Onze pijn en die van de wereld

Onze pijn en die van de wereld

Laatste update: 04 september, 2016

Heb je er wel eens over nagedacht hoe onze persoonlijke geschiedenis ons vormt? Neem nu eens het persoonlijke verhaal van willekeurig welk persoon. Het is ontzettend verwonderlijk om te bedenken hoe een enkele gebeurtenis iemands hele toekomst kan beïnvloeden.

Het is waar dat mensen die in het verleden gekwetst zijn vaak inzichten hebben die anderen die probleemloos door het leven gingen missen. Ze zijn vaak het beste voorbereid als het gaat om het confronteren van tegenslag en het omzetten ervan in iets positiefs.

Het lijkt duidelijk dat het lijden ons er in wezen toe dwingt om een verscheidenheid aan verschillende realiteiten te overdenken die minder gericht zijn op de zelf. Met andere woorden: sommige wonden maken ons gevoelig voor de wonden van de wereld.

“De meest prachtige mensen die ik heb ontmoet zijn zij die verslagenheid hebben gekend, lijden hebben gekend, strijd hebben gekend, verlies hebben gekend en die hun eigen weg vanuit de diepte hebben gevonden. Deze mensen hebben een waardering voor, een gevoeligheid voor en een begrip van het leven dat hen vult met medeleven, nederigheid en een diepe en liefhebbende nieuwsgierigheid. Mooie mensen komen niet nergens vandaan.”

-Elisabeth Kübler-Ross-

Liefde

Pijn transformeren om vooruit te komen

Mensen die gekwetst zijn, moeten door bepaalde psychologische processen heen om weer naar de echte en gewone wereld terug te kunnen keren, zodra ze hier klaar voor zijn.

Ze moeten daarom in staat zijn om hun pijn om te zetten in iets positiefs. Dit vereist moeite, ontzettend veel moeite zelfs, en veerkracht. Op emotioneel niveau afstand nemen van wat het ook is dat de persoon gekwetst heeft, is mogelijk dankzij verdedigingsmechanismen die weliswaar soms moeilijk, maar nodig zijn.

Sommige van de meest voorkomende emotionele reacties zijn:

  • Ontkenning: ‘Niemand gelooft dat ik geleden heb.’
  • Isolatie: ‘Ik herinner me wat er gebeurd is, maar voel geen enkele emotie hierbij.’
  • Vluchten naar de toekomst: ‘Ik ben er voortdurend op uit om alles wat me opnieuw zo’n angstig gevoel kan bezorgen te stoppen.’
  • De gebeurtenissen rationaliseren: ‘Hoe meer ik probeer te begrijpen, hoe meer ik wordt overmeesterd door onverdraaglijke emotie.’
Hart

Gewonde mensen zijn het mooist

Natuurlijk zullen we de wereld, noch onszelf ooit volledig kunnen ontdoen van problemen. Er zullen altijd sporen achterblijven, evenals de angst dat de kwellende pijn weer terug zal komen. Het feit dat we pijn hebben ervaren stelt ons echter in staat om ons bestaan verdraaglijker te maken, mooier en betekenisvoller.

Standvastigheid komt voort uit barre omstandigheden en stelt ons in staat het effect van die pijnlijke sporen uit het verleden in goede banen te leiden. Het stelt ons in staat om dat wat ons martelt te benoemen. Het helpt ons bij het versterken van de houding die het makkelijker maakt om liefde en begrip voor de wereld hebben.

Licht

Mensen die gekwetst zijn geweest en die hier als overwinnaar uit zijn gekomen, beschikken over een verbazingwekkend vermogen om dankbaar te zijn. Ze weten dat het onmogelijk is om iets anders te zijn dan dat wat we werkelijk zijn, maar dat het wel mogelijk is om dat wat een ander gelukkig maakt vanuit ons hart te geven.

Iedereen die gekwetst is geweest, is zich er volledig van bewust dat de wereld die hem pijn deed dezelfde wereld is als die hem heelde.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.