Ze noemden mij gek omdat ik droomde terwijl ik wakker was

Ze noemden mij gek omdat ik droomde terwijl ik wakker was

Laatste update: 13 november, 2016

Dromen terwijl je wakker bent is als het verbeelden van een wereld die we niet kunnen zien noch aanraken, maar die we kunnen creëren hoe we willen. We zijn niet gek omdat we dromen. Nooit eens dromen en verlamd raken door de angst om onze dromen niet waar te kunnen maken, dat is pas waanzin.

Vaak vertellen andere mensen ons dat we niet moeten dromen. Ze vertellen ons dat we terug moeten keren naar de echte wereld en het leven moeten zien zoals het is. Maar dromen zijn de schetsen van wat we graag zouden willen doen. Ze kunnen ons helpen om de eerste stappen te zetten op onze weg.

Dromen is vrij

Onze geest is in staat om fantastische werelden te verbeelden, situaties die zowel mogelijk als onmogelijk zijn, miljoenen kleuren en oneindige mogelijkheden. Dromen is als het slaan van een brug tussen dat wat wel en niet bestaat en dat wat tot stand zou kunnen komen.

Dromen

Anderen zouden kunnen denken dat ons gedroom een teken is dat we verdwaald zijn in een onrealistische wereld van waaruit we niet terug kunnen keren. Echter, het is juist door niet te dromen dat we de geweldige mogelijkheden die we hebben om nieuwe werkelijkheden te creëren mislopen.

Het is waar dat er een punt is waarop we moeten beredeneren of dat wat we dromen werkelijk realiteit kan worden of niet. De sleutel hier is om een middenweg aan te houden waarin onze dromen door een filter kunnen worden gehaald om dat wat wel en niet mogelijk is van elkaar te scheiden. Dromen kennen geen grenzen, maar de realiteit wel.

Wanneer we dromen terwijl we wakker zijn, is het het beste als we weten wat we doen. We moeten ons meester maken van deze geweldige, gekke ideeën en onszelf afvragen of we ze werkelijk uit kunnen voeren of dat ze voor altijd in het rijk van onze droomwereld moeten blijven. We moeten vechten voor de dromen die realistisch en haalbaar zijn. En wat de dromen betreft die altijd dromen zullen moeten blijven… die kunnen we uiten door middel van kunst.

Dromen creëren werkelijkheden

Zonder dromers zouden geweldige kunstwerken en creaties van de maatschappij nooit tot stand zijn gekomen. Misschien zijn alle geweldige ideeën wel ontstaan door te dromen en en door zich af te vragen wat mogelijk is. Dromen kunnen de wereld transformeren. Zonder het vermogen om te dromen zouden we nooit in staat zijn om zo ver vooruit te komen wat betreft sociale kwesties, wetenschap, kunsten en menselijke relaties. Zonder dromen zouden we ons altijd aanpassen aan wat we zien en zouden we het idee van één realiteit als de enige mogelijke optie accepteren.

Uitzicht

Zoals ze zeggen zijn dromen dromen. De waarheid is echter dat deze abstracties van de echte wereld ons in staat stellen om de realiteit te aanschouwen vanuit een ander perspectief en zelfs nog beter, om geheel nieuwe perspectieven te creëren. We kunnen dromen over een betere dag van morgen en we kunnen deze vormen hoe we maar willen.

Dromen zijn dromen

Aan de andere kant kunnen we geobsedeerd raken door het koste wat kost waarmaken van onze dromen en dit kan ons ongelukkig maken. Er bestaan realistische dromen en er bestaan dromen die fantasieën zijn.

We moeten eveneens vermijden dat we ervoor vallen te geloven dat het ‘najagen van onze dromen’ de enige weg is naar geluk. Er bestaan voorbeelden waarin een rustig en simpel leven met goed gezelschap genoeg is om een vol en gelukkig leven te leiden. Het willen bereiken van onze dromen is een persoonlijke keuze, geen verplichting.

Soms wordt wel gezegd dat het geluk gevonden kan worden in de kleine dingen en misschien is dit zo. Het wordt echter ook gezegd dan we hier geen genoegen mee moeten nemen. Dromen zijn uniek, net als ieder van ons.

Als je hebt besloten om je op de weg naar het waarmaken van een realistische droom te begeven, dan moet je weten dat deze nooit zal worden gerealiseerd zonder enorme inspanning, die jij geheel zelf zult moeten leveren. Een droom wordt niet van de ene op de andere dag waarheid. Het vereist bloed, zweet en tranen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.