Het is geen toeval, het is synchroniciteit

Wat op toeval lijkt, kan de synchroniciteit van gebeurtenissen zijn, een kracht die veel magischer is dan toeval. Wat het precies is, lees je hier.
Het is geen toeval, het is synchroniciteit
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 27 december, 2022

Heb je ooit iemand willen bellen, en dan gaat je telefoon en is hij het? Of ontmoet je iemand op een plek die je in geen miljoen jaar had verwacht? Of verschijnt die persoon die je nodig hebt precies op het juiste moment uit het niets? Dit is synchroniciteit.

We hebben allemaal wel eens toevalligheden meegemaakt die zo onwaarschijnlijk lijken dat ze bijna magisch en epifanisch lijken. Inderdaad, het is alsof er verbanden zijn tussen gebeurtenissen, mensen of informatie via onzichtbare draden die we alleen op bepaalde tijden kunnen zien.

Volgens de Zwitserse psychiater Carl Jung zijn dit geen toevalligheden, maar het gevolg van synchroniciteit. Het is een van de meest raadselachtige en verrassende aspecten van het universum.

“Er bestaat niet zoiets als toeval, en wat ons slechts een toevalligheid lijkt, komt voort uit de diepste bron van het lot.”

Friedrich Schiller

Synchroniciteit

Het concept van synchroniciteit bestaat in ieder geval sinds de Veda’s, maar het was Carl Jung die de term daadwerkelijk bedacht. Hij noemde het “Het samenkomen van innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen op een manier die niet kan worden verklaard door oorzaak en gevolg en die betekenisvol is voor de waarnemer.”

De geest van de verlichte man

Jung kwam tot de conclusie dat er een intieme band bestaat tussen het individu en zijn omgeving. Op bepaalde momenten oefent het een aantrekkingskracht uit die uiteindelijk tot toevallige omstandigheden leidt.

Deze hebben echte waarde voor de mensen die ze ervaren. Ze kunnen ze bijvoorbeeld zien als een symbolische betekenis of als een externe manifestatie van hun collectieve onbewuste. In feite zijn het dit soort gebeurtenissen die gewoonlijk worden toegeschreven aan toeval, geluk of zelfs magie, volgens onze overtuigingen.

Op het fysieke vlak vertegenwoordigt synchroniciteit een idee of oplossing die zich in onze geest verbergt en bestaat uit verrassing en toeval.

Net als Jung dacht Wolfgang Pauli, Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde, dat synchroniciteit een van de uitdrukkingen was die de unus mundus kenmerkten, een verenigde realiteit waaruit alles wat bestaat voortkomt en terugkeert. Deze opvatting valt samen met de theorie van de totaliteit en de impliciete orde van de kwantummechanica die is bedacht door de Amerikaanse natuurkundige David Bohm.

“We zijn als eilanden in de zee, gescheiden aan de oppervlakte maar verbonden in de diepte.”

William James

Twee profielen verweven door synchroniciteit

Magische momenten

Synchrone ervaringen komen meestal in ons leven wanneer we ze het minst verwachten. Bovendien beïnvloeden ze onze manier van denken en veranderen ze soms zelfs onze koers volledig. Om dit te laten gebeuren, moeten we echter ontvankelijk en aandachtig zijn voor de wereld om ons heen. In feite moeten we openheid creëren voor de mogelijkheid van synchroniciteit.

Daarom, hoe alerter je bent met betrekking tot je omgeving, hoe groter de kans dat je synchrone gebeurtenissen zult ervaren. Besteed daarom aandacht aan wat misschien de meest onbeduidende conversatie lijkt, luister naar liedjes op de radio of zelfs advertenties. Je hoeft alleen maar waakzaam te zijn en je zult synchroniciteit vinden.

Laat je omstandigheden stromen en forceer of druk er niet op om gebeurtenissen te laten plaatsvinden. Houd daarnaast een ontvankelijke en open houding aan. Laat je meeslepen door je intuïtie en je innerlijke wijsheid. Zo stel je jezelf open voor de ‘magie’ die synchroniciteit biedt. Als je weet hoe je ernaar moet luisteren, kan het zelfs een goede gids voor je leven worden.

Synchroniciteit is een van de vele universele wetten die niet ondubbelzinnig bewezen kunnen worden. Desalniettemin heeft zijn aanwezigheid het leven van veel mensen geleid en is het aanwezig geweest in de geschiedenis van de mensheid. Inderdaad, dit is waarom het zijn belang heeft behouden.

Bedenk ten slotte dat Carlos Castaneda ons in zijn boek The Teachings of Don Juan vertelde dat geluk eigenlijk een vorm van macht is. Misschien is zelfs dit artikel het resultaat van synchroniciteit…


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.