Zeven spreekwoorden van de Vikingen over het leven

Deze zeven Vikingspreuken over het leven laten zien dat deze samenleving niet alleen gedreven werd door een liefde voor het veroveren. Lees vooral verder!
Zeven spreekwoorden van de Vikingen over het leven

Laatste update: 09 december, 2021

Een van de beste manieren om de huidige wereld beter te begrijpen is het verleden te bestuderen. Als je je wortels analyseert, opent dit de deur naar vele antwoorden. Deze spreekwoorden van de Vikingen zijn het perfecte voorbeeld. Ze bieden interessante perspectieven op leven, dood en maatschappelijke en menselijke evolutie.

Veel mensen denken dat Vikingen slechts een groep wilde piraten waren die alleen maar dachten aan oorlog, plundering en de dood. Toch hebben ze ook grote bronnen van kennis gecreëerd. Deze spreekwoorden zijn hier een uitstekend voorbeeld van.

De samenlevingen van de Vikingen heeft ook voor indrukwekkende iconografie en legenden gezorgd. Deze werden gebruikt door getalenteerde kunstenaars zoals schrijver J.R.R. Tolkien. Hij gebruikte hun verhalen als basis voor zijn creatie van de Midden Aarde. Een ander voorbeeld is Stan Lee en zijn stripfiguren die wereldwijd bekend zijn.

De Vikingen hebben iets anders te bieden dan de oneerlijke vereenvoudiging die hen alleen laat zien als gewelddadige plunderaars. Historici vertellen ons dat ze ook succesvolle kooplieden en ambachtslieden waren.

Ook hebben ze mooie sieraden gemaakt, net zo makkelijk als dat de fabels en verhalen die ze verzonnen zelfs in de moderne tijd nog bekend zijn. Hun religie en iconografie waren zeer rijk en complex. Je kunt veel over deze kwaliteiten zeggen door de spreekwoorden van de Vikingen te lezen.

Spreekwoorden van de Vikingen zeggen ons dat we op onze hoede moeten zijn voor macht

“Als je kersen eet met de machtigen, riskeer je dat de botten tegen je neus zullen vallen.”

Een zeer populair gezegde is tegenwoordig: “Je herkent iemand aan het soort vrienden dat hij heeft.”

Vikingen waren zich hiervan bewust. Gevaarlijke vriendschappen, vooral met machtige mensen, kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de nederigen of zwakken. Dat komt omdat zulke mensen veel te verliezen hebben als het erop aankomt.

Vikingschepen op de oceaan

Je moet voorzichtig zijn

“Analyseer je weg naar buiten, voordat je ergens naar binnengaat.”

De Vikingen waren niet alleen grote krijgers, maar ook wijze Vikingen. Dit maakte hen voorzichtig. Daarom moet je altijd een ontsnappingsplan hebben als je een nieuwe plek, een gesprek, een nieuwe baan of een nieuw bedrijf begint.

Bedenk hoe je aan elke plaats, ruimte, baan of zakelijke onderneming kunt ontsnappen. Anders kan het zijn dat je je in een afgesloten steegje bevindt zonder enige uitweg.

Vriendschap

“Als je een trouwe vriend kunt vinden en je wilt dat hij nuttig is, open dan je hart, stuur hem cadeaus en reis vaak om hem te zien.”

De Vikingen waardeerden vriendschap en kameraadschap. In spreekwoorden van de Vikingen kun je het belang zien dat zij hechtten aan het verzorgen van je vrienden.

Behoedzaamheid is een waarde van de Vikingen

“Er is geen betere bagage om te dragen dan gezond verstand en een heldere geest. In verre landen is het nuttiger dan goud en brengt het de armen uit de problemen.”

Dit spreekwoord herinnert je aan het belang van verstandig en nuchter zijn. Zelfs al het geld in de wereld kan je niet redden, als je geen intelligentie en wijsheid hebt. Deze kunnen je uit elk probleem of puinhoop halen, zelfs aan de grenzen van de wereld.

Vergeet niet dat deze samenleving over een aantal van de moedigste schippers beschikte. In feite bereikten ze Amerika zelfs al voor Christopher Columbus.

Leef je leven

“Leef met hoop terwijl je leeft, de behendige komt altijd naar voren. Ik zag de vlammen van een groot huis, maar bij de deur lag een dode man.”

Je moet ook niet vergeten dat Vikingen van lekker eten en plezier hielden. Voor hen was het leven een weg die altijd vooruit leidde. De dood was een natuurlijke overgang en het Walhalla wachtte op de krijgers.

Maak anderen niet belachelijk

“Het huis van degene die anderen bespot eindigt in een brand.”

Je kunt dit spreekwoord op vele manieren interpreteren. Aan de ene kant probeert het je iets te vertellen over voorzichtigheid. Aan de andere kant gaat het over aandacht besteden aan wat er om je heen gebeurt. Het is het beste om voorzichtig en nuchter te zijn in het leven.

Een vikingschip met bemanning

Eén vogel in de hand…

“Beter een vrije vogel dan een gevangen koning.”

We sluiten ons artikel af met een wijs spreekwoord dat veel mensen op verschillende manieren kunnen gebruiken. Het herinnert je eraan dat je, om een recht te beschermen of een wens te vervullen, vaak andere zult moeten opgeven.

Zo kun je je aangetrokken voelen door het vooruitzicht om je vrijheid op te geven in een impulsief moment. Dit Viking-spreekwoord nodigt je uit om goed na te denken voordat je dat doet.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.