De psychologische sleutel tot ondernemerschap

De sleutel tot ondernemerschap ligt in het beeld dat geprojecteerd wordt door de biografieën van veel succesvolle zakenmensen. Het is in veel gevallen een spiegel voor de nieuwe generaties. Vooral de voordelen van geen baas te hebben of zelf beslissingen te kunnen blijven nemen, spreken hen aan.
De psychologische sleutel tot ondernemerschap
Francisco Roballo

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Francisco Roballo.

Laatste update: 27 december, 2022

De psychologische sleutel tot ondernemerschap is belangrijk. Ondernemer zijn wordt tegenwoordig vaak voorgesteld als de sleutel tot succes. In dit verband lijkt het erop dat zelfs werknemers in loondienst de vaardigheden van een ondernemer nodig hebben. Hoe komen mensen daar?

De generaties die onlangs in de rat race zijn gestapt en de generaties die dat binnenkort zullen doen vinden inspiratie in de biografieën van mensen als Steve Jobs en Bill Gates. Ze beschouwen hen als een voorbeeld van het feit dat niet elk groot project bij het begin financiering heeft.

Bovendien wordt hun pad vaak versimpeld en gereduceerd tot hun wilskracht of instelling, hoewel factoren als geluk en toeval ook een belangrijke rol in hun succes speelden.

“Om een geweldig idee te hebben, moet je er veel hebben.”

Thomas Edison

De sleutel tot ondernemerschap

Verschijnselen als globalisering, de opmars van de technologie en de flexibilisering van de arbeid hebben geleid tot drastische veranderingen in de manier waarop mensen werken.

Nog niet zo lang geleden brachten mensen hun hele loopbaan in hetzelfde bedrijf en zelfs in dezelfde functie door. Het werk was veel meer industrieel. Maar werkgevers vullen tegenwoordig veel functies met “nomaden.”

Mensen aan het werk

Jongerenwensen

De nieuwe generaties streven niet terug naar het verleden. In feite groeide deze generatie op met een abrupte technologische vooruitgang die andere vormen van werk mogelijk maakt. Het lijkt erop dat hun voornaamste verlangen is eigen baas te zijn.

Jongeren groeiden op met het idee dat ze vrij zijn en zelf de plaatsen kunnen creëren of kiezen waarin ze hun inspanning en enthousiasme investeren. Bovendien groeit het besef dat mensen een groot deel van hun leven op het werk doorbrengen.

Ze willen dus dat de omstandigheden daar ook goed zijn. In dit verband overwegen veel mensen een bedrijf te beginnen. Waarom zou je er dan niet de juiste voorwaarden voor scheppen?

Wat is ondernemerschap?

Tegenwoordig begrijpt men dat ondernemerschap vooral te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf. De gangbare overtuiging is dat je een marktniche moet visualiseren, de juiste materiële voorwaarden moet scheppen om die te exploiteren, en de middelen moet beheren om dat te bereiken.

De psychologische sleutel tot ondernemerschap

Zoals de titel van het artikel metaforisch uitlegt, is een ondernemer niet alleen een idealist maar ook een uitvoerder. Het is iemand die in staat is zijn ideeën uit te voeren.

In dit opzicht is een succesvolle ondernemer iemand die het beste uit zijn ideeën kan halen, met respect voor de door zijn omstandigheden opgelegde voorwaarden.

Het vermogen om risico’s te berekenen en vernieuwingen die zouden kunnen werken te onderscheiden van die welke misschien niet werken, behoren tot de vaardigheden die iemand moet bezitten om een succesvolle ondernemer te zijn. Zo is er iemand die weet te kiezen welke gevechten hij in zijn ontwikkeling moet voeren, uitstellen of afwijzen.

De vaardigheden van de ondernemer

Een ondernemer moet kennis op verschillende gebieden hebben om een project te beheren, naast het hebben van een visie. Een veelgehoorde kritiek op het huidige onderwijssysteem is dat sommige loopbanen weinig mogelijkheden bieden of dat de inhoud ver afstaat van de eisen van de markt.

In dit verband zijn de technische vaardigheden die men tot de psychologische sleutels tot succesvol ondernemerschap zou kunnen rekenen:

 • Projectontwikkeling.
 • Groepsbeheer.
 • Economische en financiële kennis.
 • Vermogen om een idee te verkopen.
 • Bondgenoten zoeken.
 • Teamwork.

De emotionele vaardigheden van een ondernemer

In een wereld waar het aanbod groot is en de eisen niet aan geduld onderhevig zijn, is ook het pad van de ondernemer veranderd. De reeds geconsolideerde ondernemers merken dat meestal. Zo moeten ze frustraties en hindernissen het hoofd kunnen bieden, want het begin wordt er meestal mee geplaagd.

Bovendien uit nieuwsgierigheid zich soms als ongemak. De eerste fasen van een project kunnen bijzonder ongemakkelijk zijn. Daarvoor dragen de volgende emotionele en persoonlijke eigenschappen bij tot de psychologische sleutel van de ondernemer:

 • Obstakels overwinnen.
 • Frustratietolerantie.
 • Emotionele intelligentie.
 • Openheid voor ervaringen.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Hard werken.
 • Risicobeheersing.

De sleutel tot emotionele intelligentie

Hoewel er geen perfect profiel van de ondernemer bestaat, is emotionele intelligentie meestal wel een eigenschap. Deze eigenschap dateert van het vermogen zich aan te passen aan verschillende situaties en daarop op emotioneel niveau adequaat te reageren.

Het is ook een fundamentele eigenschap om groepen te leiden, met de juiste mensen in contact te komen en zich in te leven in degenen die er onderweg zijn. Kortom, het is een manier om effectief met de omgeving om te gaan.

Werk: de offers van vandaag zijn de winst van morgen

Ondernemerschap betekent ook het vermogen hebben om tijd, relaties en ruimte op te offeren. Een baan als werknemer stelt je in staat een leven te hebben nadat je klaar bent met je werktaken.

Eigen baas zijn betekent echter dat je elke ophanden zijnde taak moet uitvoeren, ongeacht het tijdstip. Ondernemerschap vraagt 100% van je tijd en inspanning.

Vermoeide man

De sleutel tot ondernemerschap, een manier om vooruit te komen

Beloningen zijn zelden onmiddellijk in ondernemerschap. Daarom moet je geduldig zijn .

In dit verband is er een gemeenschappelijke factor in de biografie van veel succesvolle ondernemers: ze moesten veel uren investeren in de beginfase van hun projecten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ondernemerschap een mechanisme is voor sociale vooruitgang en een natuurlijke uitlaatklep voor mensen die vooral waarde hechten aan autonomie.

Het bovenstaande in aanmerking genomen, is de psychologische sleutel van ondernemerschap het toegewijd zijn aan een idee. Met andere woorden, met blind vertrouwen inzetten op beslissingen en een reeks middelen investeren in een enigszins onzekere horizon.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.