Het geheim van bemiddelen is luisteren en niet praten

Het geheim van bemiddelen is luisteren en niet praten

Laatste update: 31 oktober, 2018

Bemiddelaars zijn die personen die zich inzetten om het begrip tussen mensen te stimuleren. Dit kunnen broers en zussen zijn die vechten over hun erfenis. Echtgenoten kunnen in de rechtbank strijden om het hoederecht over hun kinderen. Het kan ook te maken hebben met buren die elkaar haten.

Bemiddelaars slagen erin om mensen die met elkaar niet in dezelfde ruimte kunnen zijn, elkaar de hand te laten schudden. De voorzitter van de Madrid Mediators Association, Ana Criado Inchauspe, stelt dat het geheim van bemiddelen luisteren is en niet praten.

Specialisten in bemiddeling zeggen dat het beste akkoord die overeenkomst is waarbij beide partijen denken dat de andere partij toegegeven heeft. Een andere belangrijke factor in het behalen van een goede overeenkomst is ook dat het duurzaam is.

Bemiddelaars zijn de acteurs die in een film de bijrollen spelen. De betrokken partijen zijn de hoofdrolspelers. Het werk van een bemiddelaar bestaat er dus in de juiste vragen te stellen. Een goede reeks vragen helpt beide partijen om naar elkaar te luisteren. Het stimuleert ook dat hun ware behoeften naar boven komen.

Op het politieke toneel lijkt bemiddeling ook de essentiële factor te zijn. Politieke bemiddeling gebruikt de fundamentele kenmerken van bemiddelen. Het resultaat is dat de bemiddelaar de rol krijgt om een onderhandeling te vergemakkelijken. Ze zijn er alleen maar om een verzoening te bevorderen.

Ook hier is luisteren, het geheim van bemiddelen, een belangrijk element. Dat betekent dus dat ze niet tussenbeide mogen komen met voorstellen of persoonlijke meningen over het conflict dat plaatsvindt.

Niemand kan alles doen maar we kunnen allemaal iets doen.

Bemiddelen, begrijpen door behoeften te onderkennen

Het geheim van bemiddelen – begrip tot stand brengen door behoeften te onderkennen

Bemiddelen bestaat uit het ontdekken dat het volledige plaatje veel groter is dan elke partij bij het begin van de onderhandelingen denkt. Elke partij legt meestal zijn eigen, perfect opgebouwde betoog op tafel. Ze hebben erover gepraat met hun omgeving. Alles is kristalhelder. Ze hebben ook geen twijfels.

Toch zijn deze argumenten meestal op gevoelens gebouwd en niet op wat er feitelijk gebeurd is.

Als het doel is dat beide partijen de overeenkomst respecteren, dan moeten ze die beide aanvaarden. De bemiddelaar is er om hen te begeleiden tot ze tot een overeenkomst komen. Bepaalde vragen kunnen in dit geval heel doeltreffend zijn. Hij kan bijvoorbeeld vragen stellen over de toekomst. “Hoe wil je dat je relatie er over vijf jaar uitziet? Wat moet er gebeuren zodat dat werkelijkheid wordt?”

Wanneer beide partijen elkaars behoeften begrijpen, zien we hoe de magie van begrip het overneemt. Plotseling veranderen ze. Hun ogen gaan open en ze beginnen met zich te verontschuldigen. In de moeilijkste situaties kan het op deze manier werken.

Deze strategie kan zelfs werken in gevallen waarbij er sprake is van geweld. Het geheim van bemiddelen zit niet in praten. Het gaat over luisteren naar de behoeften van de andere persoon.

Dit zijn de gangbare basisregels die bemiddeling sturen zijn: vertrouwelijkheid, vrijwillige deelname, open communicatie tussen beide partijen en de onpartijdigheid van de bemiddelaar die tussenbeide komt.

Tegenstrijdige posities hebben veel te maken met gevoelens

Tegenstrijdige posities hebben veel te maken met gevoelens

Emoties veroorzaken 90% van de conflicten. Er is bijvoorbeeld de angst dat als je één keer toegeeft, dit betekent dat je het altijd moet doen. Of je ervaart de angst om je kwetsbaar op te stellen en je ware behoeften uit te drukken. Een gebrek aan communicatie veroorzaakt de andere 10% van de conflicten. Dit is waar bij allerlei soorten confrontaties en onderhandelingen.

Het maakt niet uit of het over een scheiding of een zakelijk geschil gaat. De moeilijkste conflicten zijn bovendien met de mensen van wie je het meest houdt. Het zijn familie, vrienden, partners of mensen die we vertrouwen. Dat komt omdat de betrokken emoties dan vaak sterker zijn. Het conflict is meestal al veel langer aan de gang.

Conflicten zijn een natuurlijke menselijke neiging. We zijn voortdurend ondergedompeld in verschillende conflicten. Dat is niet alleen met andere mensen maar ook met onszelf. We zijn immers sociale wezens. We gaan zonder ophouden met anderen om. Het resultaat van deze onafgebroken interactie is dat we tot de vaststelling komen dat we tegenstrijdige belangen hebt. En hier ontstaat het conflict.

Eigenlijk heeft het niet zozeer te maken met het feit dat de belangen tegenstrijdig zijn. Het gaat er eerder over dat de betrokken partijen die perceptie hebben. De overeenkomst die mensen met behulp van bemiddeling bereiken, is in feite een samenwerkingsverband.

Het belang van goede communicatie

We hebben het al gezegd. Eén van de meestvoorkomende oorzaken van conflicten is een slechte communicatie. Tussen twee of meer mensen is de communicatie een fundamentele factor. In die zin is het ook de rol van de bemiddelaar om toezicht te houden op de communicatiekanalen.

Het geheim van bemiddelen zit dus ook in hoe de bemiddelaar de communicatie kan verbeteren.  Ze moeten ervoor zorgen dat die kanalen open blijven en dat de doelstellingen positief zijn. Het uiteindelijk doel is tot een overeenkomst komen waarmee beide partijen in zekere mate tevreden zijn.

Tegenstrijdige posities ontstaan wanneer we alles opbouwen op basis van wat we voelen en niet of wat er feitelijk gebeurd is. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.