Als je je laat meeslepen door je emoties, ben je dan minder rationeel?

Als je meer emotioneel dan rationeel bent, betekent dat dan dat je slechtere beslissingen neemt? De waarheid is dat de intelligentste mensen hun eigen emoties niet uitsluiten van hun redenering. Ze houden ze in gedachten, reguleren ze, en gebruiken ze in hun voordeel. Dat is de sleutel.
Als je je laat meeslepen door je emoties, ben je dan minder rationeel?

Laatste update: 18 september, 2022

We zijn geneigd aan te nemen dat sommige mensen emotioneler zijn en anderen rationeler. In feite nemen we bijna als vanzelfsprekend aan dat degenen die meer doordachte en objectieve beslissingen nemen alle hints van het emotionele universum uit hun cognitieve mechanismen elimineren.

In hoeverre is dit echter waar? Zijn zij die de variabele van ’emotie’ uit hun leven bannen succesvoller en gelukkiger?

Het antwoord is nee. Alle mensen zijn emotionele wezens die redeneren. Daarom is het onmogelijk om deze factor uit al ons gedrag en beslissingen te elimineren. Zoals de neurowetenschapper Antonio Damasio opmerkt, als we geen gevoelens hadden zou er geen rechtspraak, geneeskunde of kunst zijn.

Problemen worden nooit alleen met de rede opgelost. Beide sferen zijn bemiddelaars en belangrijk bij het vormgeven van ons bestaan en het scheppen van de wereld waarin we leven. Wat je voelt verbind je eerst met jezelf en dan met je lichaam en je behoeften. Later verbindt het je met alles wat je omringt.

Dit wetende is de volgende vraag die gesteld moet worden: wat gebeurt er als je je bijna altijd laat meeslepen door je emoties? Laten we dat eens uitzoeken.

Emoties zijn een essentieel onderdeel van beredeneerde besluitvorming.

Blije vrouw
De wereld is niet verdeeld in emotionele en rationele mensen. We handelen allemaal volgens beide sferen.

Laat jij je meeslepen door je emoties?

Onze populaire cultuur heeft ons lang doen geloven dat emoties uit het hart komen. Dat het hart het tegendeel is van het cerebrale en rationele. Misschien was René Descartes wel de verantwoordelijke voor deze vooronderstelling. Hij was het die met zijn beroemde zin “ik denk, dus ik ben” een stadium in de filosofie inluidde waarin de rede en het verlichte denken emoties als irrationeel opvatten.

In feite veroorzaken dit soort perspectieven bij veel mensen de veronderstelling dat er iets mis met ze is. Door intenser te zijn, elke stimulus, gebeurtenis en omstandigheid met een groter emotioneel volume te ervaren, voelen ze zich anders.

Emotioneel bewustzijn is een voordeel, geen probleem

Het kan zijn dat, als je merkt dat je door emoties meegesleept wordt, dat komt omdat je een groter emotioneel bewustzijn bezit. Deze dimensie verwijst naar het vermogen om je te verbinden met je eigen gevoelens en die van anderen.

Het impliceert, op zijn beurt, dat je ze van elkaar onderscheidt en begrijpt welke boodschap elke gewaarwording en emotionele toestand naar je uitzendt, zodat je ernaar kunt handelen.

Onderzoek (Engelse link) van het Laureate Institute for Brain Research in Tulsa (VS) beweert dat mensen met een groter emotioneel bewustzijn een meer reflectieve mentale benadering vertonen. Emotie en rede werken in dit geval in harmonie in ons voordeel, wat een groot voordeel is.

Daarom is, hoewel het je misschien verbaast, voorrang geven aan je emoties en er contact mee maken om ze te beheersen een waardevolle en intelligente reactie. In feite

bestaateen rationele handeling of reactie niet als je niet eerst elk van je emoties gereguleerd, gekanaliseerd en verzorgd hebt.

Probeer je niet te laten meeslepen door je emoties zonder erover na te denken

Het is één ding om jezelf toe te staan elke emotie te voelen en ze te erkennen zodat je ze kunt begrijpen. Het is echter heel wat anders om je erdoor te laten meeslepen. Dit maakt dat je impulsief handelt. Het betekent ook dat je fouten maakt, overhaaste beslissingen neemt, en misschien zelfs vast komt te zitten in emotionele toestanden met een negatieve valentie.

Zoals je je kunt voorstellen, wil niemand dit soort dynamiek meemaken. Je laten meeslepen door je emoties zonder er verantwoordelijkheid voor te nemen is inderdaad echt gevaarlijk. Het is goed om ze erkenning te geven luister naar ze, en accepteer dat je je emotioneel voelt als je jezelf toestaat ze te uiten. Toch moet je voorzichtig zijn. Dat komt omdat

elke gevoelde emotie een doel heeft, namelijk je informatie geven waar je op moet letten en die je moet waarderen.

Dat gezegd hebbende, moet je niet in hun boodschappen verstrikt raken. Je moet ze interpreteren en dan beslissen hoe te handelen. Alleen zo kun je je doeltreffender aanpassen aan een complexe situatie.

Zelfs als je een echt emotioneel mens bent, moet je de daad van reflectie niet over het hoofd zien als je beslissingen neemt of actie onderneemt.

Nadenkende vrouw
Onze emoties zijn een krachtige gids voor het nemen van beslissingen. Ze erkennen is voordelig.

Er is geen rationele geest en geen emotionele geest

Sommigen van ons beschouwen zichzelf als meer emotioneel. Anderen gaan ervan uit dat ze in hun dagelijks leven op een meer rationele en objectieve manier handelen. Het hebben van deze perceptie over persoonlijkheid is zowel aanvaardbaar als begrijpelijk. Wat je echter niet als vanzelfsprekend moet aannemen is dat er twee gebieden in de hersenen zijn: het ene emotioneel en het andere rationeel. Je

moet ook het idee herkaderen dat emotioneel handelen betekent dat je irrationeel bent. Dat komt omdat veel van je gedrag geconditioneerd wordt door je emoties, zoals medeleven, genegenheid, empathie, en zelfs het vermijden van risico’s als je je bang voelt. Emoties zijn ook logisch en zelfs rationeel.

De Universiteit van Colombia (VS) deed onderzoek (Engelse link) dat beweerde dat we moeten ophouden emotioneel gedrag als niet-rationeel te categoriseren. Want in werkelijkheid wordt veel van ons gedrag door beide sferen bemiddeld.

Inderdaad is de prefrontale cortex, het gebied van de hersenen waar complexere uitvoerende functies worden uitgevoerd, verbonden met de emotionele gebieden.

We zijn allemaal emotionele wezens die proberen rationeel te handelen. Sommigen van ons zijn impulsiever, anderen hebben een gevoeliger persoonlijkheid, en sommigen vertonen meer of minder emotionele intelligentie.

Dat gezegd hebbende, de emotionele variabele kan niet gescheiden worden van de gedragsmatige. Anders zouden we geen mensen zijn. We zouden machines zijn.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • A. Tversky, and D. Kahneman, Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. Psychological review 90 (1983) 293
  • Lerner, Jennifer & Li, Ye & Valdesolo, Piercarlo & Kassam, Karim. (2014). Emotion and Decision Making. Annual review of psychology. 66. 10.1146/annurev-psych-010213-115043.
  • Smith, M. Persich, R.D. Lane, and W.D.S. Killgore, Higher emotional awareness is associated with greater domain-general reflective tendencies. Scientific Reports 12 (2022) 3123.
  • Pham, MT (2007). Emoción y racionalidad: una revisión crítica e interpretación de la evidencia empírica. Review of General Psychology , 11 (2), 155-178. https://doi.org/10.1037/1089-2680.11.2.155

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.