Verbeter je sociale vaardigheden en wees slimmer in je relaties

Verbeter je sociale vaardigheden en wees slimmer in je relaties
Laura Reguera

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Laura Reguera.

Laatste update: 07 mei, 2023

Spelen je sociale vaardigheden een rol in hoe jij je voelt? Denk hier even over na…hoe voelde je je toen je erin slaagde op een doeltreffende manier met een andere persoon te communiceren? Of hoe voelde het toen je een meningsverschil op zo’n manier aanpakte dat vermeden kon worden dat de relatie ook maar enigszins beschadigd raakte?

Sta hier nu even bij stil. Welke emoties heb je ervaren je toen de dingen misliepen?

Het vermogen om goede relaties op te bouwen en te behouden speelt eigenlijk een rol in je emoties en je welzijn. Waarom is dit iets goed? Wel, dit vermogen is helemaal niet star. Want je kan het stimuleren.

Lees dus zeker verder. Ontdek meer over hoe je op een intelligentere manier met mensen in verbinding kan komen!

“Het enige en belangrijkste ingrediënt in de formule van succes is weten hoe je met mensen moet omgaan.”

-Theodore Roosevelt-

 Share

Mensen zijn sociale wezens: het belang van je sociale vaardigheden

In ons dagelijks leven communiceren we voortdurend met andere mensen. Dit kan allerlei vormen aannemen. Je bestelt een kop koffie of je praat met een collega over een project dat jullie delen. Of je zegt tegen je partner hoeveel je van hem houdt. In het dagelijks leven zijn er duizenden scenario’s van breed opgezette sociale wisselwerking tussen mensen.

Hoe succesvol deze scenario’s zullen zijn, hangt af van je sociale vaardigheden. Hoe intelligent of wijs ben jij in het ontwikkelen van je vaardigheden op het sociale vlak?

Want dit is hoe jij het verschil kan maken tussen bevredigende en onbevredigende relaties met je familie, je vrienden en je geliefden. Maar dat is niet alles.

Goede sociale vaardigheden zullen je ook helpen om op een doeltreffende manier met andere beroepskrachten om te gaan. Het zal ook een ondersteuning zijn om te kunnen opschieten met je collega’s. Bovendien zal je erin slagen om conflicten op te lossen en op een aangename en ontspannen manier in het openbaar te spreken.

“Vriendschap kan alleen ontstaan door de ontwikkeling van wederzijds respect en in een geest van waarheid.”

-Dalai Lama-

 Share

Je zal ook je kinderen helpen om zich op een gezondere manier te ontwikkelen. En uiteindelijk zal ook jij in staat zijn om te groeien. Hoe komt dat?

Als je de juiste sociale vaardigheden bezit, dan betekent dit dat je je beter psychologisch aanpast. Het leidt tot een betere gezondheid en geluk. Bovendien betekent het ook dat je betere sociale ondersteuningssystemen zal hebben.

Je sociale vaardigheden verbeteren

Communicatie is de sleutel tot sociale vaardigheden

Je vermogen om te communiceren en hoe het ontwikkeld is, maakt een groot deel uit van je sociale vaardigheden. Assertiviteit is in dit geval één van de sleutelbegrippen.

Assertiviteit is een specifieke manier van communicatie. Je drukt je gedachten en meningen uit terwijl je steeds rekening houdt met andere mensen. Je doet dit in situaties waarbij het wellicht niet zo gemakkelijk is om dat te doen.

Het is dus een onderdeel van de communicatie waarbij je zelfrespect en respect voor anderen toont.

Met assertiviteit vinden we een evenwicht tussen agressieve en passieve communicatie. Met agressieve communicatie probeer je je rechten te beschermen. Passieve communicatie houdt in dat je alleen de rechten van andere mensen probeert te verdedigen. Een fundamenteel onderdeel hiervan is soms “nee” zeggen.

Het is ook heel belangrijk om de vele soorten sociale vaardigheden in de praktijk om te zetten. Sommige gedragingen zullen je helpen om doeltreffend te reageren wanneer je met andere mensen omgaat.

Een essentiële factor hierbij is luisteren en aandacht schenken aan wat de andere persoon zegt. Belangrijk is dat je dit doet zonder uit te gaan van verborgen motieven.

Anderzijds moet je ook uitdrukken wat jij voelt en denkt. Want net als jij kunnen de mensen met wie je praat, geen gedachten lezen. Leg je mening over de dingen uit. Dit zal het gemakkelijker maken om met anderen in verbinding te komen.

In staat zijn om gesprekken op te starten, in stand te houden en te beëindigen is één van de fundamentele bouwstenen van goede sociale vaardigheden.

“Wanneer mensen spreken, luister dan ten volle. De meeste mensen luisteren nooit.”

-Ernest Hemingway-

 Share

Je sociale vaardigheden

Andere aspecten van sociale vaardigheden: meer dan alleen communicatie

Wanneer je probeert om je sociale vaardigheden te verbeteren, dan is het uiteindelijk doel een efficiënte communicatie. Maar om deze doelstelling te halen moet je ook op andere vlakken vaardig zijn. Want deze andere gebieden zullen ervoor zorgen dat je relaties met andere mensen bevredigend en kwaliteitsvol zijn.

Eén voorbeeld is pro-sociaal gedrag en de bereidwilligheid om samen te werken. Dit betekent je bepaalde dingen in het belang van andere mensen doet, ook al hebben ze het je niet gevraagd.

Het wil niet zeggen dat je ophoudt met je zorgen te maken over je eigen problemen. Je schuift ze ook niet radicaal opzij. Maar het betekent dat je tussen de twee een evenwicht vindt.

Het is ook heel belangrijk dat je leert hoe je problemen kan voorkomen en oplossen. Als je erin slaagt om op een doeltreffende manier conflicten te herkennen, te vóórzien en te confronteren, dan zal dit je helpen een oplossing te vinden. Bovendien zal deze oplossing iedereen op een zo goed mogelijke, kalme en eerlijke manier tevreden stellen.

Werk aan al deze dingen en je zal je sociale vaardigheden verbeteren!

Uitgelichte afbeelding met dank aan Priscilla du Preez, Bryan Apen, en Phil Coffman.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.