5 gewoonten om aardiger te zijn tegen je medemens

5 gewoonten om aardiger te zijn tegen je medemens

Laatste update: 23 oktober, 2019

Een hoop mensen zijn er van overtuigd dat ze niet per se aardig hoeven te doen tegen anderen. Je hebt vast wel eens tegen zo iemand gezegd: ‘Kun je misschien – alsjeblieft – iets vriendelijker zijn in de omgang?’ Want ook de meest introverte en meest in zichzelf gekeerde persoon heeft diep van binnen toch echt behoefte aan andermans waardering, zelfs al gedragen ze zich alsof ze niets en niemand nodig hebben. Zulk gedrag leidt in sociaal opzicht louter tot meer negativiteit.

Aangenaam en attent zijn tegenover anderen bevordert vriendschapsvorming, groepsintegratie, verlaagt stresslevels en helpt zelfs om de sociale omgeving als geheel voor iedereen, inclusief jezelf, prettiger te maken. Een hartelijke, welwillende houding verlicht verder je humeur. Je voelt je er daadwerkelijk beter door.

De impact van een eenvoudige glimlach of welgemeend gebaar moet nooit onderschat worden. Zelfs iemand die er van buitenaf bezien behoorlijk nors, nukkig en opvliegend uitziet, kan door zo’n kleine toenadering spontaan ontdooien. Probeer het, en wordt verrast.

Waarom vriendelijkheid loont

Aardige mensen trekken elkaar van nature aan. Het aloude spreekwoord luidt dan ook: wie goed doet, goed ontmoet. Wie zich hoffelijk opstelt, heeft over het algemeen een actief sociaal leven, bevredigende familiecontacten en succesvolle zakenrelaties. Met als bijkomende bonus: er valt altijd wel iets te vieren of een interessante ontmoeting dan wel evenement te organiseren.  Zulke sociale vaardigheden creëeren en beschermen gezonde connecties en zorgen ervoor dat, juist in tijden van nood,  je netwerk – van collega tot partner en bloedverwanten –  echt voor je klaar zal staan.

Vriendengroep

In de wereld van werk en carrière, blijkt eveneens dat sympathieke mensen rijkere en meer voldoening gevende verbindingen hebben met hun klanten, werknemers, baas, ploegmaten, vakgenoten enz. Zij krijgen wat dat betreft ook meer kansen om zich door te ontwikkelen, promotie te maken, hun horizon te verbreden. Qua ervaring scheppen zij bovendien het meeste genoegen in hun werk, hebben daardoor minder last van stress en zijn eerder tevreden over zichzelf en hun beroep.

In ruimere zin draagt wellevendheid bij aan een groter zelfvertrouwen, deugdelijke motivatie, stressbeheer en ontspanning. Kortom: het brengt, en belooft, zowel persoonlijke als professionele zegeningen.

Hoe ben ik in de praktijk vriendelijk tegen anderen?

Er is altijd ruimte voor verbetering, voor het vergroten van je vermogen tot vriendelijkheid. De volgende gewoonten tot tweede natuur maken, zal je relaties zonder twijfel ten goede komen.

1. Doe niet alsof je alles al weet

Betweters zijn over het algemeen zeer onplezierig gezelschap. Niemand verblijft graag in de buurt van iemand die overal verstand van meent te hebben en die je voortdurend met zijn of haar absolute waarheden om de oren slaat. Als anderen je om je mening vragen, staat het je natuurlijk vrij vanuit je eigen ervaring te antwoorden, maar niet met als doel te bewijzen hoe slim of superieur je bent.

Als je vermoedt dat je iemand kan helpen, meng je dan discreet in het gesprek en bied op bescheiden wijze enkele suggesties aan, zonder opdringerig te worden.

In welke situatie dan ook geldt, dat als je echt graag wilt zeggen wat je voelt of denkt over iets of iemand, doe het dan op een positieve, constructieve manier waar de ander werkelijk wat aan heeft. Vermijd vooral kleinerend commentaar en ongegeneerde zelfverheerlijking.

2. Spreek niet met de stem van verbittering

In gesprekken verliezen mensen zich vaak onbedoeld in onbelangrijke details, of op dit moment irrelevante irritaties en meningsverschillen uit het verleden. Neem het omwille van jullie beider welzijn de ander niet kwalijk en vat het vooral ook niet persoonlijk op. Een conversatie is nooit een excuus of gelegenheid om je gram te halen.

Vriendelijke mensen verdienen andermans bewondering niet door hen te berispen, te beledigen of door hen op te schepen met hun eigen problemen en negatieve sentimenten.

Reageer je frustraties en teleurstellingen niet af op anderen en maak geen misbruik door ongevraagd je eigen, onverwerkte emoties op hen te dumpen, zelfs niet als het gespreksonderwerp daartoe aanleiding lijkt te geven.

3. Wees geduldig en luister naar anderen

Zelfs als een conversatie je qua toon of inhoud tegen de borst stuit of als je het maar saai en oppervlakkig gebabbel vindt, moet je mensen toch rustig en respectvol laten uitpraten. Laat niet op subtiele, insinuerende wijze blijken dat de situatie je niet bevalt of dat je je verveelt.

Vriendinnen

Geef anderen de tijd en ruimte om zich te uiten en toon interesse door vragen te stellen. Zo moedig je hen aan om te blijven praten, laat je zien dat je hoort wat ze zeggen en dat je hen graag wil begrijpen.

Dat betekent overigens niet dat je alles maar klakkeloos dient te tolereren. Integendeel. Als je er echt genoeg van hebt en iemand niet langer kan aanhoren, mag je jezelf op een zo tactisch mogelijke manier en moment excuseren. Zorg er met name voor dat de ander niet de indruk krijgt en niet doorheeft dat je hem of haar eigenlijk ontvlucht. Toegegeven, aardig doen en zijn, is niet altijd even eenvoudig.

4. Wees complimenteus en zie het goede in anderen

Geliefde individuen hebben oog voor detail en zijn genereus in het geven van complimenten. Zij glimlachen en groeten je enthousiast, vragen hoe het met je gaat, wat je bezighoudt, zeggen tussen neus en lippen door dat je er goed uitziet en herinneren zich wat er zo ongeveer in je leven speelt of aan de hand is.

Als je anderen je onverdeelde aandacht geeft en hen ook nog op een persoonlijke pluim trakteert, zullen ze onbewust onthouden dat je iets positiefs over hen hebt gezegd. Zelfs als ze vergeten wat dat precies was, houden ze bij jou een aangenaam gevoel.

Oprecht naar mensen glimlachen, garandeert ook haast automatisch dat ze jou intuïtief als aardige persoon zullen beschouwen, zelfs al kennen ze je nauwelijks of alleen via via.

5. Wees gul

Er zijn talloze manieren om betrokkenheid en vrijgevigheid te tonen. Generositeit hoeft dan ook zeker niet altijd met geld geassocieerd te worden. Het gaat veel meer om engagement: welgemeende bezorgheid en de bereidheid om anderen – in de praktijk, zij aan zij – te helpen.

Vrijgevigheid

Geef, indien mogelijk, altijd meer dan waar je om werd gevraagd. Betreft het bijvoorbeeld een zakenrelatie, doe dan iets meer van je product cadeau, bied hen meer tijd, wees minder strikt met de clausules van je aanbod of geef een wat groter geschenk of advertentietoegift. Iedere geste van welwillenheid – hoe klein ook – zal opgemerkt en gewaardeerd worden. Wees ten slotte bovenal onbaatzuchtig tegenover kinderen; die verdienen dat het meest.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.