Ken jij deze zes regels van eenvoudige intelligentie?

Ken jij deze zes regels van eenvoudige intelligentie?

Laatste update: 27 november, 2018

Yves Morveux is een consulent van de Boston Consulting Group en professor aan meerdere universiteiten over de wereld verspreid. Hij heeft de werkomgeving en de zakenwereld bestudeerd. De voorbij jaren heeft hij zich gericht op het onderzoek van de redenen waarom er in de bedrijven zoveel gebrek aan productiviteit en inzet is. Zijn bedenkingen hebben hem ertoe gebracht het begrip eenvoudige intelligentie te ontwikkelen.

We omschrijven eenvoudige intelligentie als een vermogen om ingewikkelde problemen om te vormen. We veranderen ze in concrete oplossingen die gemakkelijk te begrijpen zijn en in samenwerking uitgevoerd kunnen worden. Yves Morveux heeft dit begrip toegepast op de problemen van samenwerking en integratie in bedrijven.

“De fout ligt niet in het falen maar in het niet om hulp vragen.”

-Jorgen Vig Knudstorp-

De zes regels van eenvoudige intelligentie zijn richtlijnen. Ze zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat bedrijven en groepen beter werken. Ze zijn er vooral op gericht om te verzekeren dat het werkklimaat, de motivatie en de solidariteit de belangrijkste dingen zijn. Dit zijn factoren die de productiviteit en de inzet vermeerderen. Laten we deze regels eens bekijken.

1. De basis van eenvoudige intelligentie is begrijpen wat anderen doen

Dit is de eerste regel die we in het geval van bedrijven willen bekijken. Als elke werknemer de functie van zijn collega’s echt begrijpt, dan zullen ze elkaar ook beter begrijpen. Dit mag zich echter niet beperken tot een beschrijving van de functies. Iedereen moet werkelijk de complexiteit inzien van wat de andere mensen doen.

Begrijpen wat anderen doen

We kunnen deze regel van eenvoudige intelligentie ook toepassen op andere groepen en in persoonlijke relaties. Het betekent dat we ons echt moeten verplaatsen in de situatie van de andere persoon. We mogen dit ook niet op een oppervlakkige manier doen. Het is noodzakelijk dat we echt begrijpen hoe ingewikkeld de situaties van andere mensen zijn.

2. Geef meer autonomie aan de mensen die voor integratie zorgen

Hoe bekrachtigen we de mensen die op de werkvloer voor integratie zorgen? Het betekent dat we meer macht en autonomie aan de leiders of de bazen geven.

Dat wil bovendien zeggen dat we hen beslissingen laten nemen zonder dat ze interne controleprotocollen of procedures moeten volgen. Dit is vooral belangrijk bij beslissingen die te maken hebben met samenwerking.

We kunnen dit principe van eenvoudige intelligentie ook in ons persoonlijk leven toepassen. Het betekent dat we de beslissingen vergemakkelijken van die mensen die een groter vermogen hebben om belangen te verzoenen en overeenkomsten te bevorderen. Als deze mensen veel steun krijgen, dan kunnen veel conflicten vermeden worden.

3. Geef alle leden meer macht

Wanneer de werknemers het gevoel hebben dat ze op het werk meer macht bezitten, dan reageren ze meestal met meer inzet. Eén van de regels van eenvoudige intelligentie zegt dus dat leiders het vermogen van hun werknemers moeten versterken om gedurende de werkdag hun eigen intelligentie te gebruiken.

Geef alle leden meer macht

In die zin kunnen we dit ook toepassen op het familieleven en op het leven van koppels. Elk lid moet zijn eigen controle hebben over de gedeelde ruimte. Dit zorgt ervoor dat onze houding tegenover anderen beter zal zijn.

4. Breid de schaduw van de toekomst uit

Yves Morveux stelde een interessant begrip voor dat hij de “schaduw van de toekomst” genoemd heeft. In heel eenvoudige termen betekent het dat we feedbackcycli moeten ontwerpen. Dit wil zeggen dat we de activiteiten in cycli moeten organiseren. Op het einde van deze cycli moeten we de gevolgen van onze daden evalueren.

Feedback ontwikkelen is fundamenteel in de persoonlijke en in de beroepswereld. Het bevordert de eenvoudige intelligentie omdat het ervoor zorgt dat iedereen betrokken is. Het helpt ons ook om de verschillende gedragingen in ons leven te herkennen die problemen veroorzaken.

5. Vermeerder de wederkerigheid

We moeten dus autonomie bevorderen. Tegelijkertijd moeten we ook de wederkerigheid versterken. Autonomie is niet hetzelfde als zelfvoorziening. Op het werk en in ons persoonlijk leven hebben we ook anderen nodig. Er zijn echter barrières die de samenwerking verhinderen.

Deze geestelijke en soms materiële hindernissen maken eenvoudige intelligentie niet gemakkelijk. Het gezond verstand zegt ons echter dat de banden sterker zijn nadat er wederzijdse samenwerking is. Dit verbetert immers de sfeer. Iedereen wordt dan vaak ook beter. Samenwerkende culturen zijn doeltreffender en bevatten ook een groter emotioneel welbevinden.

6. Beloon de mensen die meewerken

Solidariteit is heel belangrijk om gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken. Om solidariteit te ontwikkelen moeten we de gedragingen van samenwerking bekrachtigen. De beste manier is door anderen te erkennen en hen op een bepaalde manier te belonen. Dit is noodzakelijk om de samenwerking opnieuw te introduceren in onze cultuur, in onze familie, in onze relatie enzovoort.

Beloon de mensen die meewerken

Dit is tenslotte gebaseerd op het idee dat we elke moeilijkheid of conflict kunnen oplossen als we samenwerken. Als we op tijd hulp krijgen, dan kunnen de resultaten geweldig zijn. Dat is ook de reden waarom solidariteit een grote waarde is die we in ons leven moeten versterken en stimuleren.

De regels van eenvoudige intelligentie zijn het resultaat van uitgebreide onderzoeken en lange bespiegelingen. Ze zijn getest en hebben bewezen dat ze doeltreffend zijn om iets heel fundamenteels te verwezenlijken op de werkvloer en in ons persoonlijk leven. We moeten ons richten op wat belangrijk is en de rest loslaten.  Wellicht ook interessant voor jou

Kinderen leren lezen: wat zijn de factoren en invloeden?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Kinderen leren lezen: wat zijn de factoren en invloeden?

Kinderen leren lezen is een langzaam en geleidelijk proces. Vele cognitieve vermogens en niet-taalgebonden vaardigheden spelen hierbij een rol.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.