Wat is precies de functie van borgtocht?

We hebben allemaal weleens gehoord van borgtocht, maar wat is het doel ervan? Ontdek het in dit artikel!
Wat is precies de functie van borgtocht?
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Patricia Grande Yeves

Laatste update: 27 december, 2022

Het hoofddoel van borgtocht is ervoor te zorgen dat de verdachte wordt gecontroleerd door een specifieke gerechtelijke procedure. De verdachte wordt zo gecontroleerd, dat op een later tijdstip kan worden beoordeeld of hij al dan niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

We kunnen borgtocht definiëren als ergens tussen totale vrijheid en een gevangenisstraf. Advocaten begrijpen dit begrip als een persoonlijke voorzorgsmaatregel. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat borgtocht altijd afhankelijk is van de aanvaarding van bepaalde verplichtingen.

Twee handen steken door de tralies van een gevangenis

Waarom krijgt iemand borgtocht?

Zoals we al hebben gezegd, is borgtocht een voorzorgsmaatregel. Een rechter legt het op wanneer hij er redelijk zeker van is dat de verdachte het misdrijf in kwestie heeft gepleegd.

Om de verdachte voor het proces, en zelfs tijdens het proces, in de gaten te houden, past de rechter maatregelen toe zoals voorlopige hechtenis of detentie. Vaak is er sprake van een aanzienlijke beperking van de vrijheid van de verdachte en van zijn bewegingsvrijheid.

Het is echter niet altijd nodig om zulke strenge maatregelen op te leggen. Wanneer de rechter van mening is dat de verdachte waarschijnlijk niet zal vluchten, zal hij andere maatregelen afspreken. Ze doen dit ook om andere onnodige dure opties, zoals voorlopige hechtenis, te vermijden.

De rechter zal een beslissing nemen op basis van de specifieke situatie. Buitenlandse gedetineerden krijgen bijvoorbeeld waarschijnlijk geen borgtocht. Dit is met name omdat het risico dat zij onderduiken groter is.

De legale aspecten en doel van borgtocht

Het juridische kader van de borgtocht kan van land tot land verschillen, maar volgt meestal een soortgelijke procedure.

De belangrijkste kenmerken van de borgtocht zijn:

  • Instrumenteel. Dit komt omdat er een verband bestaat tussen het misdrijf en de verdachte en het dient als een preventieve maatregel.
  • Voorlopig en veranderlijk. Dit komt omdat er veranderingen kunnen optreden en er op elk moment van het proces alternatieve maatregelen kunnen worden genomen.
  • Juridisch. Alleen rechters kunnen beslissen welke voorzorgsmaatregelen zij nemen.
  • Tijdelijk karakter. Dit komt omdat de borgtocht verandert of eindigt wanneer de acties die tot de borgtocht hebben geleidt veranderen.

Dit laatste is vooral belangrijk. Een rechter moet namelijk de verdachte vrijlaten als deze onschuldig blijkt te zijn, waardoor de preventieve maatregelen worden beëindigd.

De hamer van een rechter

Verplichtingen tijdens borg

Op het moment van het stellen van de borgtocht kan de rechter een betaling of borgsom eisen. Een rechter zal dit beslissen op basis van de aard en de ernst van het misdrijf, de sociale status van de persoon en zijn of haar achtergrond. De rechter kan ook het rijbewijs van de persoon inhouden.

In bepaalde situaties moet de verdachte periodiek voor de rechter verschijnen. Dit is een controlemaatregel die de rechter kan bevelen. De rechter beslist over de frequentie van deze verschijningen.

Ook hebben de rechtbanken de bevoegdheid om de eigendommen of voorwerpen van de verdachte in beslag te nemen. Het is belangrijk om op te merken dat dit geen voorzorgsmaatregel op zich is, hoewel het wel een preventief doel heeft. Wellicht ook interessant voor jou

Is onderwijs in de gevangenis een utopie?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Is onderwijs in de gevangenis een utopie?

Het onderwijs in de gevangenis is niet enkel een uitdaging. Het is een recht en een deontologische principe. Maak kennis met enkele onderwijsmodell...
De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.