Het verleden kan ik niet veranderen, maar het heden wel

Het verleden kan ik niet veranderen, maar het heden wel

Laatste update: 01 februari, 2017

Sommige mensen richten zich op het verleden, wat hen ervan weerhoudt om naar een betere toekomst te streven. Het verleden kan pijn doen, maar het kan niet worden veranderd, hoe graag we dit ook zouden willen. Daarom is het zaak dat we in het leven genieten van het ‘hier en nu’ en dat we in het heden leven, zodat we de weg naar geluk kunnen vinden.

Het bewustzijn is in het hier en nu

Om in het huidige moment te leven, zou je je bewust moeten richten op het hier en nu. Je zult je geen zorgen maken over de toekomst, noch zullen negatieve gevoelens uit het verleden je ervan weerhouden om vooruit te komen. In het heden leven houdt in dat je je volledig richt op dat wat jou op dit moment overkomt.

Het verleden en de toekomst zijn als illusies. Ze begeven zich in je geest. Het verleden bestaat echter niet meer en de toekomst laat nog op zich wachten. De waarheid is dat de dag van morgen nooit werkelijk komt, aangezien het simpelweg een concept is dat we hanteren om grip te kunnen hebben op het voorbijgaan van de tijd. De tijd is altijd nu, dit exacte moment.

Als je niet in het heden leeft, dan komt dit doordat je in een illusie leeft. Hoe vaak heb je je zorgen gemaakt over dingen terwijl het nog helemaal niet zeker was of ze ook daadwerkelijk zouden gebeuren? Hoe vaak heb je jezelf de schuld gegeven voor de fouten die je gemaakt hebt, hoe lang geleden dit ook was? Als je dit te vaak gedaan hebt, dan komt dit doordat je je soms gevangen voelt in de illusies van het verleden en de toekomst.

Als je in het heden leeft, vrede sluit met je verleden en je toekomst niet probeert te controleren, zul je je begeven in een omgeving van acceptatie. Je zult het leven beginnen te accepteren zoals het nu is. Niet hoe je had gewild dat het was.

Wanneer je leeft in acceptatie, zul je de dingen zien voor wat ze zijn. Je zult jezelf kunnen vergeven voor de fouten die je in het verleden maakte en je zult vrede in je hart kunnen vinden omdat je weet dat dat wat moet gebeuren, zal gebeuren.

Soms is het moeilijk om in het heden te leven

Sommige mensen ervaren diepe angsten, omdat ze maar blijven terugkijken op hun leven of omdat ze niet kunnen stoppen met het voorspellen van de toekomst. Maar de belangrijkste reden waarom mensen het moeilijk vinden om in het heden te leven is dat we nooit eens stoppen met praten of denken. We hebben het voortdurend over onszelf. We vinden het maar moeilijk om naar iets anders dan onze eigen gedachten te luisteren…en zo vergeten we verbinding te maken met de realiteit.

We houden ervan om verhalen te bedenken, om ze te vertellen en om te luisteren naar de verhalen van anderen, zodat we die van hen met die van ons kunnen vergelijken. Dit is niet iets slechts. In zekere zin is het leven niets meer dan vele aan elkaar geregen verhalen. Het wordt problematisch wanneer we de behoefte voelen om overal verhalen over te bedenken en we deze verwarren met het echte leven. De werkelijkheid is geen concept. De werkelijkheid is nu. Wanneer we dit inzien, zullen onze harten met vrede vervuld raken.

-Gustave Flaubert-

Vastgebonden

Bevrijd jezelf van het verleden en leef nu

Het ergste aan in het verleden leven of continu aan de toekomst denken is dat je je eigen innerlijke kracht afwijst. En als je nooit meer terugkeert naar het heden, zul je je leven afwijzen. Je zult je vermogen om te creëren tegenwerken en je zult vergeten dat jij de enige bent die het vermogen heeft om jouw leven vorm te geven, iets waar je emotionele welzijn ontzettend van profiteert.

Als je iets moet veranderen zodat je leven beter wordt, wacht hier dan niet mee; verander het nu. Alleen als je vooruit begint te bewegen zul je je weg vinden. Als je in het verleden leeft, zou je inmiddels moeten weten dat je niets kunt doen om het te veranderen. En als je je alleen maar zorgen maakt om de toekomst, dan weet je dat er niets is dat je kunt doen om deze te verbeteren tenzij je het nu doet, op dit moment. Als je vrede wilt hebben met je verleden en een betere toekomst tegemoet wil gaan, accepteer dan de realiteit waarin je je vandaag bevindt.

Het lijkt moeilijk om in het huidige moment te leven, maar je moet de kettingen van het verleden simpelweg losgooien en ophouden met voorspellen wat de toekomst zal brengen. Werk aan het heden en het verleden zal niets meer zijn dan liefdevolle herinneringen; werk aan het heden en de toekomst zal simpelweg de weg zijn die je nu volgt.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.