Het belang van leven in het heden en niet in het verleden

Het belang van leven in het heden en niet in het verleden
Alicia Escaño Hidalgo

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Alicia Escaño Hidalgo.

Laatste update: 27 december, 2022

De koers die we hebben uitgezet vanuit het verleden om te komen tot waar we nu zijn, is in onze gedachten gegrift. Deze ‘gravure’ heeft een grote invloed op wat we denken, wat we zeggen en hoe we handelen. Het beïnvloedt ook de strategieën die we hebben om om te gaan met de verschillende situaties die het leven ons brengt. De ervaringen die we hebben beleefd, de lessen die we hebben geleerd en de mensen die we kennen, maken deel uit van de persoon die we nu zijn. Het is echter belangrijk om niet te blijven hangen in het verleden, want hoe je het ook wendt of keert, wij leven in het heden.

Hoewel het verleden een belangrijk deel van ons leven is, wordt ons vermogen om veranderingen aan te brengen geregeld in het heden en in de toekomst. We zijn niet de som van ons verleden, we moeten ons concentreren op het leven in het heden.

Wat we in het verleden hebben gedaan, definieerde wie we op dat moment waren. Maar je bent niet meer die persoon, jij bent degene die vandaag leeft. Als menselijke wezens veranderen we voortdurend. We veranderen elke dag een beetje, met elk nieuwe stukje informatie dat we tot ons nemen en elk nieuwe dingetje dat we leren. Verandering is gewoon onvermijdelijk.

Wanneer we dan ook glunderen over of spijt hebben van wat we in het verleden hebben gedaan, schaden we onszelf alleen maar. Natuurlijk is schuldgevoel een emotie die, als deze goed wordt gebruikt, ons kan helpen om situaties recht te zetten waarin we verkeerd hebben gehandeld. Maar als we het te zwaar opnemen en het een obsessie wordt, kan het een giftige emotie worden die ons leven kan verwoesten en ons niet zal helpen om ons verleden op te lossen.

Het verleden is onwerkelijk

Wanneer we zeggen dat iets onwerkelijk is, bedoelen we dat het niet tastbaar is. We kunnen er geen toegang toe krijgen, we kunnen het niet aanraken, niet ruiken, niet zien of horen. Als iets niet kan worden waargenomen met onze vijf zintuigen, dan betekent dat dat het niet bestaat in ons huidige leven. Dit betekent niet dat het nooit bestaan heeft. Eens was het natuurlijk heel echt. Het is dan ook overduidelijk dat we weten dat deze dingen zijn gebeurd, maar ze zijn alleen nog maar echt in onze geest.

Iets dat alleen in onze verbeelding bestaat, kan niet worden veranderd. Je kunt er niet naar handelen en dus heeft het geen zin om nu acties te ondernemen om vroegere situaties te wijzigen.

Vrouw kijkt naar de zon en weet: leven in het heden is belangrijk

Elke keer dat onze geest naar het verleden afreist, is het dan ook een goede oefening om onszelf opnieuw ‘terug te plaatsen’ in het huidige moment. Hetzelfde geldt voor momenten waarop op onze geest afdwaalt naar de toekomst, dit zal tenslotte alleen maar nutteloze angst oproepen. Het enige dat echt bestaat, is het hier en nu. Het verleden en de toekomst bestaan alleen in ons hoofd.

De realiteit van het heden, waar we werkelijk de macht hebben om dingen te beïnvloeden, is één ding. Een heel ander ding is de psychologische realiteit. In deze realiteit zijn sommige acties die we in het heden uitvoeren niet alleen nutteloos op praktisch niveau, maar schaden ze ons zelfs. Ze laten ons gebukt blijven gaan onder het verleden of bezorgen ons zorgen over de toekomst. Als we vandaag van streek en verdrietig zijn door iets wat gisteren gebeurde, verliezen we kostbare tijd in ons huidige leven.

Leven in het heden – hoe kan ik dit doen?

De eerste stap om echt in het heden te leven is om te beseffen dat het verleden niet echt is. Het was echt, ooit, maar nu niet meer. We moeten dan ook stoppen met het hechten van al te veel waarde aan iets dat niet langer bestaat. Wat we natuurlijk wel kunnen doen is iets dat we in het verleden hebben geleerd gebruiken om ons te helpen in het heden. Op die manier kan het verleden nuttig zijn en een deel van ons blijven. De problemen doen zich alleen voor als we stilstaan ​​bij dingen uit het verleden die ons niet helpen groeien.

De volgende stap is om onze geest niet langer toestemming te geven om naar het verleden of de toekomst af te reizen. Verbeelding is een zeer kostbaar geschenk, zolang we het niet verwarren met de realiteit en het niet overdrijven.

Wanneer je je realiseert dat je denkt aan wat ‘had moeten zijn’ of ‘niet had mogen gebeuren’, moet je jezelf dan ook stoppen. Je moet jezelf eraan herinneren dat dit is wat er nu gebeurt en dat dit is hoe het moet zijn. Deze oefening, als je hem bewust doet, zal je helpen om niet meer in het verleden te leven.

Vrouw ruikt aan bloem en weet: leven in het heden is belangrijk

Accepteer dat je het verleden niet kunt veranderen

Tot slot, verwerp alles wat je doet in het heden dat gericht is op het veranderen van het verleden. We moeten accepteren dat het verleden niet kan worden veranderd – wat er ook gebeurd is, het gebeurde met een reden. Of het nu goed of slecht was.

Aangezien we niet de macht hebben om dingen te veranderen die in het verleden liggen, is het nutteloos om emoties te ervaren die alleen in het verleden nuttig zouden zijn.

Noch is het de moeite waard om anderen te bekritiseren of pijn te doen. Om te smeken of te piekeren over dingen die zijn gebeurd. Het enige dat nuttig is aan het verleden, is alles wat het ons geleerd heeft. Alles dat ons kan helpen voorkomen dat we dezelfde fouten opnieuw maken.

Dus concentreer je op het leven in het heden. Op wat er om je heen gebeurt, de mensen die je nu ziet, de objecten die je aanraakt, ruikt, eet, hoort. Er is niets anders, althans voorlopig niet. Pas dit principe vandaag nog toe en bevrijd jezelf van je verleden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.