Waarom is zelfvertrouwen belangrijk?

Waarom is zelfvertrouwen belangrijk?

Laatste update: 02 oktober, 2016

Zelfvertrouwen is het beeld dat we van onszelf hebben. Daarom is het tegelijkertijd ook ons vermogen om van onszelf te houden, onszelf te waarderen, voor onszelf te zorgen en onszelf te respecteren. Het omvat de waarde die we hechten aan elk aspect van ons leven. Het ondersteunt het fundament van onze identiteit. Het is onze voornaamste bron van steun.

Wat is zelfvertrouwen?

Zelfvertrouwen is een van de manieren waarop we onszelf en anderen begrijpen.

“Het ergste wat een man kan overkomen, is dat hij slecht over zichzelf denkt.”

-Goethe-

Zelfvertrouwen bestaat uit twee onderdelen: een gevoel van eigen vermogen en een gevoel van eigenwaarde. Zoals de psychotherapeut Nathaniel Branden bevestigt, is zelfvertrouwen de combinatie van onze zelfverzekerdheid en ons zelfrespect. Het is een intieme ervaring die schuilgaat in de kern van ons zijn. Het is wat wij over onszelf denken en hoe wij ons over onszelf voelen en niet wat anderen over ons denken of voelen.

Zelfvertrouwen ontwikkelen we al in de eerste jaren van ons leven. Gedurende deze periode leren onze ouders ons welk gedrag wel of niet acceptabel is, wat gevaarlijk is, welk gedrag woede of afkeer zal opwekken etc. Zodoende ontwikkelen kinderen bepaalde leerpatronen aan de hand van de maatstaven van hun ouders. Dit stippelt een weg voor hen uit en laat ze zien waar ze wel en niet heen kunnen. Samen met situationele en persoonlijke aspecten bepaalt dit voor een groot deel het zelfvertrouwen van een kind.

Wanneer krijgt iemand problemen met zijn zelfvertrouwen?

Het idee dat we over onszelf hebben, heeft invloed op alle belangrijke keuzes die we moeten maken. Het geeft dus ook vorm aan het leven dat we voor onszelf creëren. Daarom is zelfvertrouwen hartstikke belangrijk. Zoals je ziet heeft het namelijk invloed op elk aspect van ons leven.

In het geval we weinig zelfvertrouwen hebben, worden we vaak achtervolgd door angst wanneer we worden geconfronteerd met onze eigen realiteit. We worden vergezeld door gevoelens van afwijzing, ontevredenheid en minachting ten opzichte van onszelf. We denken zelfs dat we weinig waard zijn en verstoppen onszelf achter een muur van wantrouwen, een muur die anderen wegduwt.

Wanneer we weinig zelfvertrouwen hebben, zijn we vaak veel te gevoelig voor zelfkritiek en kritiek van buitenaf. Zonder een bepaalde mate van zelfvertrouwen kunnen we aan veel van onze behoeftes niet voldoen. Jezelf beoordelen en afwijzen veroorzaakt veel pijn.

Het is zelfs zo dat we, wanneer we weinig zelfvertrouwen hebben, een vals beeld van onszelf kunnen laten zien aan de wereld. Een beeld dat gebaseerd is op wat wij denken dat anderen over ons denken. Als mensen zijn we op zoek naar goedkeuring van buitenaf en dit is een dubbel snijdend zwaard. Wanneer we deze goedkeuring namelijk weten te bemachtigen, kunnen we een vals gevoel van geluk ervaren. Lukt het ons niet deze goedkeuring te bemachtigen, verdrinken we in verdriet.

Hoe dan ook zijn we afhankelijk van de ogen van anderen om onszelf te kunnen zien, aangezien we denken dat onze eigen visie niet volstaat. En wanneer we afhankelijk zijn van de goedkeuring van anderen, houden we alleen maar ons eigen ongemak in stand.

De meeste mensen zoeken zelfverzekerdheid en zelfrespect op elke andere plek dan in zichzelf. En dat is de reden waarom hun zoektocht onsuccesvol blijft. Ze vergeten namelijk dat ze zelf over de kracht bezitten om te bepalen wie ze zijn en of dit beeld ze aanspreekt of niet. Het geheim is dat je jezelf niet moet beoordelen.

Volgens Nathaniel Branden moeten we om ons zelfvertrouwen te verhogen het volgende doen:

  • Bewust leven
  • Onszelf leren te accepteren
  • Schuldgevoel loslaten
  • Verantwoordelijk leven
  • Authentiek leven
  • Anderen helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen

Ons zelfvertrouwen wordt niet bepaald door de sociale successen die we bereiken, hoe we eruitzien of hoe populair we zijn. Het is helemaal niet afhankelijk van dingen die buiten onze controle liggen. Juist integendeel. Het is afhankelijk van onze eigen rationaliteit, verantwoordelijkheid en integriteit.

Als wij zelf ons eigen zelfvertrouwen niet analyseren, dan zal ook niemand anders dit voor ons doen. Stilstaan en observeren hoe we zijn en waarden aan onszelf hechten is van fundamenteel belang om te begrijpen welke valkuilen we voor onszelf creëren.

“Liefde voor jezelf is het uitgangspunt om een persoon te ontwikkelen die de moed voelt om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen bestaan.”

-Viktor Frankl-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.