Bewustzijn brengt pijn en een bevrijdende ontnuchtering met zich mee

Bewustzijn brengt pijn en een bevrijdende ontnuchtering met zich mee

Laatste update: 10 november, 2016

Bewustzijn is een beweging van gedachten waar wil, verlangen, emoties en gevoelens worden gegenereerd. Het winnen van bewustzijn brengt pijn met zich mee, omdat we onszelf onder ogen moeten zien. We kunnen ons niet langer verstoppen voor de dingen die we niet willen zien, die we afwijzen.

De problemen die we meemaken staan niet los van ons. Wij zijn in feite zelf het probleem. Problemen bestaan als we onszelf niet kennen. Ze ontstaan door een gebrek aan begrip van onze bewuste en onbewuste geest.

“Zelfkennis is niet gebaseerd op een formule. Iemand kan naar een psycholoog gaan om zichzelf te leren kennen, maar dat is geen zelfkennis; zelfkennis ontstaat als we onszelf realiseren binnen de relatie, die laat zien wat we altijd zijn.”

-Krishnamurti-

Het ontwaken van het bewustzijn

Het ontwaken van ons bewustzijn is het beginnen van een proces waarin we ons ongemakkelijk zullen voelen. We moeten afstand nemen van al onze vooroordelen en opnieuw leren, zodat we onze geest, onze perspectieven en onze overtuigingen open kunnen stellen.

Ons ego wordt gevormd door trots en al ons kinderachtige gedrag tijdens de volwassenheid. Het vertegenwoordigt een gevangenis waar we maar moeilijk uit kunnen komen. We geloven dat we vrij zijn en denken dat we zelf beslissen wat we doen, maar we zijn allemaal slaven van ons gebrek aan bewustzijn en duidelijkheid.

Bewustzijn en duidelijkheid brengen pijn met zich mee, omdat we alles wat we niet willen zien hebben vermeden. We zien de pijn die we onszelf en anderen hebben gedaan en ons gebrek aan verantwoordelijkheid voor alles dat een consequentie is geweest van onze houding en onze gedachten.

“Je kunt bewustzijn niet ontwaken zonder pijn. Mensen zijn in staat om alles te doen, hoe absurd het ook lijkt, om hun eigen ziel te vermijden. Niemand wordt verlicht door het voorstellen van figuren van licht, maar door zichzelf bewust te maken van het donker.”

-Carl Gustav Jung-

Licht

Het nemen van verantwoordelijkheid voor wie we zijn

Er is geen twijfel over mogelijk dat het makkelijker is voor ons om onwetend te zijn over wie we zijn. We kunnen en omstandigheden anderen de schuld geven voor alles wat er in ons leven gebeurt. We hoeven onze houding en onze gedachten niet in twijfel te trekken als het gaat om hoe we leven.

Als we echt bereid zijn om de verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven, begint het proces van bewustzijn. Het betekent dat we onze angsten, moeilijkheden, emoties, grenzen, hoe we onszelf zien, vooroordelen, overtuigingen en gedragspatronen onder ogen moeten zien.

Dit proces is niet theoretisch, maar iets ervaringsgericht. We kunnen eindelijk vrede hebben met ons heden als we ons gedrag accepteren en integreren en onze kinderachtige houding, waardoor we inconsistent en onverantwoordelijk zijn, achter ons laten.

“Verantwoordelijkheid omvat aanwezig zijn, in het hier en nu. En door echt aanwezig te zijn, ben je je bewust. Op zijn beurt is bewustzijn een conditie die niet te vergelijken is met de illusie van onverantwoordelijkheid waardoor we vermijden ons leven te leven.”

-Claudio Naranjo-

Angst Loslaten

Bewustzijn bevrijdt ons

Dit ontwaken van het bewustzijn leidt tot pijn, vooral vroeg in het proces, want we benaderen alle aspecten van onszelf, waaronder onze goede en slechte kanten. We kijken naar alle delen van onszelf zodat we kunnen leren te zijn wie we echt zijn en onszelf beter begrijpen.

Het zijn situaties en momenten waarin we niet in staat zijn om vooruit te komen en onze conflicten op te lossen. De moeilijke tijden die we meemaken in ons leven zijn die momenten die leiden tot het begin van een proces van diep bewustzijn.

Door ons bewust te worden van onszelf worden we bevrijd van onze onderdrukkingen, van onze schuldgevoelens en giftige conflicten in onze relaties met anderen en onszelf. We leren onderscheiden wat van ons afhankelijk is en wat onze verantwoordelijkheid is. We kunnen onszelf inzetten voor onze zorg en welzijn.

“Vrijheid is de wil om verantwoordelijk te zijn voor onszelf.”

-Friedrich Nietzsche-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.