Buitenzintuiglijke waarneming: feit of fictie?

Is het mogelijk om gedachten te lezen of de aanwezigheid van geesten te voelen? Onderzoek naar buitenzintuiglijke waarneming wijst op een aanzienlijke afstand tussen wat lijkt te gebeuren en wat werkelijk gebeurt.
Buitenzintuiglijke waarneming: feit of fictie?
Ebiezer López

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Ebiezer López.

Laatste update: 27 december, 2022

In de loop van de geschiedenis zijn er veel mensen geweest met vermeende speciale paranormale gaven, zoals telepathie of helderziendheid. Dit soort vermogens worden gewoonlijk geclassificeerd als buitenzintuiglijke waarneming. Sommigen beweren dat het mogelijk is dit soort “gave” te ontwikkelen, terwijl anderen het idee volledig verwerpen.

Hoewel het een onderwerp is dat vaak in verband wordt gebracht met het “magische” of “mystieke”, zijn er serieuze pogingen ondernomen om het wetenschappelijk te onderzoeken. De bevindingen in dit verband zijn interessant. Zij wijzen echter op het idee dat er een aanzienlijke afstand bestaat tussen wat lijkt te gebeuren en wat werkelijk gebeurt.

Buitenzintuiglijke waarneming

De term buitenzintuiglijke waarneming (ESP) verwijst naar een geheel van vermeende bovenmenselijke psychologische vermogens.

Zij worden buitenzintuiglijk genoemd omdat zij, volgens hun beschrijving, niet afhankelijk zijn van de gebruikelijke menselijke zintuigen, zoals zien of horen. In feite wordt dit soort waarneming geassocieerd met een ander soort zintuiglijk vermogen waarover niet veel bekend is.

Vanuit een historisch perspectief is ESP een veelvoorkomend thema binnen menselijke culturen. Oude samenlevingen vertrouwden inderdaad op de talenten van sjamanen of genezers die zogenaamd abnormale gaven bezaten. Gewoonlijk werd hun macht in verband gebracht met de aanwezigheid van een godheid, een geest of een demon.

Het was echter pas in de 20ste eeuw dat het fenomeen wetenschappelijk begon te worden onderzocht. Het was Joseph Banks Rhine, een botanicus uit de Verenigde Staten, die experimenten begon uit te voeren op het gebied van buitenzintuiglijke waarneming. Hij wordt beschouwd als een van de leidende figuren in de opkomst van de parapsychologie als onderzoeksgebied.

Buitenzintuiglijke waarneming

Soorten buitenzintuiglijke verschijnselen

Rhine ontwikkelde onderzoek om verschillende buitenzintuiglijke verschijnselen te verifiëren. Als gevolg van zijn studies konden onderzoekers hun inzicht in de volgende concepten verdiepen.

Telepathie

Telepathie is een vermeend paranormaal vermogen waarmee de bezitter ervan verschillende dingen kan doen. Zo zouden zij in staat zijn de gedachten en emoties van een ander te lezen zonder dat deze worden uitgedrukt. Evenzo zouden zij in staat zijn hun eigen ideeën over te brengen in de geest van iemand anders zonder enige vorm van taal te gebruiken.

Een van Rhine’s experimenten om gegevens te verkrijgen die telepathie bevestigen, was gebaseerd op Zener-kaarten. Dit zijn sets kaarten met afbeeldingen van figuren erop. De experimentator schudt en kiest dan een kaart. Het idee is dat zij dan proberen de kaart te raden met behulp van hun telepathisch vermogen.

Helderziendheid

Helderziendheid is het veronderstelde vermogen om visioenen te hebben over mensen of gebeurtenissen. Een helderziende zou bijvoorbeeld met behulp van zijn gave kunnen raden waar iemand zich bevindt die verdwenen is.

Een beroemd helderziendheidsexperiment werd ontwikkeld door Upton Sinclair, een Amerikaanse schrijver. Sinclair beweerde dat zijn vrouw in staat was om de tekeningen die hij maakte nauwkeurig te reproduceren, zonder ze te zien. Het was alsof zij de figuren van een afstand kon visualiseren door een soort remote viewing.

Mediums

Mediums zijn vaak terugkerende personages in horrorfilms vanwege hun veronderstelde vermogen om contact te leggen met geesten of demonen. Zij die zichzelf als medium identificeren, beweren in staat te zijn wezens uit andere werelden te horen of aan te voelen. Daarom worden zij vaak betrokken bij het onderzoek naar paranormale verschijnselen, zoals ‘spookhuizen’.

Een van de beroemdste mediums is Lorraine Warren, een Amerikaanse parapsychologe. Samen met haar man heeft zij verschillende gevallen van “bovennatuurlijke” activiteit onderzocht. De populaire film The Conjuring is zelfs gebaseerd op een van hun zaken.

Is het mogelijk om buitenzintuiglijke waarneming te ontwikkelen?

Degenen die het bestaan van buitenzintuiglijke waarneming verdedigen, zeggen meestal dat het een aangeboren menselijk vermogen is. Met andere woorden, we worden allemaal met deze vaardigheden geboren, maar ze blijven sluimeren door een gebrek aan stimulatie of oefening. Volgens deze logica zouden we onze paranormale gaven kunnen opwekken als we ze zouden trainen.

Er zijn bepaalde technieken die vaak voor dit doel worden aanbevolen. Bijvoorbeeld, meditatie of yoga. Mentale visualisatie-oefeningen, het gebruik van kristallen met ‘mystieke’ eigenschappen, en andere soorten rituelen vallen er ook onder. Maar is het echt mogelijk? Laten we eens kijken wat het wetenschappelijk bewijs zegt.

Silhouet van een hoofd van een vrouw

Wetenschappelijk bewijs over buitenzintuiglijke waarneming

De experimenten die in het verleden werden uitgevoerd om dit type waarneming te evalueren, werden destijds bekritiseerd. In het geval van de Zener-kaarten werd bijvoorbeeld gesproken over een statistische factor waarbij de kans op succes door toeval in aanmerking werd genomen.

Op dezelfde manier werden de experimenten van Sinclair in twijfel getrokken wegens hun gebrek aan wetenschappelijke nauwkeurigheid.

Anderzijds kunnen vele van de concepten waarop ESP gebaseerd is evenmin met experimenten worden geverifieerd. Het bestaan van fenomenen zoals chakra’s of psychische energie is bijvoorbeeld onverenigbaar met wat wij weten over de menselijke anatomie. Sterker nog, veel ervan zijn gebaseerd op oude religieuze teksten met onnauwkeurige beschrijvingen van het menselijk lichaam.

Daarnaast is het experimentele bewijs in strijd met de ideeën van de theoretici die ESP verdedigen. Huang (2019) publiceerde een artikel (Engelse link) waarin hij uitlegt dat buitenzintuiglijke verschijnselen hoogstwaarschijnlijk geassocieerd worden met valse waarnemingen.

Volgens de auteur zou een valse interne stimulatie worden verward met een objectieve stimulus die wordt waargenomen via de zintuigen.

Daarnaast heeft Liu (2021) een meta-analyse uitgevoerd (Engelse link) op telepathie studies. In zijn conclusies wijst hij erop dat, onder experimentele omstandigheden, de effecten van telepathie vrijwel nihil zijn.

In het licht van het voorgaande bewijsmateriaal zijn de hypothesen over buitenzintuiglijke waarneming weliswaar interessant, maar er is momenteel niet genoeg wetenschappelijk bewijs om ze te ondersteunen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Huang, W. (2019). A Psychological Perspective on Extrasensory Perception. In Biophysics and Neurophysiology of the Sixth Sense (pp. 107-110). Springer, Cham.
  • Liu, Y. (2021, October). Detecting Telepathy: A Meta-analysis for Extrasensory Perception Experiments in Last 20 Years. In 2021 6th International Conference on Modern Management and Education Technology (MMET 2021) (pp. 428-432). Atlantis Press.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.