoren ons het meest zullen raken en hoe we indien nodig, sociale invloed kunnen vermijden.  Wellicht ook interessant voor jou

4 manieren om de sociale wetenschappen te begrijpen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
4 manieren om de sociale wetenschappen te begrijpen

De sociale wetenschappen proberen het menselijk gedrag vanuit heel specifieke standpunten te begrijpen. Hierbij gaat men uit van bepaalde ideeën.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.