Beweging en geestelijke gezondheid: hoe veel is te veel?

Uit onderzoek blijkt dat lichaamsbeweging onze mentale gezondheid aanzienlijk verbetert en dat het ons humeur rechtstreeks beïnvloedt.
Beweging en geestelijke gezondheid: hoe veel is te veel?

Laatste update: 03 augustus, 2019

Beweging en geestelijke gezondheid hebben een directe invloed op de algehele gezondheid. Veel onderzoeken suggereren namelijk dat lichaamsbeweging mensen helpt om te gaan met geestelijke gezondheidsproblemen en dat het hun welzijn aanzienlijk bevordert.

Een recent onderzoek bevestigde echter een hypothese die voor sommigen als een waarschuwing zou moeten gelden. Te veel beweging kan namelijk een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid.

Onderzoek

Een ander onderzoek, het grootste in zijn soort ter wereld, toonde aan dat mensen die sporten minder geestelijke gezondheidsproblemen melden dan mensen die niet sporten.

Het onderzoek concludeerde ook dat teamsport en naar de sportschool gaan worden geassocieerd met de grootste verminderingen van geestelijke gezondheidsproblemen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers aan Yale University in New Haven, Connecticut.

Het werd uitgevoerd om beter te begrijpen hoe beweging precies de geestelijke gezondheid beïnvloedt. De onderzoekers probeerden ook te identificeren welke soorten beweging een emotionele prikkel geven. Daarnaast wilden ze weten hoeveel beweging te veel is. Deze bevindingen werden gepubliceerd in The Lancet Psychiatry Journal.

“Beweging wordt geassocieerd met een lagere psychologische belasting voor mensen, ongeacht hun leeftijd, ras, geslacht, gezinsinkomen en opleidingsniveau,” zegt Dr. Adam Chekroud, de hoofdauteur van het onderzoek. Chekroud legt ook uit: “[…] de details van de verdeling van de activiteit, evenals het soort, de duur en de frequentie, speelden een belangrijke rol in deze associatie. Nu gebruiken we dit om te proberen de aanbevelingen voor beweging aan te passen en mensen samen te brengen met een specifieke routine die hun geestelijke gezondheid helpt te verbeteren.”

Een groep mensen is aan het wielrennen

Meer kan minder zijn

Meer beweging is dus niet altijd beter. Bovengenoemd onderzoek heeft uitgewezen dat drie tot vijf keer per week 45 minuten sporten zeer nuttig is. Het onderzoek omvatte allerlei lichamelijke activiteiten, zoals:

 • babysitten
 • huishouden
 • grasmaaien
 • vissen
 • fietsen
 • gymnastiek
 • hardlopen
 • skiën

We weten dat lichaamsbeweging het risico op hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes vermindert en dat het zelfs de dood een beetje kan vertragen. Het verband met de geestelijke gezondheid blijft echter onduidelijk.

De reden hiervoor is dat het onderzoek dat is uitgevoerd naar de effecten van lichaamsbeweging op de geestelijke gezondheid tegenstrijdige resultaten heeft opgeleverd.

Hoewel er aanwijzingen zijn dat lichaamsbeweging de geestelijke gezondheid verbetert, gaat het effect beide kanten op. Zo kan inactiviteit een symptoom zijn van, maar ook een bijdrage leveren aan een slechte geestelijke gezondheid. Actief zijn kan dus ook een teken zijn van, of bijdragen aan, veerkracht.

De auteurs wijzen erop dat hun onderzoek niet kan vaststellen wat een oorzaak en wat een effect is. In het onderzoek gebruikten de auteurs gegevens van 1,2 miljoen volwassenen uit alle 50 Amerikaanse staten die in 2011, 2013 en 2015 het onderzoek van het Behavioral Risk Factor Surveillance System hebben afgerond.

Dit omvatte demografische gegevens, maar ook informatie over de lichamelijke en mentale gezondheid. Het onderzoek hield alleen rekening met depressie.

De relatie tussen beweging en geestelijke gezondheid

De deelnemers gaven aan hoeveel van de afgelopen dertig dagen ze het gevoel hadden gehad dat hun geest niet goed functioneerde door stress, depressie en andere emotionele problemen.

De onderzoekers vroegen de deelnemers ook hoe vaak en hoe lang ze de afgelopen 30 dertig dagen aan beweging hadden gedaan. Alle resultaten werden aangepast op basis van de volgende criteria:

 • leeftijd
 • ras
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • inkomen
 • opleidingsniveau
 • werksituatie
 • bmi
 • zelfwaargenomen lichamelijke gezondheid
 • eerdere diagnoses van depressie

Gemiddeld gaven de resultaten aan dat de deelnemers elke maand 3,4 dagen geestelijke gezondheidsproblemen hadden. Mensen die sportten meldden 1,5 dagen per maand minder last van geestelijke gezondheidsproblemen. Dat betekent een vermindering van 43,2% of twee dagen.

De resultaten en wat ze betekenen

De vermindering van het aantal slechte dagen was groter voor mensen die eerder gediagnosticeerd waren met een depressie. In deze groep betekende bewegen 3,75 dagen minder last van een slechte geestelijke gezondheid in vergelijking met mensen die niet sportten.

Dit betekende een vermindering van 34,5% of 7,1 dagen voor mensen die sportten, vergeleken met 10,9 dagen voor mensen die niet sportten. In het algemeen werden 75 soorten lichaamsbeweging opgenomen in het onderzoek. Die werden op hun beurt verdeeld over acht categorieën:

 • aerobics en gymnastiek
 • fietsen
 • thuisactiviteiten
 • teamsporten
 • recreatieve activiteiten
 • hardlopen en joggen
 • wandelen
 • winter- of watersport

Alle vormen van lichaamsbeweging resulteerden in een verbeterde geestelijke gezondheid. De beste resultaten voor alle deelnemers kwamen echter van degenen die teamsporten beoefenden zoals wielrennen, aerobics en gymnastiek.

Zij lieten een vermindering zien van slechte dagen, van respectievelijk 22,3%, 21,6% en 20,1%. Zelfs het voltooien van huishoudelijke taken is gunstig en vertegenwoordigde 10% minder slechte dagen.

Het verband tussen beweging en een verbetering van de geestelijke gezondheid is afhankelijk van sociale of demografische factoren. Zo hadden hoogopgeleide mensen bijvoorbeeld 17,8% minder dagen last van geestelijke gezondheidsproblemen in vergelijking met mensen zonder een universitaire opleiding.

Mensen met een normale BMI hadden 4% minder slechte dagen dan mensen met obesitas. Bovendien vertoonden mensen met een inkomen van meer dan 50.000 dollar 17% minder slechte dagen dan mensen die minder verdienden.

Beweging en geestelijke gezondheid

De frequentie en de tijd die mensen besteedden aan het sporten was ook een belangrijke factor in het onderzoek. Mensen die drie tot vijf keer per week aan beweging deden, gaven aan dat ze een betere geestelijke gezondheid hadden dan mensen die minder of meer bewegen gedurende een week.

Dit betekent ongeveer 2,3 dagen met minder geestelijke gezondheidsproblemen in vergelijking met mensen die twee keer per maand sportten. 30 tot 60 minuten bewegen toont echter de grootste vermindering van slechte dagen (ongeveer 2,1 minder slechte dagen in vergelijking met mensen die niet sporten).

De resultaten waren niet zo significant bij mensen die meer dan 90 minuten per dag trainden. Meer dan drie uur per dag sporten betekende echter een slechtere geestelijke gezondheid.

De auteurs merkten op dat mensen die te veel sporten obsessief-compulsieve kenmerken kunnen hebben die hen een groter risico op geestelijke gezondheidsproblemen kunnen opleveren.

Mensen lopen hard op het strand

Slotcommentaar

Teamsporten leiden tot de laagste geestelijke gezondheidsbelasting en dit kan erop wijzen dat sociale activiteiten de veerkracht bevorderen. Ze verminderen ook depressie, omdat ze sociale isolatie en het gevoel van eenzaamheid verminderen. Dit geeft sociale sporten dus een voordeel ten opzichte van andere soorten sporten.

Houd er bovendien rekening mee dat het onderzoek de zelfevaluatie van mensen met betrekking tot hun mentale gezondheid en trainingsniveaus heeft geanalyseerd. Zo analyseerde het onderzoek de zelfwaargenomen geestelijke gezondheid en niet de objectieve geestelijke gezondheid.

Ook noemden de deelnemers alleen hun belangrijkste vorm van bewegen. Er zou dus een grote hoeveelheid ongecontroleerde variabelen kunnen zijn als we rekening houden met mensen die meer dan één sport beoefenen. Wellicht ook interessant voor jou

Zo motiveer je jezelf om te sporten
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Zo motiveer je jezelf om te sporten

Stop met klagen en jezelf betuttelen en begin gewoon te bewegen! Lees in dit artikel hoe je jezelf kunt motiveren om te sporten, zonder smoesjes.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.